Rabbit LINE Pay ประกาศเปลี่ยนชื่อเป็น LINE Pay ย้ำลูกค้าใช้บริการได้เหมือนเดิม - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Wednesday 11 October 2023

Rabbit LINE Pay ประกาศเปลี่ยนชื่อเป็น LINE Pay ย้ำลูกค้าใช้บริการได้เหมือนเดิม

 

Rabbit LINE Pay ประกาศเปลี่ยนชื่อเป็น 
LINE Pay ย้ำลูกค้าใช้บริการได้เหมือนเดิม

Rabbit LINE Pay ผู้นำด้านการบริการระบบการชำระเงินแบบออนไลน์และออฟไลน์ ประกาศเปลี่ยนชื่อแบรนด์เป็น “LINE Pay” และใช้ชื่อ “บริษัท ไลน์ เพย์ (ประเทศไทย) จำกัด” อย่างเป็นทางการ มีผลตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป โดยผู้ใช้งานจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จากการเปลี่ยนชื่อในครั้งนี้ สามารถใช้จ่ายผ่านบริการได้ทุกช่องทางเช่นเดิม ทั้งเครือข่ายระบบขนส่งมวลชน การชำระค่าสินค้าและบริการจากแบรนด์พันธมิตร รวมถึงชำระค่าสาธารณูปโภคต่างๆ

การเปลี่ยนชื่อแบรนด์เป็น LINE Pay ครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจาก LINE MAN Wongnai และ LINE ประเทศไทย เข้าซื้อกิจการจากผู้ถือหุ้นเดิมเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา เพื่อสร้างการรับรู้แก่ผู้ใช้บริการภายใต้ชื่อแบรนด์ดั้งเดิม LINE Pay พร้อมปรับโฉมคาแรกเตอร์ “หมีบราวน์” ลุคใหม่ใส่ผ้ากันเปื้อน เพื่อปรับภาพจำ ณ จุดบริการชำระเงินออนไลน์และออฟไลน์ทั่วประเทศ ตอกย้ำเป้าหมายธุรกิจเพื่อเชื่อมบริการของ LINE Pay เข้ากับระบบนิเวศของ LINE มากขึ้น ได้แก่ LINE MAN, LINE SHOPPING, แอป LINE รวมถึงเครือข่ายร้านค้าบนแพลตฟอร์ม Wongnai สามารถทำธุรกรรมได้อย่างไร้รอยต่อ

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์