OR ส่งแคมเปญโฆษณา “ไทยเด็ด…การันตีของเด็ด จากชุมชน” คัดสรรของดีของเด็ด เติมเต็มโอกาสต่อยอดสินค้า สร้างความยั่งยืนสู่ชุมชน - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Friday 15 September 2023

OR ส่งแคมเปญโฆษณา “ไทยเด็ด…การันตีของเด็ด จากชุมชน” คัดสรรของดีของเด็ด เติมเต็มโอกาสต่อยอดสินค้า สร้างความยั่งยืนสู่ชุมชน


OR ส่งแคมเปญโฆษณา “ไทยเด็ด…การันตีของ
เด็ด จากชุมชน” คัดสรรของดีของเด็ด เติมเต็ม
โอกาสต่อยอดสินค้า สร้างความยั่งยืนสู่ชุมชน

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เปิดตัวแคมเปญโฆษณา “ไทยเด็ด…การันตีของเด็ด จากชุมชน” มุ่งต่อยอดโครงการไทยเด็ด การันตีของดีของเด็ด โดยคัดสรรและส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากชุมชนท้องถิ่นทุกภูมิภาค พร้อมขยายสาขาใน พีทีที สเตชั่น กว่า 300 แห่ง ทั่วประเทศ

นายพิมาน พูลศรี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน OR เปิดเผยว่า โครงการไทยเด็ด ได้ดำเนินการมาแล้วกว่า 5 ปี จากการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานพันธมิตรและ OR โดยมีพันธกิจหลักเพื่อสนับสนุนช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ ก่อนนำมาช่วยพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้พื้นบ้าน รวมถึงการปรับภาพลักษณ์บรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้า ก่อให้เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้ พร้อมวางรากฐานธุรกิจชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยใช้สถานีบริการ พีทีที สเตชั่น ซึ่งมีจุดแข็งเรื่องพื้นที่และสาขาที่คลอบคลุมทั่วประเทศ มาเป็นช่องทางการจำหน่ายให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน ทั้งนี้เพื่อช่วยให้วิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการท้องถิ่นได้มีโอกาสในการนำสินค้าดีสินค้าเด็ดส่งต่อถึงมือผู้บริโภคทั่วประเทศได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

สำหรับแคมเปญโฆษณา “ไทยเด็ด…การันตีของเด็ด จากชุมชน” เน้นสร้างการรับรู้ให้ผู้บริโภคเกี่ยวกับโครงการไทยเด็ด ด้วยเครื่องหมายสัญลักษณ์ “นิ้วโป้ง การันตี” รับรองสินค้าคุณภาพของชุมชน การันตี ว่าเป็นสินค้าดี สินค้าเด็ด สินค้าคุณภาพจากชุมชน ทั้งผลิตภัณฑ์อาหาร ของใช้ ของฝากที่ระลึก ด้วยสินค้าหลากหลายทั่วทุกภูมิภาค ที่ผ่านการคัดสรรและการันตีมาแล้วจากทีมงานคุณภาพของ OR โดยได้รวบรวมวางจำหน่ายที่ร้านไทยเด็ดหรือมุมสินค้าไทยเด็ดใน พีทีที สเตชั่น ซึ่งนอกจากจะได้ร่วมเติมเต็มความสุขให้ผู้เดินทางแล้ว ยังเป็นการเติมเต็มทุกโอกาสให้กับผู้ประกอบการชุมชนอีกด้วย

ปัจจุบันร้านไทยเด็ดและมุมสินค้าไทยเด็ด มีมากกว่า 133 สาขา โดยมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมโครงการมากขึ้น และมีรายการสินค้าเพิ่มขึ้น รวมกว่า 450 รายการ อีกทั้งยังมีแผนขยายร้านไทยเด็ด และมุมสินค้าไทยเด็ดในสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น ให้ครบ 300 สาขาทั่วประเทศภายในปี 2566 เพื่อกระจายรายได้ สร้างโอกาสด้านความเป็นอยู่ที่ดีให้กับชุมชนใหม่ ๆ อีกทั้งยังได้ช่วยยกระดับสินค้าไทยให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อให้ชุมชนได้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

ผู้สนใจสามารถเข้าชมภาพยนตร์โฆษณาชุด “ไทยเด็ด…พื้นที่เด็ดของคนไทย” ได้ทาง Youtube: OR Official https://www.youtube.com/@PTTORPLC พร้อมร่วมสนับสนุนสินค้าจากร้านไทยเด็ดได้ที่ พีทีที สเตชั่น สาขาที่จัดจำหน่าย โดยสามารถเข้าชมสินค้าทั้งหมดได้ที่ https://thaidet.pttor.com/

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์