TotalEnergies ENEOS จับมือ PTTGC ร่วมเปิดโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Rooftop ขนาด 6.7 เมกะวัตต์ ในประเทศไทย - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Saturday 16 September 2023

TotalEnergies ENEOS จับมือ PTTGC ร่วมเปิดโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Rooftop ขนาด 6.7 เมกะวัตต์ ในประเทศไทย


TotalEnergies ENEOS จับมือ PTTGC ร่วมเปิด
โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
Solar Rooftop ขนาด 6.7 เมกะวัตต์ 
ในประเทศไทย

TotalEnergies ENEOS จับมือ PTTGC ร่วมเปิดโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Rooftop ขนาด 6.7 เมกะวัตต์อย่างเป็นทางการ สำหรับโรงงาน 5 แห่งของ GC ในประเทศไทย เพื่อช่วยเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อีกทั้งยังสอดรับกับแนวทางการดำเนินงานของ GC ที่มีแผนในการเดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่นยืน ไปพร้อมกับการดูแลลูกค้า ภายใต้แนวคิด “Together To Net Zero” ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ร่วมกันเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ด้วยเป้าหมายระยะกลางในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดลง 20% ภายในปี 2573 และมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2593

ในฐานะผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ด้วยผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ระดับสากล การติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคายังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของกลุ่ม GC ในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนควบคู่ไปกับการประหยัดต้นทุนพลังงาน GC ร่วมมือกับ TotalEnergies ENEOS ซึ่งมีประสบการณ์ในการติดตั้งระบบพลังงานหมุนเวียนในพื้นที่ที่มีความจำเพาะและซับซ้อน เพื่อสนับสนุนพวกเขาในการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด

ภายใต้โครงการดังกล่าว มีการดำเนินการผลิตไฟฟ้าด้วยการติดตั้งแผงโซลาร์กว่า 11,000 แผง บนหลังคาของโรงงาน 5 แห่งของ GC เป็นการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 6.7 เมกะวัตต์-พีค (MWp) สร้างพลังงานทดแทนประมาณ 9,500 เมกะวัตต์-ชั่วโมง (MWh) ต่อปี ทำให้บริษัท GC ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศได้เทียบเท่า 4,300 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี ซึ่งเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้มากกว่า 64,500 ต้นตลอดระยะเวลาของสัญญา

ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว TotalEnergies ENEOS จะดำเนินการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ โดย GC จะรับซื้อไฟฟ้าที่ผลิตได้ตลอดอายุ 20 ปี โดยไม่ต้องลงทุนใดๆ และมีการรับประกันระบบไฟฟ้าที่ดีเยี่ยม ดังนั้น GC จะได้รับผลประหยัดรวมถึงผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม โดยไม่ต้องมีความกังวลใจในด้านการดำเนินงานตลอดอายุสัญญา

คุณปานโชค เอื้อธนาภา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสาธารณูปโภค บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด ( มหาชน ) หรือ GC กล่าวว่า หนึ่งในการดำเนินงานของ GC เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างเป็นรูปธรรม คือการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานสะอาดที่ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการนำทรัพยากรธรรมชาติกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างยั่งยืน โดยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) จะถูกนำมาใช้ในกระบวนการผลิตของโรงงานทั้ง 5 แห่ง และอาคารสำนักงานระยองของ GC ในอนาคต บริษัทฯ มีแผนงานที่จะขยายการติดตั้งโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ไปยังโรงงานปิโตรเคมีของ GC Group เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ (Net Zero)

คุณ Elodie Renaud กรรมการผู้จัดการ TotalEnergies ENEOS Renewables Distributed Generation Asia กล่าวว่า เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับความเชื่อมั่นจาก GC ให้เป็นพันธมิตรด้านพลังงานในระยะยาว ในโครงการขนาด 6.7 MWp นี้ และได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนแนวทาง Together to Net Zero ในฐานะผู้ให้บริการด้านพลังงานแสงอาทิตย์ชั้นนำในภูมิภาค เรามุ่งมั่นในเรื่องคุณภาพและความน่าเชื่อถือของการดำเนินงานตลอดระยะเวลา 20 ปี โดย TotalEnergies ENEOS ยินดีในความร่วมมือระยะยาวกับ GC ต่อไป

