Limited Box set สารคดีตามรอยพระพุทธเจ้า 2 “ไตรปิฎก คำสอนมีชีวิต” - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Thursday, 22 August 2019

Limited Box set สารคดีตามรอยพระพุทธเจ้า 2 “ไตรปิฎก คำสอนมีชีวิต”งานเปิดตัว Limited Box set สารคดีตามรอยพระพุทธเจ้า 2 
“ไตรปิฎก คำสอนมีชีวิต”สุดยอดสารคดีแห่งการจรรโลงพระพุทธศาสนาแห่งยุค ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 คณะผู้จัดทำสารคดี ตามรอยพระพุทธเจ้า 2 ไตรปิฎก คำสอนมีชีวิต อันประกอบด้วย บริษัท ดอคคิวเมเนีย จำกัด โดยคุณชนินทร์ ชมะโชติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยคุณปกรณ์ พงศ์วราภา และกลุ่มสานธรรม โดยคุณศิริลักษณ์ ไม้ไทย คุณลลิสา จงบารมี ได้จัดงานเปิดตัว Limited Box set สารคดีเรื่องนี้ขึ้น เพื่อเก็บเรื่องราวของชาวพุทธ 15 ประเทศ ที่เกิดจากการทำงานอย่างยาวนานของทีมงานผลิต และการลงทุนกว่า 30 ล้านบาท ไม่ให้สูญหายไป และเพื่อให้เป็นสมบัติที่ควรค่าแก่การเก็บรักษา และของขวัญล้ำค่าแก่การดำเนินชีวิต ในรูปแบบของ DVD และ Thumb drive บรรจุในกล่องสวยงาม
และเพื่อเน้นให้เห็นถึงความสำคัญของพระไตรปิฎก ในฐานะเครื่องมือในการดำเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชน และอยากจะให้พระไตรปิฎกออกมาอยู่นอกตู้คัมภีร์ เพื่อให้เป็นคำสอนที่มีชีวิต ให้ชาวพุทธหันมาสนใจอ่านมากขึ้น ภายในงานจึงจัดให้มีการเสวนาเรื่องที่น่าสนใจ 2 เรื่อง
14:00 เสวนาเรื่องแรกคือเรื่อง “ทำอย่างไรให้พระไตรปิฎกมีชีวิต” ซึ่งเป็นเรื่องราวของมูลนิธิการศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ที่นำพระไตรปิฎกฉบับภาษาลาว และคู่มือการใช้พระไตรปิฏก ไปมอบให้กับพระสงฆ์ลาว ที่แขวงบ่อแก้ว เพื่อที่พระสงฆ์ลาว  จะได้ใช้คำสอนของพระพุทธเจ้าไปสอนชาวบ้าน เพื่อให้เกิดหมู่บ้านศีลธรรมขึ้น ในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
ผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย
ดร.พระวิสิทธิ์ ฐิตวิสิทโธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
คุณชินชาติ ติยะพรัญชัย กรรมการมูลนิธิการศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
ดำเนินรายการโดย
คุณลักษณา จีระจันทร์ Series Producer สารคดีไตรปิฎก คำสอนมีชีวิต

14:30  เสวนาเรื่องที่  2  “การกลับมาของเสียงพระพุทธเจ้า”   เป็นเรื่องราวของคณะนักวิชาการ  นักปราชญ์ ราชบัณฑิต  ฆราวาส และมูลนิธิพระไตรปิฏกสากล ที่ร่วมกันค้นหาเสียงสวดพระไตรปิฎก ปาฬิภาสา ที่เกิดจากการตั้งคำถามว่า เสียงสวดที่เราได้ยินได้ใช้กันมานานนับร้อยปี ออกเสียงถูกต้องหรือไม่ จากคำถามดังกล่าว ท่านเหล่านี้ได้สืบค้น ค้นคว้า  จนพบเครื่องหมายกำกับการออกเสียง อยู่ในพระไตรปิฎกอักษรสยามในสมัยรัชกาลที่ 5 และได้ใช้หลักไวยากรณ์กัจยาณะ คณะทำงานใช้เวลาเกือบ 20 ปีจนสามารถแยกพยางค์และการออกเสียงได้อย่างชัดเจน จนได้ออกมาเป็นพระไตรปิฎกฉบับสัชฌายะ โน๊ตเสียงปาฬิ และได้นำคำสวดในพระไตรปิฎก บันทึกเสียงออกมาเป็นดิจิทัลมากกว่า 9 พยางค์ กว่า 3,000 ชั่วโมง เป็นผลสำเร็จ ได้อย่างน่าอัศจรรย์
ผู้เข้าร่วมเสวนา ประกอบด้วย
พ.อ. (พิเศษ) สุรธัช บุนนาค  รองประธานมูลนิธิพระไตรปิฎกสากล
ศาสตราจารย์ ดร. ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ ราชบัณฑิต ที่ปรึกษามูลนิธิพระไตรปิฏกสากล
รองศาสตราจารย์ ดวงใจ ทิวทอง ภาควิชาดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการออกเสียงสัชฌายะ
รองศาสตราจารย์ ดร.ศศี พงศ์สรายุทธ  ประธานสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก  ภาควิชาดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้สร้างสรรค์โน๊ตเสียงปาฬิ
ดำเนินรายการโดย คุณลักษณา จีระจันทร์ Series Producer สารคดีไตรปิฎก คำสอนมีชีวิต

