บำรุงราษฎร์ สานต่อกิจกรรมเพื่อสังคม จัดงานวิ่งการกุศลส่งท้ายปี ‘Bumrungrad Run for Health 2023’ Presented by Bumrungrad Hospital Foundation - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Friday 17 November 2023

บำรุงราษฎร์ สานต่อกิจกรรมเพื่อสังคม จัดงานวิ่งการกุศลส่งท้ายปี ‘Bumrungrad Run for Health 2023’ Presented by Bumrungrad Hospital Foundationบำรุงราษฎร์ สานต่อกิจกรรมเพื่อสังคม
 จัดงานวิ่งการกุศลส่งท้ายปี 
‘Bumrungrad Run for Health 2023’ 
Presented by Bumrungrad 
Hospital Foundation

ในวาระครบรอบ 43 ปี โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ยังคงเดินหน้าส่งเสริมกิจกรรมสาธารณกุศลและส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับสาธารณชน จึงได้จัดโครงการ Bumrungrad Run for Health 2023” Presented by Bumrungrad Hospital Foundation ในวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2566 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ (จตุจักร) มี 2 ระยะวิ่งได้แก่ 2.5 และ 5 กิโลเมตร โดยมุ่งหวังการสร้างพลังแห่งความสามัคคีของ “ครอบครัวบำรุงราษฎร์” ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยและครอบครัว บุคลากร ตลอดจนพันธมิตรและประชาชนทุกคน เพื่อสร้างชุมชนแห่งความสร้างสรรค์และสุขภาวะที่มีคุณภาพ ตลอดจนยังได้ร่วมทำบุญและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ต่างๆ ของมูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อีกด้วยโครงการรักษ์ใจไทย

โครงการผ่าตัดเด็กผู้ด้อยโอกาสที่มีภาวะหัวใจพิการแต่กำเนิด ภายใต้ชื่อโครงการ “รักษ์ใจไทย” ริเริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2546 โดยความร่วมมือระหว่างมูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งได้ช่วยเหลือผ่าตัด คืนหัวใจที่แข็งแรงให้แก่น้องๆ เหล่านี้ไปแล้วถึง 827 คน ผ่านงบประมาณกว่า 370 ล้านบาท

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ “อาสาบำรุงราษฎร์” ในกรุงเทพและปริมณฑล

ซึ่งเป็นหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ “อาสาบำรุงราษฎร์” ร่วมกับ “กองทุนทอมสัน” ที่ได้ให้บริการ การรักษาพยาบาลแก่ประชาชนทั่วไปรวมทั้งมอบข้าวสาร และเวชภัณฑ์ แก่ชุมชนต่างๆ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 รวมแล้ว 42 ชุมชน ดูแลสุขภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ผู้ด้อยโอกาสไปกว่า 400,000 คน

โครงการส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

โครงการส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ ริเริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2565 เพื่อส่งเสริมและรักษาอาการอาการของพระสงฆ์ในประเทศไทย โดยได้ทำการรักษาไปแล้ว 24 รูป ผ่านงบประมาณกว่า 9.5 ล้านบาท

นอกจากนี้ยังมีกองทุนการศึกษาแพทย์ เพื่อสนับสนุนแพทย์ให้ได้รับการศึกษา ต่อยอดองค์ความรู้ในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนกิจกรรมฟื้นฟู และพัฒนาชุมชน รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ที่ทางมูลนิธิฯ ยังคงสานต่อมาจนถึงปัจจุบัน

ผู้ที่สนใจสามารถร่วมสนับสนุนกิจกรรมงานวิ่งการกุศล โครงการ “Bumrungrad Run for Health 2023” Presented by Bumrungrad Hospital Foundation ด้วยการสมัคร หรือ บริจาคผ่านการสแกน QR Code ซึ่งสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ ตามรายละเอียดแนบ

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จัดงานวิ่งการกุศล Bumrungrad Run for Health 2023 Presented by Bumrungrad Hospital Foundation ในวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2566 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และสวนรถไฟ โดยนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด มอบให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เพื่อดำเนินกิจกรรมสาธารณกุศล ส่งต่อสุขภาวะที่ดี ยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ โดยเฉพาะการสานต่อโครงการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดผู้ด้อยโอกาส ซึ่งมูลนิธิฯ ได้ช่วยเหลือมาแล้วกว่า 800 ราย

ผู้ที่สนใจสามารถร่วมบริจาค หรือ สมัครงานวิ่งได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2566No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์