ศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 38 - Bangkok Focus : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Thursday, 28 April 2022

ศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 38ศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 38

มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 38 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริม และให้โอกาสแก่เยาวชนได้ฝึกทักษะความสามารถทางด้านศิลปะ โดยมี คุณกฤษดา วงศ์อารยะ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้สนับสนุนการจัดงาน พร้อมด้วย ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท์ ผู้อำนวยการหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะกรรมการการตัดสิน ร่วมงานดังกล่าว ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม เมื่อเร็ว ๆ นี้

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์