แอปฟินนิกซ์ (FINNIX) เปิดตัวห้องเรียนออนไลน์ฟรี ‘เงินดีมีสุข รู้ทันหนี้ไม่มีทุกข์’ ตอบอินไซต์คนทำมาหากินที่ไม่มีเวลา ตั้งเป้าเสริมแกร่ง 10,000 คนทั่วไทยปีนี้ - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Tuesday 7 May 2024

แอปฟินนิกซ์ (FINNIX) เปิดตัวห้องเรียนออนไลน์ฟรี ‘เงินดีมีสุข รู้ทันหนี้ไม่มีทุกข์’ ตอบอินไซต์คนทำมาหากินที่ไม่มีเวลา ตั้งเป้าเสริมแกร่ง 10,000 คนทั่วไทยปีนี้



แอปฟินนิกซ์ (FINNIX) เปิดตัวห้องเรียน
ออนไลน์ฟรี ‘เงินดีมีสุข รู้ทันหนี้ไม่มีทุกข์’ 
ตอบอินไซต์คนทำมาหากินที่ไม่มีเวลา
 ตั้งเป้าเสริมแกร่ง 10,000 คนทั่วไทยปีนี้

แอปฟินนิกซ์ (FINNIX) ภายใต้การบริหารงานของบริษัท มันนิกซ์ จำกัด นำทัพทีมงานคุณภาพพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ ‘เงินดีมีสุข รู้ทันหนี้ไม่มีทุกข์’ เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ทางการเงินให้กับคนไทย ด้วยความเข้าใจและเรียนสนุก สามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา บนสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ที่เว็บไซต์ www.finnix.co/e-learning โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมกับแนะนำแนวทางในการปรับใช้ในชีวิตประจำวัน รู้เท่าทันหนี้นอกระบบและมิจฉาชีพในรูปแบบต่างๆ ถือเป็นการต่อยอดกลยุทธ์ Empowerment (เสริมรายได้และความรู้) จากอีโคซิสเต็ม F.I.R.E. ของมันนิกซ์ ซึ่งขานรับกับนโยบาย Responsible Lending ของ ธปท. ได้เป็นอย่างดี

ปัจจุบันคนไทยกำลังเผชิญความท้าทายต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสภาวะการเงินและสภาพคล่องทางการเงินหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งส่งผลอย่างมากต่อเศรษฐกิจและสังคมไทย จากรายงานผลการสำรวจทักษะทางการเงินของไทย ปี 2565 ของธนาคารแห่งประเทศไทย ระบุว่า คนไทยมีทัศนคติและพฤติกรรมในด้านการเงินดิจิทัล รวมถึงการตระหนักรู้เรื่องภัยทางการเงินไม่ดีนัก โดยภาพรวมคนไทยประมาณร้อยละ 8.3 เคยประสบภัยทางการเงินไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่ง รวมถึงพฤติกรรมการออมเพื่อเกษียณของคนไทยยังมีแนวโน้มลดลงจากปี 2563 ที่ร้อยละ 66.0 มาอยู่ที่ร้อยละ 61.1 ในฐานะแอปเงินกู้คู่คนทำมาหากิน แอปฟินนิกซ์ตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องนี้ จึงพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ในรูปแบบดิจิทัล ‘เงินดีมีสุข รู้ทันหนี้ไม่มีทุกข์’ ที่ออกแบบมาเพื่อเปิดโอกาสให้คนทำมาหากินได้มาเรียนรู้เพื่อยกระดับทักษะการเงิน (Upskill) และสร้างทักษะการเงินใหม่ที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต (Reskill) เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีพฤติกรรมทางการเงินที่ดีขึ้น รู้จักการวางแผนการเงินและวางแผนเกษียณ เพื่อให้คนไทยมีความพร้อมด้านการเงินที่ดีต่อไป

นางสาวถิรนันท์ อรุณวัฒนกูล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท มันนิกซ์ จำกัด กล่าวว่า “จากที่มันนิกซ์ ดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีการเงินมาแล้วกว่า 4 ปี ทำให้เราเข้าใจบริบทด้านทักษะความรู้ทางการเงินของคนไทยเป็นอย่างดี คนทำมาหากินส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจถึงเรื่องทักษะทางการเงินพื้นฐาน ทำให้ประสบปัญหาการเงินกันมาก ซ้ำร้ายในปัจจุบันยังมีมิจฉาชีพที่แฝงตัวมาหลอกลวงในอีกหลากหลายรูปแบบ เราเข้าใจว่าคนทำมาหากินส่วนใหญ่ใช้เวลาไปกับการทำงานหาเลี้ยงชีพ ทำให้ไม่ค่อยมีเวลาสำหรับการเรียนรู้ ด้วยความตั้งใจและความมุ่งมั่นของเราในการสร้างโอกาสให้คนไทยมีสุขภาพการเงินที่ดีและมีความสุขกับชีวิต ทีมงานของเราจึงใช้ความเชี่ยวชาญ ทักษะและประสบการณ์ที่มีมาร่วมกันสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้เรื่องการเงินแบบออนไลน์ที่ตอบโจทย์คนเหล่านี้ เพื่อให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงและเรียนรู้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยจัดสอนเป็นวิดีโอสั้นที่ย่อยง่าย เข้าใจเร็ว เอาไปปรับใช้ในชีวิตได้ทันที ซึ่งหลักสูตรทั้งหมดเป็นทักษะพื้นฐานทางการเงินที่ทุกคนควรรู้ และยังมีการเสริมข้อแนะนำต่างๆ ให้คนทำมาหากินสามารถหลุดพ้นจากวงจรหนี้นอกระบบหรือภัยการหลอกลวงต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเราตั้งเป้าช่วยคนทำมาหากิน 10,000 คน ให้เข้าใจเรื่องการเงินดีขึ้นในปีนี้”