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโททาลเอนเนอร์ยี่ส์ เอเนออส โปรดดูเอกสารแผ่นพับหรือติดต่อเราโดยตรง

เกี่ยวกับบริษัท โททาลเอนเนอร์ยี่ส์ เอเนออส รีนิวเอเบิลส์ ดิสทริบิวเต็ด เจเนอเรชัน เอเชีย จำกัด

บริษัทร่วมทุน 50/50 ระหว่างโททาลเอนเนอร์ยี่ส์ กับเอเนออส เพื่อพัฒนาการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบกระจายศูนย์ในรูปแบบ B2B แบบติดตั้งกับที่ทั่วเอเชีย บริษัทมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในสิงคโปร์ และมีแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบกระจายศูนย์ขนาด 2 GW ในอีก 5 ปีข้างหน้า https://solar.totalenergies.asia

โททาลเอนเนอร์ยี่ส์ และพลังงานไฟฟ้าหมุนเวียน

โททาลเอนเนอร์ยี่ส์กำลังสร้างกลุ่มกิจกรรมด้านไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน โดยเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นในการบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2565 กำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของโททาลเอนเนอร์ยี่ส์รวมอยู่ที่ 17 กิกะวัตต์ (GW) โททาลเอนเนอร์ยี่ส์จะยังคงขยายธุรกิจนี้ต่อไปเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ 35 กิกะวัตต์ของกำลังการผลิตรวมจากแหล่งผลิตและกักเก็บพลังงานหมุนเวียนภายในปี 2568 และให้ถึง 100 กิกะวัตต์ ภายในปี 2573 เพื่อก้าวขึ้นเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์หนึ่งใน 5 ของโลก https://renewables.totalenergies.com/th

เอเนออส คอร์ปอเรชั่น และพลังงานไฟฟ้าหมุนเวียน

เอเนออส ดำเนินการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กว่า 20 แห่งในญี่ปุ่น อีกทั้งมีส่วนร่วมในโครงการพลังงานหมุนเวียนในสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และเวียดนาม ตลอดจนโครงการผลิตไฟฟ้าโดยใช้ชีวมวล พลังงานน้ำ พลังงานลม ฯลฯ การร่วมทุนครั้งนี้เป็นโครงการพลังงานหมุนเวียนในต่างประเทศโครงการแรกของเอเนออสที่ใช้แหล่งพลังงานแบบกระจายศูนย์

เกี่ยวกับโททาลเอนเนอร์ยี่ส์

โททาลเอนเนอร์ยี่ส์ เป็นบริษัทพลังงานระดับโลกที่ผลิตและจำหน่ายพลังงานหลากหลายประเภท ได้แก่ น้ำมันและเชื้อเพลิงชีวภาพ ก๊าซธรรมชาติและก๊าซสีเขียว พลังงานหมุนเวียนและไฟฟ้า พนักงานมากกว่า 100,000 คนของเรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่มีราคาไม่แพง สะอาดขึ้น เชื่อถือได้มากขึ้น และเข้าถึงผู้คนได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โททาลเอนเนอร์ยี่ส์ ดำเนินงานในกว่า 130 ประเทศ ด้วยความใส่ใจให้การพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติเป็นหัวใจสำคัญของโครงการและการดำเนินงานของบริษัทเพื่อนำไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คน

ติดตามโททาลเอนเนอร์ยี่ส์ได้ทางทวิตเตอร์ @TotalEnergies, ลิงก์อิน TotalEnergies, เฟซบุ๊ก TotalEnergies และอินสตาแกรม TotalEnergies

เกี่ยวกับเอเนออส คอร์ปอเรชั่น

เอเนออส กรุ๊ป (ENEOS Group) พัฒนาธุรกิจในภาคพลังงานและโลหะนอกกลุ่มเหล็ก ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เป้าหมายที่กลุ่มบริษัทวางไว้สำหรับปี 2583 คือ การเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทพลังงานและวัสดุที่โดดเด่นที่สุดของเอเชียและแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ พร้อมสร้างมูลค่าด้วยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างธุรกิจในปัจจุบัน และสนับสนุนการพัฒนาสังคมคาร์บอนต่ำที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการรีไซเคิล ด้วยการเดินหน้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนผ่านการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ของบริษัท ทั้งนี้ เอเนออส คอร์ปอเรชั่น เป็นหนึ่งในบริษัทหลักในเครือเอเนออส กรุ๊ป และมีส่วนช่วยให้กลุ่มบริษัทบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ผ่านการดำเนินธุรกิจพลังงานที่หลากหลาย

