“K” LINE ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ NAVTOR สำหรับการพัฒนาระบบติดตามและสนับสนุนกองเรือทั่วโลก - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Thursday 21 September 2023

“K” LINE ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ NAVTOR สำหรับการพัฒนาระบบติดตามและสนับสนุนกองเรือทั่วโลก“K” LINE ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) 
กับ NAVTOR สำหรับการพัฒนาระบบติดตามและ
สนับสนุนกองเรือทั่วโลก

Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. (“K” LINE) ได้เลือกใช้ระบบ NavFleet ซึ่งจัดทำโดย NAVTOR A.S. (NAVTOR) มาเป็นแพลตฟอร์มตรวจสอบยานพาหนะ และมีสถานเอกอัครราชทูตนอร์เวย์ในญี่ปุ่นร่วมเป็นสักขีพยาน โดย “K” LINE ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ NAVTOR เกี่ยวกับการพัฒนาระบบติดตามและสนับสนุนกองเรือทั่วโลก “K” LINE 24/7/365 ผ่านการใช้งานและการขยายฟังก์ชั่นทำงานของ NavFleet เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม ที่ผ่านมา

NAVTOR เป็นบริษัทจากนอร์เวย์ที่พัฒนาธุรกิจ DX ทางทะเล ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะผู้ให้บริการแผนภูมิการนำทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีความสามารถในการพัฒนาซอฟต์แวร์ขั้นสูงและประสบการณ์ที่กว้างขวาง

NavFleet เป็นแพลตฟอร์มการปฏิบัติการทางเรือแบบครบวงจรที่ให้การตรวจสอบตำแหน่งของเรือ สภาพอากาศ และข้อมูลเส้นทางบนฝั่งผ่านการสื่อสารข้อมูลอัตโนมัติผ่านระบบคลาวด์ และแจ้งเตือนผู้ใช้ที่อาจมีความเสี่ยงในการเดินเรือโดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุในการเดินเรือ ในอนาคต NavFleet สามารถรวบรวมข้อมูลสำคัญทางธุรกิจจากระบบต่างๆ และให้ภาพรวมของการดำเนินงานของยานพาหนะได้อย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันก็ช่วยทำงานอัตโนมัติ ลดความซับซ้อนในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และรับประกันการนำทางที่ปลอดภัยของยานพาหนะตลอดเวลา

“K” LINE ส่งเสริมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบในเค ไลน์ทั่วโลก ครอบคลุมถึงการจัดการความปลอดภัยและคุณภาพ เพื่อให้บรรลุกลยุทธ์ทางธุรกิจในแผนการจัดการระยะกลางที่ประกาศในปี 2565 “K” LINE จะยังคงพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและมูลค่าองค์กรโดยตั้งเป้าหมายสูงสุด การจัดการคุณภาพการนำทางและการขนส่งที่ปลอดภัยโดยได้รับการสนับสนุนจากความรู้และประสบการณ์ของทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถและเทคโนโลยีที่ส่งเสริมปัจจัยมนุษย์

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์