สมาคมนักสะสมตราไปรษณียากรแห่งประเทศไทยฯชวนสะสมของที่ระลึก “แสตมป์ศาลาไทย”ภายในงานแสดงตราไปรษณีย์โลก 2566 ณ ไปรษณีย์กลาง บางรัก - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Wednesday 1 November 2023

สมาคมนักสะสมตราไปรษณียากรแห่งประเทศไทยฯชวนสะสมของที่ระลึก “แสตมป์ศาลาไทย”ภายในงานแสดงตราไปรษณีย์โลก 2566 ณ ไปรษณีย์กลาง บางรัก


สมาคมนักสะสมตราไปรษณียากรแห่งประเทศ
ไทยฯชวนสะสมของที่ระลึก 
“แสตมป์ศาลาไทย”ภายในงานแสดงตรา
ไปรษณีย์โลก 2566 ณ ไปรษณีย์กลาง บางรัก

สมาคมนักสะสมตราไปรษณียากรแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ส.ต.ท.) ชวนสะสม “แสตมป์ศาลาไทย” จัดทำเป็นแผ่นที่ระลึกอันทรงคุณค่า สถาปัตยกรรมที่วิจิตรงดงาม มี 7 สี 7 แบบ จำนวนจำกัดเพียง 500 ชุดเท่านั้น เชิญชมได้ภายใน “งานแสดงตราไปรษณียากรโลก 2566” ระหว่าง 27 พฤศจิกายน ถึง 2 ธันวาคม 2566 ณ ไปรษณีย์กลาง บางรัก

นายชาญชัย กรรณสูต นายกสมาคมนักสะสมตราไปรษณียากรแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ส.ต.ท.) กล่าวว่า แผ่นแสตมป์ชุด “ศาลาไทย” เป็นชุดพิเศษที่ไปรษณีย์ไทยออกมาเพื่อเป็นที่ระลึกของ “งานแสดงตราไปรษณียากรโลก 2566” โดยจะพิมพ์เป็น 7 สี 7 แบบ ไล่ตามสีประจำวัน (ตามคติความเชื่อที่ว่า สีประจำวันจะมีพลังอย่างหนึ่งในการกำหนดความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตมนุษย์) ประกอบไปด้วย วันอาทิตย์สีแดง วันจันทร์สีเหลือง วันอังคารสีชมพู วันพุธสีเขียว วันพฤหัสบดีสีแสด วันศุกร์สีฟ้า วันเสาร์สีม่วง

สำหรับ งานแสดงตราไปรณียากรโลก 2566 ได้เลือกเป็นภาพศาลาไทย มาจัดทำเป็นแผ่นแสตมป์ที่ระลึกของงาน เนื่องจากเป็นสถาปัตยกรรมที่วิจิตรงดงาม ซึ่งถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ประจำชาติไทยที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว อันสื่อสะท้อนถึงภูมิปัญญาช่างไทย ที่ไม่มีชาติไหนเสมอเหมือน “ศาลาไทย” จะมีลักษณะเป็นอาคารซุ้มโล่ง เป็นตัวเรือนเครื่องสับที่มีการมาปรับใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ถือเป็นสถานที่ใช้ประโยชน์สำหรับพบปะ นั่งเล่น พักผ่อนหย่อนใจ รวมทั้งไว้หลบแดดหลบฝน ด้วยเหตุนี้ ศาลาไทยจึงนับเป็นรูปสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความมีไมตรีจิต และความปรารถนาดี อย่างจริงใจต่อผู้อื่น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนไทย ศาลาไทยจึงอยู่เคียงคู่สังคมไทยมาช้านาน โดยมีรูปแบบวัฒนธรรมเก่าแก่ที่สื่อถึงจิตวิญญาณ วัฒนธรรม สถาปัตยกรรม ที่เป็นรูปแบบดั่งเดิม ที่มีการพัฒนาต่อยอด และถูกนำมาประยุกต์ ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมสมัยใหม่ จากรุ่นสู่รุ่น

“ไปรษณีย์ไทย มีความตั้งใจที่จะนำสัญลักษณ์ประจำชาติ ทั้งศาลาไทย ช้างไทย และดอกราชพฤกษ์ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติเมื่อปี 2544 มาจัดทำเป็นแสตมป์ เพื่อถ่ายทอดความเป็นไทยสู่สายตาชาวโลก ไปรษณีย์ไทยได้ถ่ายทอดภาพศาลาไทยจากจินตนาการของนักออกแบบ พิมพ์ออกเป็นที่ระลึก ทั้งหมด 7 สี 7 แบบ โดยพิมพ์ออกจำหน่ายทั้งหมด 3,000 ชุด”

นายชาญชัย กล่าวว่า สำหรับชีท ชุดศาลาไทย ชุดพิเศษ จำนวนพิมพ์ 200 ชุด แต่ละชุดมีการออกแบบเป็นภาพสัญลักษณ์ของสมาคมนักสะสมตราไปรษณียากรแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ส.ต.ท.) ตามลำดับเลขแผ่น ที่ 0001-0200 บรรจุอยู่ในแพ็คเก็จที่ระลึกอย่างดี

ราคาชุดพิเศษ พร้อมแพคเก็จ บรรจุแผ่นแสตมป์ศาลาไทย แบบมีโลโก้ ส.ต.ท. 7 สี 7 แบบ รวมกับแบบธรรมดา สีแดง ที่ทางไปรษณีย์ไทยจัดจำหน่าย อีกหนึ่งแผ่น รวมทั้งหมด 8 แผ่น เป็นเลขตรงกัน จัดทำเพียง 200 ชุดเท่านั้น ราคาชุดละ 6,295 บาท (ชุดดังกล่าว จะนำทูลเกล้าถวาย ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันพิธีเปิดงานด้วย)

ส่วนชุดทั่วไปแบบไม่มีโลโก้ จะมี 7 สี 7 แบบ จำหน่ายตามราคา หน้าดวง จำนวนจำกัด เพียง 500 ชุด ชุดละ 2,065 บาท จะมีหมายเลขตรงกัน 6 แผ่น ยกเว้นแผ่นสีแดงที่จำหน่ายโดยทางไปรษณีย์ไทยที่คณะกรรมการจัดงานหามารวมเข้าชุดให้

สามารถสั่งซื้อได้ ณ ที่ทำการสมาคมนักสะสมตราไปรษณียากรแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 022781034 / 096 967 6968 หรือที่บูท ส.ต.ท. ภายในงานแสดงตราไปรษณียากรโลก 2566 ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2566 นี้ ณ ไปรษณีย์กลาง บางรัก

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์