SME กรุงเทพฯ เชื่อมั่นระบบ BDS ของ สสว. ช่วยยกศักยภาพธุรกิจเติบโต แห่สมัครร่วม “SME ปังตังได้คืน ก้าวสู่ปีที่ 2” คับคั่ง - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Monday 25 September 2023

SME กรุงเทพฯ เชื่อมั่นระบบ BDS ของ สสว. ช่วยยกศักยภาพธุรกิจเติบโต แห่สมัครร่วม “SME ปังตังได้คืน ก้าวสู่ปีที่ 2” คับคั่งSME กรุงเทพฯ เชื่อมั่นระบบ BDS ของ สสว. 
ช่วยยกศักยภาพธุรกิจเติบโต แห่สมัครร่วม 
“SME ปังตังได้คืน ก้าวสู่ปีที่ 2” คับคั่ง

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เดินหน้าจัดกิจกรรมรับสมัครผู้ประกอบการ SME ในเขตพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพื่อขึ้นทะเบียนการได้รับบริการสนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจ หรือ ช่วยเหลือผู้ประกอบการให้มีการเลือกใช้บริการบนระบบ BDS ภายใต้ “โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS (MSME Recovery & Beyond) ปีงบประมาณ 2566” ใต้แคมเปญ “SME ปังตังได้คืน ก้าวสู่ปีที่ 2” จัดเต็มกิจกรรมสร้างความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการเกี่ยวกับการการส่งเสริม และสนับสนุนของโครงการ โดยมี SME เข้าร่วมงานและสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก ต่างเชื่อมั่นคาดหวัง สสว. ช่วยยกระดับศักยภาพธุรกิจเติบโต

ภายในงานเมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องลาเวนเดอร์ 1 ชั้น 3 โรงแรมที่เค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ได้รับเกียรติจากผู้บริหาร นำโดย นางสาวสุนทรี เจตนานุเคราะห์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประสานเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs และส่งเสริมนโยบายภาครัฐ ร่วมด้วยพนักงาน เจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว) ให้การต้อนรับผู้ประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง ที่เดินทางมาร่วมกิจกรรม และสมัครขึ้นทะเบียนเข้าร่วมโครงการ เพื่อรับบริการสนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจ จำนวนกว่า 100 คน
นางสาวสุนทรี เจตนานุเคราะห์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประสานเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs และส่งเสริมนโยบายภาครัฐ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว) กล่าวภายในงานว่า “ที่ผ่านมา สสว. ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผ่านระบบ BDS หรือ ‘SME ปัง ตังได้คืน’ ปี 2565 เพื่อให้ MSME ได้รับการพัฒนาธุรกิจของตน ในรูปแบบที่สามารถเลือกรับบริการที่ตรงตามความต้องการของตน ภายในหน่วยให้บริการต่างๆ ทั้งของรัฐและเอกชน ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกัน สำหรับปี 2566 นี้ สสว. ได้สานต่อแคมเปญ “SME ปังตังได้คืน ก้าวสู่ปีที่ 2” โดยมุ่งส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS (MSME Recovery & Beyond) ปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้ผู้ประกอบการ MSME ได้รับประโยชน์จากการส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจได้เพิ่มขึ้น โดยมีการปรับรูปแบบการดำเนินการให้สะดวกขึ้น หลากหลายขึ้น และมุ่งเป้ามากขึ้น มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานในทุกธุรกิจให้เทียบเท่าสากล เพื่อธุรกิจจะเข้มแข็ง พร้อมหนุนเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศแข็งแรง เติบโต มั่นคง อย่างยั่งยืนต่อไป”
ภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย เป็นต้นว่า การแนะนำรายละเอียดกิจกรรมของโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS (MSME Recovery & Beyond) ปีงบประมาณ 2566, การแนะนำ SME One ID : หนึ่งรหัส หนึ่งผู้ประกอบการ ช่องทางเข้าถึงทุกบริการภาครัฐ เชื่อมทุกโอกาสการเติบโตให้กับ SME รวมไปถึงการการรับสมัครผู้ประกอบการ SME เพื่อขึ้นทะเบียนการได้รับบริการสนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจบนระบบ BDS พร้อมการยืนยันตัวตนผ่านระบบ BDS

ติดตามความเคลื่อนไหว และต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02-298-3051 หรือ 085-836-6963 และ https://bds.sme.go.th/No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์