แพลตฟอร์มเรียนออนไลน์ ‘เงินดีมีสุข รู้ทันหนี้ไม่มีทุกข์’ นับเป็นการต่อยอดกลยุทธ์จากอีโคซิสเต็ม F.I.R.E. ของมันนิกซ์ ซึ่งประกอบไปด้วย Finance (มีเงินใช้) Intel (เข้าใจตัวเอง) Reward (เร่งสร้างวินัย) และ Empowerment (เสริมรายได้และความรู้) โดยเฉพาะในหมวด Empowerment ที่เน้นการช่วยส่งเสริมทักษะความรู้ทางเงินให้กับคนไทย อีกทั้งยังเป็นการตอบรับนโยบายเกี่ยวกับหลักการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม (Responsible Lending) ของธนาคารแห่งประเทศไทย ในการมุ่งเน้นการปล่อยสินเชื่อที่มีคุณภาพ ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีและข้อมูล เพื่อส่งเสริมวินัยทางการเงินที่ดีให้กับลูกค้าและบุคคลทั่วไปด้วยการเสริมสร้างความรู้ทางการเงินอย่างทั่วถึง

ปัจจุบันคอร์สออนไลน์ของแอปฟินนิกซ์ นำเสนอความรู้และทักษะการเงินทั้งหมด 4 หลักสูตร เนื้อหามีทั้งด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ ครอบคลุมตั้งแต่ 1) การวางแผนการเงิน 2) ทักษะการเงินที่จำเป็น 3) การใช้สินเชื่อเพื่อประโยชน์ในชีวิต พร้อมกับข้อควรรู้เกี่ยวกับหนี้นอกระบบและมิจฉาชีพ 4) การคำนวณดอกเบี้ย และการวางแผนชำระหนี้คืน ซึ่งแต่ละหลักสูตรสอนโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญจากมันนิกซ์ที่ร่วมกันนำความรู้ความสามารถมาพัฒนาหลักสูตรให้เข้าใจง่าย สามารถนำไปปรับใช้ได้จริง พร้อมเทคนิคและคำแนะนำพิเศษจากประสบการณ์ตรงของผู้สอนแต่ละท่าน รวมถึงมีแบบทดสอบวัดความรู้ท้ายบทเรียน สามารถเลือกเรียนหลักสูตรที่สนใจได้เอง ทุกที่ ทุกเวลา ที่เว็บไซต์ฟินนิกซ์ เมื่อเรียนจบและผ่านแบบทดสอบตามเงื่อนไขแล้ว จะได้รับใบประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรับรองความรู้ความเข้าใจเรื่องการเงิน พร้อมทั้งสร้างเสริมความภาคภูมิใจให้กับผู้เรียนอีกด้วย

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถเข้าเรียนฟรีกับฟินนิกซ์ได้ตั้งแต่วันนี้ ที่เว็บไซต์ https://www.finnix.co/e-learning



เกี่ยวกับ บริษัท มันนิกซ์ จำกัด
บริษัท มันนิกซ์ จำกัด เป็นบริษัทฟินเทคสตาร์ทอัปร่วมทุนระดับสากล จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2563 โดยกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ (SCB X Group) และกลุ่มอบาคัส (Abakus Group) ฟินเทคยูนิคอร์นจากประเทศจีน มีเป้าหมายเพื่อสร้างโอกาสให้คนไทยการเงินดีมีสุข โดยให้บริการแอปพลิเคชัน “ฟินนิกซ์ ” (FINNIX) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการเงินคู่คนทำมาหากินที่ใครก็ใช้ได้ และล้ำสมัยด้วยพลังของแมชชีนเลิร์นนิ่งกับเอไอที่ชาญฉลาดที่สุดระดับโลก พร้อมตั้งเป้าแอปฟินนิกซ์สู่การเป็นแอปการเงินอันดับ 1 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในฐานะเพื่อนซี้ที่สุดเรื่องเงิน ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.monix.co.th และ www.finnix.co

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์