TikTok Shop จับมือ กทม. เปิดแพลตฟอร์ม “โบ๊เบ๊ on TikTok”ติดอาวุธดิจิทัลให้ ผู้ค้าตลาดนัดชื่อดังสู่ช่องทางออนไลน์ ขยายโอกาสทางธุรกิจไร้ขีดจำกัด - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Sunday 10 December 2023

TikTok Shop จับมือ กทม. เปิดแพลตฟอร์ม “โบ๊เบ๊ on TikTok”ติดอาวุธดิจิทัลให้ ผู้ค้าตลาดนัดชื่อดังสู่ช่องทางออนไลน์ ขยายโอกาสทางธุรกิจไร้ขีดจำกัด


TikTok Shop จับมือ กทม. เปิดแพลตฟอร์ม 
“โบ๊เบ๊ on TikTok”ติดอาวุธดิจิทัลให้
ผู้ค้าตลาดนัดชื่อดังสู่ช่องทางออนไลน์ 
ขยายโอกาสทางธุรกิจไร้ขีดจำกัด

TikTok ร่วมกับกรุงเทพมหานคร เปิดตัวกิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้ดิจิทัล “โบ๊เบ๊ on TikTok” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือในการผลักดันให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองอัจฉริยะในมิติด้านเศรษฐกิจ (Smart Economy) โดยสนับสนุนกลุ่มผู้ค้าในตลาดโบ๊เบ๊ แหล่งค้าปลีกค้าส่งชื่อดังของกรุงเทพฯ ให้มีทักษะดิจิทัล และความรู้ในการสร้างสรรค์คอนเทนต์ผ่าน TikTok Seller Academy เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจให้บนแพลตฟอร์มออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน ณ อาคารปฏิบัติการการโรงแรมและท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เขตดุสิต

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานเปิดกิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้ดิจิทัล กล่าวว่า “ตลาดโบ๊เบ๊มีจุดแข็งในด้านชื่อเสียงที่ยาวนานอยู่แล้ว การเพิ่มทักษะให้ผู้ค้าในตลาดในเรื่องการค้าขายบนแพลตฟอร์ม TikTok จะสร้างประโยชน์ได้ 4 ด้าน คือ ไม่ต้องมีคนควบคุมการเข้า-ออก สามารถขายได้ตลอดเวลา สามารถขยายฐานลูกค้าได้กว้างขวาง รองรับลูกค้าจากหลากหลายพื้นที่โดยไม่ต้องเดินทาง ผู้ค้าสามารถลงขายสินค้าได้ตลอดเวลาขณะที่ผู้ซื้อก็สามารถเลือกซื้อสินค้าเวลาใดก็ได้เช่นกัน และสุดท้ายคือ ผู้ค้ามีโอกาสได้รับเสียงตอบรับจากผู้ซื้อ ทั้งในแง่ดีและไม่ดี เพื่อปรับปรุงและพัฒนาร้านค้าและธุรกิจให้ดียิ่งขึ้นต่อไป”

นางชนิดา คล้ายพันธ์ Head of Public Policy – Thailand, TikTok กล่าวว่า “จุดมุ่งหมายของเราในการขยายธุรกิจสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือ การมุ่งยกระดับระบบนิเวศของการซื้อขายสินค้า และบริการให้เข้าถึงผู้คนได้ง่ายขึ้น ซึ่งเป็นทั้งการเสริมสร้างจิตวิญญาณของผู้ประกอบการและกระตุ้นเศรษฐกิจ เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลให้ผู้ค้า อีกทั้งยังเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล ควบคู่ไปกับการส่งเสริมวัฒนธรรม และชุมชนท้องถิ่น โดยใช้ TikTok Shop เป็นแพลตฟอร์มนำเสนอเชื่อมโยงคอนเทนต์สินค้า และบริการจากผู้ขายสู่ผู้ซื้อ ซึ่งการฝึกอบรมให้ความรู้ดิจิทัลจะให้ความรู้แก่ผู้ค้า ตั้งแต่ขั้นตอนการเปิดร้าน ลงสินค้า เคล็ดลับทำอย่างไรให้เป็น ขายให้ได้ และขายให้ดี อีกทั้งวิธีทำคอนเทนต์ ไลฟ์สตรีม และมีการใช้แคมเปญ #โบ๊เบ๊เปย์ง่าย เพื่อเป็นการตอกย้ำให้คนเห็นว่าย่านค้าขายนี้ยังอยู่ ไม่หายไปไหน มีสินค้าและบริการมากมายให้ทุกคนมาจับจ่ายใช้สอย อีกทั้งจะมีการติดตามและวัดผลโครงการเพื่อให้ช่วยเหลือผู้ค้าในอนาคตต่อไป”


