วิศวะมหิดล ยินดีในความสำเร็จของความร่วมมือ พัฒนาวิศวศึกษาระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (Engineering Education Collaboration) - Bangkok Focus : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Sunday, 12 March 2023

วิศวะมหิดล ยินดีในความสำเร็จของความร่วมมือ พัฒนาวิศวศึกษาระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (Engineering Education Collaboration)วิศวะมหิดล ยินดีในความสำเร็จของความร่วมมือ
พัฒนาวิศวศึกษาระหว่างไทย-ญี่ปุ่น 
(Engineering Education Collaboration)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ผศ.ดร.ก่อพร พันธุ์ยิ้ม รองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลัง ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 45 ในโอกาสการมาเยือนประเทศไทยของ ศาสตราจารย์มาซะฮิโร อิโนอุเอะ (Masahiro Inoue) ผู้อำนวยการสมาคมวิศวศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japanese Society for Engineering Education) ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยบรรลุความสำเร็จในความร่วมมือพัฒนาวิศวศึกษาระหว่างไทยและญี่ปุ่น ซึ่งก่อนหน้านี้ รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และประธานสมาคมวิศวศึกษาในเอเชียตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียแปซิฟิก (AEESEAP) ได้ริเริ่มและดำเนินการไว้

ผศ.ดร.ก่อพร พันธุ์ยิ้ม รองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า สำหรับความร่วมมือทางวิศวศึกษาระหว่างไทย-ญี่ปุ่น จะเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนในภาคการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ งานวิจัย และการพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงในประชาคมเอเซียแปซิฟิก โดยจะมุ่งเน้นการผนึกความร่วมมือในระดับนานาชาติ อาทิ การเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลของสถาบันอุดมศึกษาและระบบการศึกษาตลอดชีวิต (Digital Transformation of Higher and Life-long Education) การเรียนรู้โครงการระดับโลกและการเรียนรู้ทางออนไลน์ในความร่วมมือนานาชาติ (Global Project Based Learning and Collaborative Online International Learning : COIL) และ การรับรองความสามารถ (Ability) และ ศักยภาพ(Potential) ของบุคคลในรูปแบบออนไลน์ ที่แสดงถึงทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ หรือผลงานของบุคคลนั้น ที่เรียกว่า Micro-Credential Certificate

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์