มูลนิธิเฮอริเทจ (ประเทศไทย) มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน ในโครงการ “แบ่งปัน สานฝันการศึกษา” ครั้งที่ 6 ส่งเสริมการศึกษา สร้างคุณค่าสู่สังคม ณ จังหวัดมหาสารคาม - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Monday 15 January 2024

มูลนิธิเฮอริเทจ (ประเทศไทย) มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน ในโครงการ “แบ่งปัน สานฝันการศึกษา” ครั้งที่ 6 ส่งเสริมการศึกษา สร้างคุณค่าสู่สังคม ณ จังหวัดมหาสารคาม


มูลนิธิเฮอริเทจ (ประเทศไทย) มอบทุนการศึกษา
แก่นักเรียนในโครงการ “แบ่งปัน สานฝันการ
ศึกษา” ครั้งที่ 6 ส่งเสริมการศึกษา สร้างคุณค่า
สู่สังคม ณ จังหวัดมหาสารคาม

มูลนิธิเฮอริเทจ (ประเทศไทย) ภายใต้การดูแลของเครือเฮอริเทจ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ นำโดย วลัยทิพย์ ซื่อตรงมั่นคง (ขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร เครือเฮอริเทจ มอบทุนการศึกษาในโครงการ “แบ่งปัน สานฝันการศึกษา” ครั้งที่ 6 สร้างคุณค่าและโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมอบให้เป็นรายเดือนจนจบระดับมัธยมศึกษา เป็นจำนวน 10 ทุน และมอบเครื่องบริโภคให้กับครอบครัวของนักเรียนทั้งหมด 60 ครอบครัว รวมมูลค่า กว่า 300,000 บาท ณ โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตร จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันก่อน

นอกจากนี้ เครือเฮอริเทจยังเปิดโอกาสให้นักเรียนเข้ามาศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมกระบวนการดำเนินงานของบริษัทในเครือฯ ในช่วงปิดภาคเรียน เพื่อต่อยอดการเรียนรู้นอกตำราเรียนและสร้างเสริมประสบการณ์ในการประกอบอาชีพต่อไป

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์