ไทยพาณิชย์ ผนึกรัฐ-พันธมิตรอีวี แนะเอสเอ็มอีไทยเดินหน้าขนส่งสีเขียวสร้างการเติบโตยั่งยืน - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Monday 24 June 2024

ไทยพาณิชย์ ผนึกรัฐ-พันธมิตรอีวี แนะเอสเอ็มอีไทยเดินหน้าขนส่งสีเขียวสร้างการเติบโตยั่งยืนไทยพาณิชย์ ผนึกรัฐ-พันธมิตรอีวี
แนะเอสเอ็มอีไทยเดินหน้าขนส่งสีเขียว
สร้างการเติบโตยั่งยืน

ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับภาครัฐ และพันธมิตรอีวี จัดงาน "Supply chain ขับเคลื่อนธุรกิจ ด้วยขนส่งสีเขียว" เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีสร้างศักยภาพในการแข่งขันด้วยการเสริมระบบนิเวศด้านความยั่งยืนด้วยยานยนต์ไฟฟ้า จัดการเสวนาเรื่อง "ขนส่งสีเขียว เปลี่ยนธุรกิจ SME ให้ยั่งยืน" เพื่อแนะแนวทางการวางแผนลดต้นทุนด้านการใช้พลังงานและวางกลยุทธ์การใช้รถยนต์ไฟฟ้าสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย นายพูนพัฒน์ โลหารชุน กรรมการสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย และ ประธานกรรมการ บริษัท อีโวลท์ เทคโนโลยี จำกัด นายวรพจน์ รื่นเริงวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โชเซ่น ดิจิตอล จำกัด นายสุรพงษ์ สาเรชพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีพีเอส เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) นางสาวอุษณีย์ ถิ่นเกาะแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ดร.พงศ์ศักดิ์ ตฤณธวัช Head Of Robinhood Academy ร่วมด้วย พร้อมข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าของไทยในปี 2024 โดยนางสาวฐิตา เภกานนท์ นักวิเคราะห์อาวุโส ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB EIC) โดยมี นายศุภฤทธิ์ เมฆอรุณกมล ผู้อำนวยการอาวุโส สายงาน SME Bangkok 1 ธนาคารไทยพาณิชย์ และ นายภาสิต เขียววิชัย ผู้อำนวยการ SME Business Director สายงาน SME Partnership & Supply Chain ธนาคารไทยพาณิชย์ ให้การต้อนรับและร่วมเวทีเสวนา

ภายในงานยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีพบกับพันธมิตรด้านธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าและ EV Charger จาก บริษัท ชั้นนำ ร่วมนำเสนอผลิตภัณฑ์และออกบูธภายในงานได้แก่ บริษัท โชเซ่นเทคโนโลยี จำกัด ,บริษัท บีพีเอส เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) , บริษัท อี วี ไพร มัส จำกัด , บริษัท ศรีนครชัยอินเตอร์เทรดดิ้ง จํากัด , บริษัท อีโวลท์ เทคโนโลยี จำกัด , บริษัท จิซทิกซ์ จำกัด , บริษัท เอ็มคิว อินเตอร์ จํากัด , และ ภายในงานสนับสนุนเงินทุนของธนาคารในภาคธุรกิจรถยนต์ ในธุรกิจ SME โดยธนาคารไทยพาณิชย์พร้อมให้การสนับสนุนสินเชื่อเพื่อสนับสนุนความยั่งยืนแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเพื่อสร้างการเติบโตเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์