The University of Hong Kong มหาวิทยาลัยอันดับที่ 26 ของโลก เฟ้นหานักเรียนศักยภาพสูงของไทย มอบทุนเรียนฟรีที่ฮ่องกง - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Sunday 8 October 2023

The University of Hong Kong มหาวิทยาลัยอันดับที่ 26 ของโลก เฟ้นหานักเรียนศักยภาพสูงของไทย มอบทุนเรียนฟรีที่ฮ่องกง


The University of Hong Kong 
มหาวิทยาลัยอันดับที่ 26 ของโลก เฟ้นหานักเรียน
ศักยภาพสูงของไทย มอบทุนเรียนฟรีที่ฮ่องกง

The University of Hong Kong มหาวิทยาลัยอันดับที่ 26 ของโลกจากการจัดลำดับของ QS World University Rankings และเป็นอันดับ 1 ของโลกด้าน Most International University in the World จากการจัดอันดับของ Times Higher Education จัดกิจกรรรม Thailand Admission Tour 2023 วันที่ 7 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครและทุนการศึกษาของ The University of Hong Kong กับนักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจและประกาศเกียรติคุณนักเรียนศักยภาพสูงเข้ารับเกียรติบัตรและเข้าเป็นสมาชิก Academy for the Talented

ศาสตราจารย์เบนเนต ชิ คิน ยิม ผู้บริหารฝ่ายรับนักศึกษาใหม่และฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศและคณะได้เดินทางมาจัดกิจกรรม Thailand Admission Tour 2023 ระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2566 ณ ประเทศไทย โดยเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566 ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล) ณ กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรายงานความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้เริ่มต้นความร่วมมือตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 จากการจัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักเรียนไทยไปศึกษา ณ The University of Hong Kong จาก 3 โรงเรียนประกอบด้วย 1) กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 2) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โดยในปัจจุบันมีนักเรียนจากโรงเรียนดังกล่าวได้รับทุนไปศึกษาต่อแล้วกว่า 10 ทุนการศึกษา ปัจจุบันในปีการศึกษา 2566 มีนักเรียนจากประเทศไทยกำลังศึกษา ณ The University of Hong Kong กว่า 166 คน ผลการหารือ The University of Hong Kong พร้อมสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนไทยศักยภาพสูงเพื่อรับทุนไปศึกษาต่อ ณ The University of Hong Kong และในปี 2566 จะขยายความร่วมมือไปยังโรงเรียนในประเทศไทยอีกจำนวน 40 โรงเรียน

Thailand Admission Tour 2023 จัดขึ้นในวันที่ 7 ตุลาคม ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ มี 3 กิจกรมที่สำคัญคือ 1) การประชุมครูผู้ประสานงาน Counsellors for Thailand 2) การประชาสัมพันธ์การรับสมัครและทุนการศึกษาของ The University of Hong Kong กับนักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจในทุกสังกัดเข้าร่วมกว่า 350 คนและการประกาศเกียรติคุณนักเรียนศักยภาพสูงจากโรงเรียนจากประเทศไทยจำนวน 156 จากทั่วประเทศเข้ารับเกียรติบัตรและเข้าเป็นสมาชิก Academy for the Talented ที่จะเปิดโอกาสให้นักเรียนไทยเข้าร่วม

กิจกรรม workshop ออนไลน์ในหัวข้อต่าง ๆ ในการพัฒนาความเป็นเลิศกับผู้เชี่ยวชาญและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์