'NAM' พร้อมพันธมิตรกลุ่ม ปตท. เดินหน้าเร่งขยายการลงทุน พร้อมย้ำกลุ่มผู้ถือหุ้น Lock up หุ้น 100% - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Sunday 5 November 2023

'NAM' พร้อมพันธมิตรกลุ่ม ปตท. เดินหน้าเร่งขยายการลงทุน พร้อมย้ำกลุ่มผู้ถือหุ้น Lock up หุ้น 100%'NAM' พร้อมพันธมิตรกลุ่ม ปตท. 
เดินหน้าเร่งขยายการลงทุน
พร้อมย้ำกลุ่มผู้ถือหุ้น Lock up หุ้น 100%

'บมจ. นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น' หรือ NAM เดินหน้าขยายการลงทุนตามแผนงานแบบเต็มกำลัง รุกต่อยอดสู่ความสำเร็จเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมฯ พร้อมส่งเสริมหน่วยงานทางการแพทย์แบบครบวงจรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์สู่ระดับโลก พร้อมสร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุน ยืนยันกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมอยู่ครบ

คุณวิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) หรือ NAM เปิดเผยว่า ภายหลังจากประสบความสำเร็จในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) บริษัทฯ พร้อมเดินหน้าขยายการลงทุนเพื่อก้าวขึ้นแท่นผู้นำในอุตสาหกรรมการผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์กลุ่มงานปราศจากเชื้อในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมหน่วยงานทางการแพทย์แบบครบวงจรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์สู่ระดับโลกรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์การแพทย์ (Decontamination Disinfection and Sterilization) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ต้องกลับนำมาใช้ซ้ำ บริษัทฯ จึงมุ่งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในปี 2566-2568 แบ่งเป็น

1.) โครงการขยายโรงงานแห่งใหม่ เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตทั้งส่วนเครื่องมือทางการแพทย์และกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ 2.) โครงการลงทุนพัฒนาศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ตอบโจทย์กับความต้องการ พัฒนาให้สินค้าสามารถเข้าถึงโรงพยาบาลในทุกระดับเพื่อสร้างมาตรฐานด้านความสะอาดอย่างเท่าเทียมกัน ผ่านการวิจัย ศึกษา ค้นคว้า และเก็บข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์ในด้านต่างๆ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญของการดำเนินการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการในไตรมาส 2 - 3 ปี 2567

และ 3.) โครงการลงทุนหรือร่วมลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจเครื่องมือทางการแพทย์ หรือมีนวัตกรรมที่ส่งเสริมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยศึกษาโอกาสขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการแพทย์ การทำความสะอาด การทำให้ปลอดเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อ เพื่อเพิ่มขีดความความสามารถในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ อย่างครบวงจร โดยมุ่งเน้นการขยายกิจการในต่างประเทศเพื่อสร้างรากฐานรองรับการเติบโตในอนาคต

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร NAM กล่าวว่า NAM ได้มุ่งเน้นสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุน โดยกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมยังคงถือหุ้น 59.14% และได้สมัครใจทำข้อตกลงไม่จำหน่ายหุ้นส่วนที่เหลือจากการติด Silent Period ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึง บริษัท อินโน สเปราท์ โฮลดิ้ง จำกัด, บริษัท ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด มีการ Lock up หุ้น 100% เป็นเวลา 180 วัน และบริษัท อินโนบิก แอลแอล โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิม มีการ Lock up หุ้น เป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันแรกที่หุ้นเข้าเทรด เพื่อให้นักลงทุนมั่นใจได้ว่า หุ้นของ NAM จะมีเสถียรภาพจากการเติบโตที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้ NAM ยังมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่นักลงทุนอีกด้วย

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์