“ประโยชน์ที่ชัดเจนจากโครงการนี้คือเป็นการเชื่อมโยงระหว่างโลกจริง และโลกดิจิทัลให้คู่ขนานกันไป เราไม่ได้ทิ้งอัตลักษณ์ทางกายภาพของตลาดโบ๊เบ๊ แต่นำเทคโนโลยีเข้าช่วยเสริมศักยภาพการค้าขายและธุรกิจท้องถิ่น ถ้าเราสร้างแนวคิดนี้ให้เกิดได้ในชุมชนต่างๆ ก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากขึ้น และไม่จำกัดเฉพาะในเมืองไทย แต่ TikTok เป็นแพลตฟอร์มที่เข้าถึงได้ทั่วโลก ซึ่งนับเป็นการส่งเสริมอัตลักษณ์ท้องถิ่นของไทยสู่ระดับนานาชาติด้วย และนี้ความหมายของ Smart City นำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของคน และของเมือง” นายชัชชาติเสริม

สำหรับการฝึกอบรมให้ความรู้ดิจิทัลมีเป้าหมายที่สำคัญคือการมุ่งมั่นที่จะสร้างความรู้ และความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการทุกคนสามารถไปต่อยอดทำได้จริงบนแพลตฟอร์ม TikTok Shop ได้เรียนรู้ตั้งแต่ขั้นตอนการเริ่มเปิดร้านค้า การจัดเตรียมรูปภาพสินค้า การลงสินค้าเพื่อจูงใจผู้ซื้อ การจัดการคำสั่งซื้อ และข้อควรระวังต่างๆ รวมไปถึงการเพิ่มยอดขาย และเข้าถึงกลุ่มลูกค้าด้วยคอนเทนต์บนตลาดออนไลน์ เช่น เคล็ดลับการทำวิดีโอสั้นให้น่าสนใจ ขั้นตอนการไลฟ์สตรีม เป็นต้น เพราะ TikTok มุ่งมั่นที่จะเห็นผู้ประกอบการไทยสามารถสร้างรายได้เติบโต และมีความยั่งยืน รวมถึงยังเป็นการเปิดโอกาสในการเพิ่มการเข้าถึงสินค้าอีกด้วย เพราะ TikTok ไม่ได้มีเพียงแต่ในประเทศไทยเท่านั้น ยังครอบคลุมหลากหลายประเทศทั่วโลก และด้วยจุดแข็งของ TikTok Shop ที่มีความโดดเด่นคือการเป็นแพลตฟอร์ม Shoppertainment ที่ผสมผสานทั้งในเรื่องของ Shopping และ Entertainment จะเป็นพลังที่จะช่วยสนับสนุนธุรกิจของคนไทยได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร และ TikTok ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อช่วยผลักดันให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองอัจฉริยะ (Bangkok Smart City) โดยดำเนินงานร่วมกันภายใต้แนวคิดริเริ่ม 3 Smart ครอบคลุมใน 3 มิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ (Smart Economy) ด้านสังคม – การศึกษา (Smart People) และด้านสิ่งแวดล้อม (Smart Environment) ผ่านการปลดล็อกศักยภาพทางเศรษฐกิจ เสริมสร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาสังคม และสร้างความตระหนักรู้ด้านปัญหาสิ่งแวดล้อม

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์