เอส เอส ซี ไอที กรุ๊ป มอบเงินสนับสนุนโครงการ "น้องเรียนดีเดี๋ยวพี่เปย์ให้" มูลนิธิ EDF - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Saturday 2 March 2024

เอส เอส ซี ไอที กรุ๊ป มอบเงินสนับสนุนโครงการ "น้องเรียนดีเดี๋ยวพี่เปย์ให้" มูลนิธิ EDFเอส เอส ซี ไอที กรุ๊ป มอบเงินสนับสนุนโครงการ 
"น้องเรียนดีเดี๋ยวพี่เปย์ให้" มูลนิธิ EDF

เอส เอส ซี ไอที กรุ๊ป นำโดยนางภารดี จมูศรี (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน และนายพัสน์นันท์ จมูศรี (ขวาสุด) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ มอบเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) และเงินสมทบทุนเพิ่มเติม 13,400 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยบาท) จากบุคลากรของเอส เอส ซี ไอที กรุ๊ป แก่นายสรรเพชร นิลรัตน์ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) สนับสนุนโครงการ "น้องเรียนดีเดี๋ยวพี่เปย์ให้" เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่ยากจนในปีการศึกษา 2567 โดยมีนางพลอยภัสสร์ พูลสวัสดิ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารมูลนิธิ EDF และนายธัญญากร รัตนประสิทธิ์ (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการฝ่ายรณรงค์ทุนการศึกษามูลนิธิ EDF ร่วมถ่ายภาพด้วย

องค์กรหรือบริษัทที่สนใจร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ขาดแคลนหรือจัดกิจกรรมซีเอสอาร์ร่วมพัฒนาโรงเรียนหรือชุมชนสามารถติดต่อมูลนิธิ EDF ได้ที่โทรศัพท์ (02) 579 9209-11 (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-16.30 น.) อีเมล public@edfthai.org ทาง Line: @edfthai เฟสบุ๊กแฟนเพจ https://www.facebook.com/edfthai เว็บไซต์ www.edfthai.org ทั้งนี้การบริจาคหรือทำกิจกรรมร่วมกับมูลนิธิสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย

สำหรับมูลนิธิ EDF ได้รับการยอมรับจากองค์กรทั้งในและต่างประเทศและได้รับรางวัล เช่น รางวัลยอดเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทยประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ สถาบัน คีนันแห่งเอเชีย และเดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ 5 ดาว จากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และประกาศนียบัตรรับรอง CAF International Vetted Organization จาก CAF International ที่มอบให้องค์กรสาธารณกุศลทั่วโลกซึ่งผ่านการตรวจสอบมาตรฐานการดำเนินงานครอบคลุม หลักธรรมาภิบาล เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่จดทะเบียนถูกต้อง รายงานการเงินประจำปีมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ เงินบริจาคและเงินสนับสนุนที่ส่งมอบให้มูลนิธินำไปใช้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณกุศลอย่างแท้จริง เป็นต้น

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์