กลุ่มทิสโก้ จับมือ ศิริราชมูลนิธิ ส่งมอบความสุขผ่านคอนเสิร์ตรอบการกุศล “Everybodyslam 2024 The Sunny Side Up Live!” - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Sunday 21 April 2024

กลุ่มทิสโก้ จับมือ ศิริราชมูลนิธิ ส่งมอบความสุขผ่านคอนเสิร์ตรอบการกุศล “Everybodyslam 2024 The Sunny Side Up Live!”กลุ่มทิสโก้ จับมือ ศิริราชมูลนิธิ ส่งมอบความสุข
ผ่านคอนเสิร์ตรอบการกุศล “Everybodyslam 
2024 The Sunny Side Up Live!” 
รายได้สมทบทุนสร้าง “ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์
ผู้สูงอายุศิริราช” จ.สมุทรสาคร

กลุ่มทิสโก้ จับมือ ศิริราชมูลนิธิ ส่งมอบความสุขผ่านคอนเสิร์ต “Everybodyslam 2024 The Sunny Side Up Live!” รอบการกุศล : กลุ่มทิสโก้ ร่วมกับศิริราชมูลนิธิ ในวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2567 จำหน่ายบัตรรอบประชาชนทั่วไปตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป รายได้จากการจำหน่ายบัตรไม่หักค่าใช้จ่ายนำไปสมทบทุนสร้าง “ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช” จ.สมุทรสาคร หวังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้พ้นระยะเจ็บป่วยเฉียบพลัน และป้องกันไม่ให้กลับมาป่วยซ้ำ ตอกย้ำการดำเนินงานครบรอบ 55 ปีของกลุ่มทิสโก้ ที่มุ่งเติบโตอย่างรับผิดชอบและยั่งยืน

กลุ่มทิสโก้ นำโดยนายศักดิ์ชัย พีชพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ พร้อมด้วย ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมถ่ายภาพประชาสัมพันธ์คอนเสิร์ต “Everybodyslam 2024 The Sunny Side Up Live!” รอบการกุศล : กลุ่มทิสโก้ ร่วมกับศิริราชมูลนิธิ รอบการแสดงวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2567 เวลา 19.00 น. ที่อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี จำหน่ายบัตร 3 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่ 10.00 น. เป็นต้นไปที่ The Concert Application หรือ www.theconcert.com รายได้ทั้งหมดจากการขายบัตร มอบให้ศิริราชมูลนิธิโดยไม่หักค่าใช้จ่าย เพื่อนำไปสมทบทุนสร้าง “ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ศิริราช” จ.สมุทรสาคร ซึ่งเป็นต้นแบบของศูนย์ที่ดูแลผู้สูงอายุระยะกลางที่พ้นระยะเจ็บป่วยเฉียบพลัน และสอนให้ผู้ดูแลมีความรู้ ความสามารถนำไปดูแลผู้สูงอายุต่อที่บ้านได้และป้องกันไม่ให้กลับมาเจ็บป่วยซ้ำต่อไป

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในโอกาสดำเนินงานครบรอบ 55 ปีของกลุ่มทิสโก้ ที่ยังคงเดินหน้าธุรกิจด้วยความยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม การรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมไปกับการมีธรรมาภิบาลที่ดี พร้อมเติบโตอย่างมีคุณภาพด้วยเป้าหมายแห่งความยั่งยืน ตลอดจนมุ่งมั่นเป็น “Your Trusted Financial Advisor” สถาบันการเงินที่ทุกคนเชื่อมั่นไว้วางใจให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินช่วย “วางแผนอนาคต…เพื่อคุณ” ให้ทุกชีวิตเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืนไปด้วยกันNo comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์