ประกันสังคม เดินสาย จ. พิจิตร เตรียมจัดงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกันสังคมมาตรา 40 สู่ เครือข่ายประกันสังคม รุ่นที่ 6 พร้อมฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี 18 ธันวาคม นี้ - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Sunday 17 December 2023

ประกันสังคม เดินสาย จ. พิจิตร เตรียมจัดงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกันสังคมมาตรา 40 สู่ เครือข่ายประกันสังคม รุ่นที่ 6 พร้อมฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี 18 ธันวาคม นี้ประกันสังคม เดินสาย จ. พิจิตร เตรียมจัดงาน
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกันสังคมมาตรา 40 
สู่ เครือข่ายประกันสังคม รุ่นที่ 6 พร้อมฉีด
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี 18 ธันวาคม นี้

สำนักงานประกันสังคม ขอเชิญผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เครือข่ายประกันสังคมชาวพิจิตร เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกันสังคมมาตรา 40 สู่เครือข่ายประกันสังคม รุ่นที่ 6 ในวันที่ 18 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ มีพรสวรรค์แกรนด์ฮอลล์ โรงแรมมีพรสวรรค์ แกรนด์โฮเทลแอนด์รีสอร์ท จังหวัดพิจิตร

โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจ ในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนจะได้รับจากการคุ้มครองในระบบประกันสังคม และเป็นการสร้างแรงจูงใจให้แรงงานอิสระเข้าสู่ระบบประกันสังคมภาคสมัครใจเพิ่มขึ้นตามนโยบายประกันสังคม รวมถึงประชาสัมพันธ์ภารกิจด้านการประกันสังคม ให้ประชาชน กลุ่มหมู่บ้านและชุมชนในพื้นที่ได้ทราบอย่างทั่วถึง และเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน ตลอดจนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายประกันสังคม ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจงานประกันสังคมกับประชาชนและกลุ่มเป้าหมายได้อย่างครอบคลุมในระดับอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน และชุมชนอย่างทั่วถึง

ภายในบริเวณงานมีการให้บริการรับสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 การอภิปรายร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านประกันสังคมมาตรา 40 การออกร้านจำหน่ายสินค้าของเครือข่าย การจัดนิทรรศการต่าง ๆ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน รวมทั้งการจัดกิจกรรมของภาคีเครือข่าย แลให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ แก่เครือข่ายผู้ประกันตนมาตรา 40 ฟรีอีกด้วย

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์