กลุ่มมิตรผล มอบทุนการศึกษา "กองทุนเพื่อการศึกษากลุ่มมิตรผล" แก่นิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Monday 15 January 2024

กลุ่มมิตรผล มอบทุนการศึกษา "กองทุนเพื่อการศึกษากลุ่มมิตรผล" แก่นิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กลุ่มมิตรผล มอบทุนการศึกษา "กองทุนเพื่อ
การศึกษากลุ่มมิตรผล" แก่นิสิตคณะ
เกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คุณบรรเทิง ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ กลุ่มมิตรผล (ที่ 4 จากซ้าย) และ ดร. ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ที่ 5 จากซ้าย)

กรุงเทพมหานคร, 15 มกราคม 2567 – กลุ่มมิตรผล นำโดยคุณบรรเทิง ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ กลุ่มมิตรผล เป็นประธานมอบทุนการศึกษา "กองทุนเพื่อการศึกษากลุ่มมิตรผล" แก่นิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-4 คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมเป็นจำนวน 1,000,000 บาท ในปี 2567 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถของนิสิตที่มีความประพฤติดี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน เป็นผู้รับมอบ ณ ห้อง ดร.มนู เจียรวนนท์ อาคารบริการวิชาการเรือนเกษตรอภิรมย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์