วี ฟิตเนส ลงนามความร่วมมือ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดอบรมหลักสูตร “Science-Based Training For Runners(SBTR)” - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Wednesday, 13 March 2019

วี ฟิตเนส ลงนามความร่วมมือ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดอบรมหลักสูตร “Science-Based Training For Runners(SBTR)”


วี ฟิตเนส ลงนามความร่วมมือ มหาวิทยาลัยมหิดล
เปิดอบรมหลักสูตร “Science-Based Training For Runners(SBTR)

เมษยน  เด่นเกรียงไกร ประธานบริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท วี ฟิตเนส จำกัด ร่วมกับ อาจารย์ นายแพทย์ ชนินทร์ ล่ำซำ คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล      ลงนามMOU ในสัญญาความร่วมมือจัดหลักสูตรฝึกอบรมScience-Based Training For Runners         (SBTR) เป็นระยะเวลา 3ปี หลักสูตรสำหรับผู้ฝึกสอนทางด้านการออกกำลังกาย ผู้แนะนำการฝึกสอนนักวิ่ง ผู้ที่รักและสนใจเกี่ยวกับการวิ่งเพื่อสุขภาพและการแข่งขันให้ได้รับความรู้อย่างถูกต้องในการออกกำลังกายและการวิ่ง อาทิ การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวในนักวิ่งเท้าและวิธีการเลือกรองเท้าวิ่ง,สรีรวิทยากับการวิ่งการป้องกันและการรักษา ฟื้นฟู การบาดเจ็บในนักวิ่ง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเเละฝึกทักษะให้นำไปปฎิบัติได้จริง หลังจบหลักสูตรผู้สมัครจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการผ่านการอบรมจากมหาวิทยาลัยมหิดล และ We-Academy  ผู้สนใจ...สามารถเข้าอบรมรุ่นแรกในวันที่ 28-29 มีนาคม2562 ณ วีฟิตเนส โซไซตี้ สาขาปิ่นเกล้า ค่าสมัครท่านละ 6,900 บาท รับจำนวนจำกัดเพียง 24 คน สมัครได้ทางเว็บไซต์ http://www.wefitnesssociety.com

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์