ร่วมยินดี - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Friday 15 December 2023

ร่วมยินดีร่วมยินดี

นายระพี สุขยางค์ อุปนายกและเลขาธิการ สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย ร่วมแสดงความยินดี กับรศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ในโอกาสครบรอบ 80 ปี ภายใต้ชื่องาน “ 80 ปี ร่วมสืบสานจากตำนาน “นายช่าง” สู่ “ผู้สร้าง” ณ ห้องบอลรูม ABC โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เมื่อเร็วๆนี้

จากซ้าย

1. นางสาวภัทราวรรณ สุขคันธรักษ์ ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย

2. นายนภดล รมยะรูป อุปนายก สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย

3. รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

4. นายระพี สุขยางค์ อุปนายก และเลขาธิการ สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย

5. รศ.ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์