ติดต่อโททาลเอนเนอร์ยี่ส์ เอเนออส ได้ที่

สื่อมวลชนสัมพันธ์: contact.solar.asia@totalenergies.com

เกี่ยวกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ กัด (มหาชน)

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC มุ่งมั่นเป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ ด้วยผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ระดับสากล เรานำนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่กับเทคโนโลยีล้ำสมัยมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน โดยบริษัทฯ ได้รับการจัดให้เป็นอันดับ 1 ของโลก จากดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) 4 ปีซ้อนในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ ปัจจุบัน บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 20% ภายในปี พ.ศ. 2573 และมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ในปี พ.ศ. 2593

www.pttgcgroup.com

ติดต่อพีทีที โกลบอล เคมิคอล ได้ที่

Chintarat Saiintawong: chintarat.s@pttgcgroup.com

Siriporn Sukhapunnapan: siriporn.su@pttgcgroup.com

คำเตือนจากโททาลเอนเนอร์ยี่ส์

คำว่า “โททาลเอนเนอร์ยี่ส์”, “บริษัทโททาลเอนเนอร์ยี่ส์” หรือ “บริษัท” ในเอกสารฉบับนี้ใช้เพื่อกล่าวถึง โททาลเอนเนอร์ยี่ส์ เอสอี (TotalEnergies SE) และหน่วยงานในเครือที่โททาลเอนเนอร์ยี่ส์ เอสอี ควบคุมโดยตรงหรือโดยอ้อม ในทำนองเดียวกัน คำว่า “เรา”, “พวกเรา” และ “ของเรา” อาจใช้เพื่ออ้างถึงหน่วยงานเหล่านี้หรือพนักงานของหน่วยงานเหล่านี้ หน่วยงานที่โททาลเอนเนอร์ยี่ส์ เอสอี ถือหุ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมถือเป็นหน่วยงานแยกต่างหาก เอกสารฉบับนี้อาจมีข้อมูลและข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต ที่อิงจากข้อมูลทางเศรษฐกิจจำนวนหนึ่ง และข้อสันนิษฐานที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ การแข่งขัน และกฎระเบียบที่กำหนด สิ่งเหล่านี้อาจพิสูจน์ได้ว่าไม่ถูกต้องในอนาคต และขึ้นอยู่กับปัจจัยเสี่ยงหลายประการ ทั้งโททาลเอนเนอร์ยี่ส์ เอสอี และบริษัทย่อยไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ในการปรับปรุงข้อมูลหรือข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต วัตถุประสงค์หรือแนวโน้มใด ๆ ที่มีอยู่ในเอกสารนี้ต่อสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นผลจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคต หรืออื่น ๆ ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการหรือกิจกรรมทางการเงินของโททาลเอนเนอร์ยี่ส์ปรากฏอยู่ในเอกสารการจดทะเบียนฉบับล่าสุด ซึ่งเป็นภาษาฝรั่งเศส ที่โททาลเอนเนอร์ยี่ส์ เอสอี ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของฝรั่งเศส (AMF) และในแบบฟอร์ม 20-F ที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC)

คำเตือนจากเอเนออส คอร์ปอเรชั่น

คำว่า “เอเนออส”, “เอเนออส กรุ๊ป” ในเอกสารฉบับนี้ใช้เพื่อกล่าวถึง เอเนออส คอร์ปอเรชั่น และหน่วยงานในเครือที่ เอเนออส คอร์ปอเรชั่น ควบคุมโดยตรงหรือโดยอ้อม เอกสารฉบับนี้มีข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่สะท้อนให้เห็นในข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต เนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะปัจจัยดังต่อไปนี้: (1) สภาวะเศรษฐกิจมหภาคและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสภาพแวดล้อมการแข่งขันในอุตสาหกรรมพลังงาน ทรัพยากร และวัสดุ (2) ผลกระทบของโควิด-19 ต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (3) การเปลี่ยนแปลงกฎหมายและข้อบังคับ และ (4) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการฟ้องร้องและการดำเนินคดีทางกฎหมายอื่น ๆ

รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/2211959/IMAGE.jpg

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์