“มูลนิธิสัมมาชีพ” มอบรางวัลต้นแบบสัมมาชีพ ประจำปี 2561 - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Wednesday 28 November 2018

“มูลนิธิสัมมาชีพ” มอบรางวัลต้นแบบสัมมาชีพ ประจำปี 2561


มูลนิธิสัมมาชีพ” มอบรางวัลต้นแบบสัมมาชีพ ประจำปี 2561

“มูลนิธิสัมมาชีพ” มอบรางวัลต้นแบบสัมมาชีพ ประจำปี 2561 คัดเลือกบุคคลและองค์กรธุรกิจต้นแบบที่โดดเด่น 3 ประเภทรางวัล คือ วิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ-เอสเอ็มอีต้นแบบสัมมาชีพ-บุคคลต้นแบบสัมมาชีพ โดยได้รับเกียรติจากนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (กลาง) เป็นผู้มอบรางวัลบุคคลต้นแบบสัมมาชีพประจำปี 2561ให้กับ ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) (ที่ จากขวา) มีนายสมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิสัมมาชีพ (ที่ 3 จากซ้าย) นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานคณะกรรมการการจัดงานต้นแบบสัมมาชีพ (ที่จากขวา) นายสุมิตร เพชราภิรัชต์ ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิสัมมาชีพ (ที่ 2 จากซ้าย) นายวิเชฐ ตันติวานิช กรรมการ มูลนิธิสัมมาชีพ (ขวา) นางสาว ณรินณ์ทิพ วิริยะบัณฑิตกุล กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิสัมมาชีพ (ซ้าย)ร่วมแสดงความยินดี  ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 27พฤศจิกายน 2561

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์