โรงเรียนช่างฝีมือในวัง(หญิง) ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Monday 28 March 2022

โรงเรียนช่างฝีมือในวัง(หญิง) ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

 


โรงเรียนช่างฝีมือในวัง(หญิง) ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เปิดรับสมัคร   ตั้งแต่วันที่ ๔ มีนาคม ถึงวันที่ ๔ เมษายน  ๒๕๖๕

โดยเปิดรับสมัคร ๓ แผนกวิชาดังนี้

๑.แผนกวิชาอาหารและขนม อายุ ๑๕-๔๕ ปี

จำนวน ๔๕ คน

๒.แผนกวิชาช่างดอกไม้สด อายุ ๑๕ ปีขึ้นไป

จำนวน ๓๐ คน

๓.แผนกวิชาช่างปักสะดึง อายุ ๑๕ ปีขึ้นไป

จำนวน ๓๐ คน

กรอกใบสมัครตามแบบฟอร์ม สแกน QR CODE


โทร.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

02 2249 471

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์