15:40 พิธีเปิดตัว Limited Box set สารคดีไตรปิฎก คำสอนมีชีวิต โดยมี ดร.ท่านผู้หญิง ภรณี มหานนท์ รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นประธาน
15:50 ท่านผู้หญิงวราพร ปราโมช ณ อยุธยา ประธานมูลนิธิพระไตรปิฎกสากล มอบตัวอย่างเสียงสวดสัชฌายะดิจิทัล ที่ออกเสียงจากพระไตรปิฎกสากล ฉบับสัชฌายะ โน๊ตเสียงปาฬิ ชุด สก. กับคณะผู้อำนวยการผลิตสารคดีไตรปิฎก คำสอนมีชีวิต อย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นธรรมทาน บรรจุไว้ใน Thumb drive ใน Box set
16:45 ฉายภาพยนตร์สารคดีชุด ตามรอยพระพุทธเจ้า 2 ไตรปิฎก คำสอนมีชีวิต ตอน “การกลับมาของเสียงพระพุทธเจ้า”
17:30 ปิดงาน

Box set สารคดี ไตรปิฏก คำสอนมีชีวิต ในหนึ่งชุดจะประกอบไปด้วย DVD 13 แผ่น ๆ ละ 1 ตอน 2 version (ไทย-อังกฤษ) รวมทั้ง Thumb drive ความจุ 64 GB บรรจุสารคดีเฉพาะภาษาไทยทั้ง 13 ตอน และไฟล์เสียงสวดจากพระไตรปิฎก ฉบับสัชฌายะ โน๊ตเสียงบาฬิ ที่มูลนิธิพระไตรปิฎกสากลมอบให้ ประกอบด้วย
1. บทสวดสรรเสริญพระรัตนตรัย
2. บทสวดไตรสรณคมน์
3. บทสวดมงคลสูตร
4. บทสวดธัมมจักรกัปปวัตนสูตร
ทั้งหมดบรรจุอยู่ในกล่องอย่างดีและสวยงาม น้ำหนัก 800 กรัม                                                                                                                                                   

1 comment:

  1. แทงบอลออนไลน์ UFA600 บริษัทคาสิโนออนไลน์ เว็บไซต์พนันออนไลน์ เว็บไซต์พนันบอล ยอดเยี่ยม บริษัทตรงจาก UFABET เว็บไซต์พนันออนไลน์ แทงบอลไม่มีอย่างน้อย แทงบอลออนไลน์รวมทั้งคาสิโนออนไลน์ เว็บไซต์พนันออนไลน์2020 เป็นที่นิยม สำหรับในการใช้บริการมากที่สุดใน เมืองไทย เว็บไซต์พนันออนไลน์ UFA600 บริการทุกระดับความประดวงใจต่อผู้ใช้ มีการบริการในส่วนของ คาสิโนออนไลน์ & แทงบอลออนไลน์ สามารถเล่นผ่านเว็บ UFA600.COM หรือทางโทรคำศัพท์โทรศัพท์มือถือ มีระบบระเบียบรองรับ iPhone & Android เว็บไซต์พวกเราได้ถูกตามมายี่ห้อฐานสากล เว็บไซต์พนันบอล ต่างชาติ มีระบบระเบียบการดูแลและรักษาความปลอดภัยในฐานข้อมูลลูกค้าสูง มีความยั่งยืนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงิน ไม่ผ่านบริษัทตัวแทนอะไรก็ตามจ่ายจริง จ่ายครบ 100% พนันบอลออนไลน์ บริการตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน


    UFA600.COM เป็น เว็บไซต์พนันออนไลน์ครบวงจรที่สุด เป็นที่นิยมใน การใช้บริการสูงสุดในทวีปเอเชีย UFABET ได้ปรับปรุงมาเป็น UFA600 ให้มีคุณภาพมากขึ้นสำหรับเพื่อการรองรับลูกค้าจำนวนไม่น้อย แทงบอลออนไลน์UFA600 ที่นี้ได้รับการเชิดชู หัวข้อการบริการ แล้วก็ความมั่นคงและยั่งยืนทางด้านการเงิน โดยสมาชิกจำนวนหลายชิ้นกระทำรีวิว ตามสื่อ โซเชียลต่างๆทำให้มีสมาชิกเยอะแยะ เข้ามา พนันออนไลน์ กับทางพวกเรา ปากทางเข้าUFA600 & สมัครUFA600 เพื่อเป็นการปรับปรุงสิ่งที่มีความต้องการของสมาชิกUFA600 ก็เลยสร้างรวมทั้งปรับปรุง UFA600 ขึ้นมาเพื่อทำให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งประสิทธิภาพ ของการให้บริการกับคุณลูกค้า โดยสมาชิกของ เว็บพนันบอลออนไลน์ สามารถ ฝาก-ถอน โดยระบบอัตโนมัติ ผ่านหน้าเว็บแทงบอลออนไลน์นี้ได้ มีการบริการ คณะทำงานมากมายประสบการณ์ กว่า 10 ปี ดังนี้ถ้ามีปริศนาเกี่ยวกับเว็บไซต์ไซ์

    เว็บที่เกี่ยวข้อง : https://www.ufa600.com

    Tags : แทงบอลออนไลน์

    ReplyDelete

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์