ครบรอบหนึ่งปีความร่วมมือระหว่างเฮงเค็ลและพลาสติกแบงก์ - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Monday, 3 December 2018

ครบรอบหนึ่งปีความร่วมมือระหว่างเฮงเค็ลและพลาสติกแบงก์


ครบรอบหนึ่งปีความร่วมมือระหว่างเฮงเค็ลและพลาสติกแบงก์
เพื่อแก้ไขปัญหาพลาสติกในทะเล และสร้างรายได้ให้ชุมชนที่ยากจน

เป็นเวลาหนึ่งปีแล้วที่เฮงเค็ลด้ร่วมมือกับพลาสติกแบงก์ ในการก่อตั้งศูนย์รับซื้อพลาสติก 3 แห่งขึ้นในเฮติ และรวบรวมพลาสติกจากท้องทะเลแล้วมากกว่า 35ตันจนถึงปัจจุบัน เฮงเค็ลยังได้ริเริ่มนำพลาสติกที่เก็บได้เหล่านั้น หรือที่เรียกว่า “โซเชียลพลาสติก” (Social Plastic) มาใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตบรรจุภัณฑ์มากมายเพื่อช่วยลดปัญหาขยะในมหาสมุทร

พลาสติกแบงก์ เป็นองค์กรธุรกิจเพื่อสังคมที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2556 ซึ่งมุ่งลดขยะในมหาสมุทรและแม่น้ำลำคลอง โดยเฉพาะในประเทศที่ยังขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดการขยะ โดยมีรูปแบบคือชุมชนท้องถิ่นจะนำขยะพลาสติกที่เก็บรวบรวมได้มาแลกเป็นเงิน สินค้า หรือบริการ ที่ศูนย์รับซื้อพลาสติก จึงช่วยสร้างโอกาสให้กับคนยากจน ภายใต้ความร่วมมือกับเฮงเค็ล พลาสติกแบงก์ได้สร้างศูนย์รับซื้อขยะพลาสติกขึ้นใหม่ 3 แห่งในเฮติ ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดในโลก ซึ่งจนถึงปัจจุบันได้มีการรวบรวมพลาสติกแล้วมากกว่า 35 ตัน หรือเทียบเท่ากับขวดน้ำดื่มมากกว่า 1.2 ล้านขวด

พลาสติกที่เก็บรวบรวบมาจะถูกคัดแยกและผ่านกระบวนการ ก่อนนำไปรีไซเคิลเพื่อสร้างคุณค่าเป็น “โซเชียลพลาสติก” ซึ่งสามารถใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์ของสินค้าต่างๆ ได้ โดยเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเฮงเค็ลได้เริ่มนำโซเชียลพลาสติกมาผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ครั้งแรกในการผลิตขวด 25,000 ใบสำหรับผลิตภัณฑ์ซักล้างและทำความสะอาด โดยในปี 2562 กลุ่มธุรกิจบิวตี้แคร์และกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ซักล้างและทำความสะอาด มีแผนจะเพิ่มการใช้โซเชียลพลาสติกให้มากขึ้นในสายผลิตภัณฑ์บางส่วน ซึ่งเมื่อรวมทั้งหมดแล้วจะถือเป็นการผลิตเชิงอุตสาหกรรมที่ใช้โซเชียลพลาสติกมากที่สุดในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะเปิดศูนย์รับซื้อพลาสติกแห่งใหม่เพิ่มเติม

เดวิด แคทซ์ ซีอีโอ ของพลาสติกแบงก์ กล่าวว่า “พลาสติกแบงก์มีจุดประสงค์เพื่อช่วยให้โลกของเราดีขึ้น ความร่วมมือกับเฮงเค็ลถือเป็นหนึ่งในตัวอย่างของความสำเร็จจากการทำงานเป็นพันธมิตร ซึ่งช่วยแก้ไขปัญหาขยะแบบองค์รวม และยังได้ช่วยเหลือกลุ่มคนที่ยากจนที่สุดในโลกด้วยในขณะเดียวกัน”

จากกลยุทธ์ในการใช้บรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน เฮงเค็ลได้ตั้งเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อทำให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยเฮงเค็ลจะใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถรีไซเคิลได้ นำกลับมาใช้ใหม่ หรือย่อยสลายได้ ให้ได้ 100% ภายในปี2568 (ยกเว้นบรรจุภัณฑ์กาวที่อาจไม่สามารถรีไซเคิลได้) และเพื่อให้เป้าหมายดังกล่าวสำเร็จ เฮงเค็ลได้ทำงานร่วมกับพันธมิตรที่แข็งแกร่งในหลากหลายอุตสาหกรรมและจากต้นน้ำถึงปลายน้ำ นอกจากความร่วมมือกับพลาสติกแบงก์แล้ว เฮงเค็ลยังมีส่วนร่วมกับองค์กรอื่นๆ เช่น “New Plastics Economy” ซึ่งเป็นโครงการของมูลนิธิเอลเลน แมคอาเธอร์

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางและเป้าหมายด้านบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนของเฮงเค็ล เข้าชมได้ที่http://www.henkel.com/sustainability/positions/packaging

เกี่ยวกับเฮงเค็ล
เฮงเค็ลดำเนินธุรกิจทั่วโลกด้วยพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์ที่สมดุลและหลากหลาย บริษัทฯ เป็นผู้นำในสามกลุ่มธุรกิจทั้งในธุรกิจเพื่ออุตสาหกรรมและธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค อันเป็นผลมาจากแบรนด์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่แข็งแกร่ง ธุรกิจเทคโนโลยีกาวของเฮงเค็ล (Adhesive Technologies) เป็นผู้นำในตลาดกาวในทุกอุตสาหกรรมทั่วโลก ในธุรกิจผลิตภัณฑ์ซักล้างและผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน และผลิตภัณฑ์บิวตี้แคร์ (Laundry & Home Care and Beauty Care businesses) เฮงเค็ลเป็นผู้นำในหลายตลาดและประเภทผลิตภัณฑ์ทั่วโลก เฮงเค็ลก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2419 และมีประวัติความสำเร็จอันยาวนานกว่า 140 ปี ในปี พ.ศ. 2560 เฮงเค็ลมียอดขายมากกว่า หมื่นล้านยูโร และมีผลกำไรดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้ว 3,500 ล้านยูโร แบรนด์ชั้นนำ อันดับแรกของเฮงเค็ล คือ ล็อคไทท์ (กาว) ชวาร์สคอฟ (ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม) และเพอร์ซิล (ผงซักฟอก) มียอดขายรวมกัน 6,400ล้านยูโร เฮงเค็ลมีพนักงานมากกว่า 53,000 คนทั่วโลก ซึ่งมีความหลากหลายและมีความมุ่งมั่น รวมกันเป็นหนึ่งเดียวด้วยวัฒนธรรมขององค์กรที่แข็งแกร่ง มีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการสร้างคุณค่าที่ยั่งยืน และมีคุณค่าร่วมกัน ในฐานะผู้นำด้านความยั่งยืนซึ่งเป็นที่ยอมรับ เฮงเค็ลได้รับการยกย่องจากดัชนีและการจัดอันดับระหว่างประเทศต่างๆ หุ้นบุริมสิทธิของเฮงเค็ลจดทะเบียนอยู่ในดัชนีหลักทรัพย์ DAX ของเยอรมนี ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเข้าชมที่ www.henkel.com

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์