โครงการไฟ-ฟ้า โดย มูลนิธิทีทีบี รับมอบเงินสนับสนุนจาก บลจ. อีสท์สปริง (ประเทศไทย) เพื่อส่งพลังแห่งการ ให้คืนสู่สังคมอย่างยั่งยืน - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Monday 30 October 2023

โครงการไฟ-ฟ้า โดย มูลนิธิทีทีบี รับมอบเงินสนับสนุนจาก บลจ. อีสท์สปริง (ประเทศไทย) เพื่อส่งพลังแห่งการ ให้คืนสู่สังคมอย่างยั่งยืนโครงการไฟ-ฟ้า โดย มูลนิธิทีทีบี รับมอบเงิน
สนับสนุนจาก บลจ. อีสท์สปริง (ประเทศไทย) 
 มอบโอกาสเยาวชนให้พัฒนาศักยภาพ พร้อม
ต่อยอดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ เพื่อส่งพลังแห่งการ
ให้คืนสู่สังคมอย่างยั่งยืน

นายปิติ ตัณฑเกษม (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการ มูลนิธิทีทีบี และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบีธนชาต รับมอบเงินสนับสนุนมูลค่า 543,987.02 บาท จากนางสาวดารบุษป์ ปภาพจน์ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อสนับสนุนโครงการไฟ-ฟ้า โครงการแห่งการ "ให้" ที่ยั่งยืน โดย มูลนิธิทีทีบี ต่อยอดการจุดประกายเยาวชนให้พัฒนาศักยภาพของตนเอง พร้อมต่อยอดสู่กิจกรรมที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ เพื่อส่งพลังแห่งการให้กลับคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืน ซึ่งเงินสนับสนุนดังกล่าวมาจาก10% ของค่าบริหารจัดการ (Management Fee) กองทุนรวมหุ้นทีเอ็มบีธรรมมาภิบาลไทย โดยได้รับมอบเงินสนับสนุนในงาน fai-fah Art Fest 2023 ณ ทีเอ็มบีธนชาต สำนักงานใหญ่

จากภาพซ้ายไปขวา

· ตัวแทนเด็กไฟ-ฟ้าจากศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า ทีทีบี

· นางสาวดารบุษป์ ปภาพจน์ กรรมการผู้จัดการ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย)

· นางสาวปนัดดา ตัณฑ์ชาญชีวิน รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายช่องทางการจัดจำหน่ายและธนบดีธนกิจ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย)

· นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานกรรมการ มูลนิธิทีทีบี และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบีธนชาต

· นางสาวสมคิด ปรีชาสัมมกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ทีเอ็มบีธนชาต

· นางสาวมาริสา จงคงคาวุฒิ หัวหน้ากิจกรรมสังคมเพื่อความยั่งยืน ทีเอ็มบีธนชาต

· ตัวแทนเด็กไฟ-ฟ้าจากศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า ทีทีบี

#ไฟฟ้าโดยทีทีบี #faifahbyttb
#ให้ชีวิตการเงินดีทั้งวันนี้และอนาคต #เปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น
#ttb #MakeREALChange

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์