เอ๊กซ์เอ็ม จับมือมูลนิธิ EDF สนับสนุนโครงการ "My Future, My Dream Career'Project" ในโรงเรียน - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Monday 6 November 2023

เอ๊กซ์เอ็ม จับมือมูลนิธิ EDF สนับสนุนโครงการ "My Future, My Dream Career'Project" ในโรงเรียนเอ๊กซ์เอ็ม จับมือมูลนิธิ EDF สนับสนุน
โครงการ "My Future, My Dream 
Career'Project" ในโรงเรียน

เอ็กซ์เอ็มห่วงใยสังคม มอบทุนสนับสนุนการจัดทำโครงการ "My Future, My Dream Career project" หรือ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในฝันสำหรับเยาวชน ภายใต้การประสานงานและดำเนินงานโดยมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) ให้โรงเรียนรวม 3 แห่ง ในจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แก่ โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี เขต 4 โรงเรียนวัดทศทิศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 และโรงเรียนบ้านท่าทองดำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

โอกาสนี้ นายอภิชาติ สังขาว (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ เป็นผู้แทนรับมอบเงินทุนสนับสนุนสำหรับโรงเรียนในโครงการ"My Future, My Dream Career project" หรือ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในฝันสำหรับเยาวชน จากนางสาวสตาวรี่ มอร์ที (ที่ 3 จากขวา) ประธานกรรมการบริหารบริษัทเอ็กซ์เอ็ม โดยมีนางสาวสุรีย์รัตน์ แจ่มประเสริฐ (ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล มูลนิธิ EDF และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ร่วมถ่ายภาพด้วย

สำหรับมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทยที่ดำเนินงานช่วยเหลือนักเรียนที่ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษารวมถึงร่วมกับองค์กรต่าง ๆ จัดกิจกรรมซีเอสอาร์ในโรงเรียนและชุมชนมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 โดยการดำเนินงานของมูลนิธิเป็นที่ยอมรับจากองค์กรจากทั้งในและต่างประเทศและได้รับรางวัล เช่น รางวัลยอดเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ 5 ดาว จากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใสจากสมาคมกิฟวิ่ง แบค และประกาศนียบัตรรับรอง CAF International Vetted Organization จาก CAF International ที่มอบให้องค์กรสาธารณกุศลทั่วโลกที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานการดำเนินงานครอบคลุมหลักธรรมาภิบาล เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่จดทะเบียนถูกต้อง รวมถึงมีรายงานการเงินประจำปีที่มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และเงินบริจาคและเงินสนับสนุนที่ส่งมอบให้มูลนิธินำไปใช้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณกุศลอย่างแท้จริง เป็นต้น

องค์กรหรือผู้สนใจที่ต้องการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม หรือสนับสนุนทุนการศึกษาร่วมกับมูลนิธิ EDF สามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์ (02) 579 9209-11 (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-16.30 น.) อีเมล public@edfthai.org ทาง Line: @edfthai เฟสบุ๊กแฟนเพจ https://www.facebook.com/edfthai หรือคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเกี่ยวกับการดำเนินงานของมูลนิธิที่เว็บไซต์ www.edfthai.org

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์