SCG ผนึกกำลัง enVerid นำเสนอเทคโนโลยี SCG Air Scrubber ในฐานะ “One Of The Best Solutions To Fight Global Boiling” บนเวที COP28 - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Sunday 10 December 2023

SCG ผนึกกำลัง enVerid นำเสนอเทคโนโลยี SCG Air Scrubber ในฐานะ “One Of The Best Solutions To Fight Global Boiling” บนเวที COP28


SCG ผนึกกำลัง enVerid นำเสนอเทคโนโลยี 
SCG Air Scrubber ในฐานะ “One Of The Best 
Solutions To Fight Global Boiling” 
บนเวที COP28

บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด นำโดย นายวชิระชัย คูนำวัฒนา Head of Smart System Solution Business, SCG (ที่ 4 จากขวา) ร่วมกับ Mr.Christian Weeks, Chief Executive Officer of enVerid Systems, Inc. (ที่ 3 จากขวา) พันธมิตรผู้ให้บริการโซลูชันดูแลคุณภาพอากาศภายในอาคารอย่างยั่งยืน ผนึกกำลังร่วมกันนำเสนอเทคโนโลยี SCG Air Scrubber เทคโนโลยีหนึ่งเดียวภายใต้ความร่วมมือระหว่าง SCG และ enVerid จากสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้รับเกียรติให้จัดแสดงในงาน COP28 (Conference of the Parties) หรือ การประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีเป้าหมายในการสร้างแนวทางข้อตกลงระดับโลก เพื่อร่วมกู้วิกฤติการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยมีผู้นำกว่า 200 ประเทศเข้าร่วม ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 28 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 12 ธันวาคม 2566 ณ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยงานนี้ นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี (ที่ 3 จากซ้าย) ได้เข้าเยี่ยมชมงานแสดงเทคโนโลยี SCG Air Scrubber พร้อมให้กำลังใจแก่ทีมงานตัวแทนจากธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี อีกด้วย

นายวชิระชัย คูนำวัฒนา กล่าวว่า “การได้รับเกียรติให้เข้าร่วมจัดแสดงเทคโนโลยีร่วมกับพันธมิตรบริษัท enVerid ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ดีอย่างยิ่งในการได้นำเสนอเทคโนโลยีหนึ่งเดียวที่มีประสิทธิภาพทั้งการช่วยลดปัญหา Global Boiling เนื่องจากคุณสมบัติหลักของ SCG Air Scrubber คือสามารถช่วยลดการใช้พลังงานจากระบบปรับอากาศในอาคารลงได้สูงสุดถึง 30% และยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างน้อย 8 Kg CO2/sq.m/year นอกจากนี้ระบบ SCG Air Scrubber ยังสามารถดูดซับก๊าซพิษและบำบัดอากาศเสียในอาคารได้ ถือเป็นการดูแลคุณภาพอากาศที่ปลอดภัยแก่ผู้อยู่อาศัย ไปพร้อมกับการทำให้อาคารใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และยังเป็นเทคโนโลยีเดียวที่สามารถทำได้ในปัจจุบัน

ซึ่งในอนาคต SCG และ enVerid มีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนตามแนวทางของสากล ตลอดจนดูแลคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนให้ดีที่สุด” นายวชิระชัย กล่าวทิ้งท้าย

โดยระบบ SCG Air Scrubber คือเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (HVAC System) โดยการบำบัดมลพิษอากาศภายในอาคาร ช่วยป้องกันไม่ให้ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (HVAC System) ชำรุด เสียหาย และลดภาระการทำความเย็นที่ต้องดูดอากาศจากภายนอกเข้ามาเกินความจำเป็น ตลอดจนสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในอาคารให้มีค่าไม่เกิน 750 ppm โดยอ้างอิงจากปริมาณที่อนุญาตตามมาตรฐานคุณภาพอากาศภายในอาคาร (IAQP ASHRAE Standard 62.1) ทั้งนี้ ระบบ SCG Air Scrubber ยังสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้อย่างน้อย 8 Kg CO2/sq.m/year ซึ่งในปี 2020 ที่ผ่านมา SCG Air Scrubber ถูกรับเลือกให้เป็น 1 ใน 9 นวัตกรรมที่มีความโดดเด่นในสาขา Smart Heat & Air จาก The Clean Fight 2020 นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นองค์กรที่รับการสนับสนุนจากหน่วยงานวิจัยและพัฒนา พลังงานแห่งรัฐนิวยอร์ก New York State Energy Research & Development (NYSERDA) มาแล้วอีกด้วย

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์