สกสว. ระดมนักวิจัยแนวหน้าชี้ทิศทางผลิตคนด้าน ววน. เพื่อพัฒนาประเทศ - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Saturday 15 June 2024

สกสว. ระดมนักวิจัยแนวหน้าชี้ทิศทางผลิตคนด้าน ววน. เพื่อพัฒนาประเทศสกสว. ระดมนักวิจัยแนวหน้าชี้ทิศทางผลิตคน
ด้าน ววน. เพื่อพัฒนาประเทศ

กรุงเทพฯ 12 มิถุนายน 2567 – ศ.เกียรติคุณ นพ.ดร.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) พร้อมด้วย รศ. ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้อำนวยการ สกสว.และดร.ณิรวัฒน์ ธรรมจักร์ (ที่ 3 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการ สกสว. ร่วมรับฟังข้อเสนอจากการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางการผลิตและพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมใน 3 ประเด็น ได้แก่ งานวิจัยขั้นแนวหน้า อุตสาหกรรม และสังคมศาสตร์ ให้มีศักยภาพพร้อมรับการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยเครือข่ายเมธีวิจัยอาวุโสและศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น เพื่อออกแบบการผลิตและพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท ถนนพญาไท

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์