CEA - กทม. เปิดเทศกาล "Bangkok Design Week 2023" ปลุกพื้นที่ย่าน ศก. สร้างสรรค์ 9 วัน 9 ย่าน ยกระดับมูลค่า ศก. สร้างสรรค์ - Bangkok Focus : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Tuesday, 7 February 2023

CEA - กทม. เปิดเทศกาล "Bangkok Design Week 2023" ปลุกพื้นที่ย่าน ศก. สร้างสรรค์ 9 วัน 9 ย่าน ยกระดับมูลค่า ศก. สร้างสรรค์CEA - กทม. เปิดเทศกาล "Bangkok Design 
Week 2023" ปลุกพื้นที่ย่าน ศก. สร้างสรรค์
9 วัน 9 ย่าน ยกระดับมูลค่า ศก. สร้างสรรค์ 
สู่เมืองสร้างสรรค์โลก

เริ่มแล้ววันนี้ (4 ก.พ. 66) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ผนึกพลังร่วมกับ กรุงเทพมหานคร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรระหว่างประเทศ และภาคีเครือข่ายย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยมี รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ ดร. อรรชกา สีบุญเรือง ประธานกรรมการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พร้อมด้วย ดร. ชาคริต พิชญางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ร่วมเปิดเทศกาลเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2566 หรือ Bangkok Design Week 2023 (BKKDW 2023) อย่างเป็นทางการ ในระหว่างวันที่ 4 - 12 ก.พ. ชูเทศกาลฯ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หนุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ให้ไปต่อได้ ตลอด 9 วัน 9 ย่าน ภายใต้ธีม "urban'NICE'zation เมือง - มิตร - ดี" อัดแน่นด้วยกิจกรรมกว่า 530 โปรแกรม คาดเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 300 ล้านบาท นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศไม่ต่ำกว่า 300,000 คน พร้อมขยายพื้นที่จัดงานสู่ 5 ย่านใหม่ ให้ได้เที่ยวรับแรงบันดาลใจ จุดประกายไอเดีย เปิดรับไลฟ์สไตล์ทุกเพศทุกวัย ให้เมืองกรุงเทพฯ เป็น 'มิตร' สำหรับทุกคนดร. อรรชกา สีบุญเรือง ประธานกรรมการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หรือ CEA กล่าวว่า การจัด Bangkok Design Week 2023 (BKKDW2023) ครั้งนี้นับเป็นปีที่ประสบความสำเร็จจากความร่วมมือกับทุกภาคส่วนของ CEA ที่ได้ร่วมพัฒนาพื้นที่ให้เป็นย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวผ่านการใช้ความคิดสร้างสรรค์ สร้างจุดเด่น สร้างมูลค่าให้กับวัฒนธรรมท้องถิ่นเดิม พร้อมกับการยกระดับรายได้ให้กับชุมชน จนนำมาสู่การเข้าร่วมงานของ 9 ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในเทศกาลฯ ครั้งนี้ และออกแบบโปรแกรมต่าง ๆ ที่หลากหลายถึง 530 โปรแกรม เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในย่านต่าง ๆ ในพื้นที่กทม. ซึ่งจะมีส่วนสำคัญต่อการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก ที่กรุงเทพฯ เป็น 1 ใน 7 ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเมืองสร้างสรรค์ในประเทศไทย

"CEA พร้อมที่จะเปิดรับย่านที่สนใจเข้าร่วมเทศกาลฯ ในปีต่อไป โดยการเข้าไปร่วมค้นหาอัตลักษณ์
ของแต่ละย่านและมาสู่การวิเคราะห์ เพื่อนำไปสู่การออกแบบสร้างสรรค์ในมุมต่าง ๆ ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและเกิดการกระตุ้นการลงทุนใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในพื้นที่ และงานครั้งนี้แต่ละย่านมีไฮไลท์ที่น่าสนใจที่จะกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวในกทม. ทั้งจากคนไทยและต่างประเทศซึ่งจะเห็นได้ว่า การจัดงาน 5 ครั้งที่ผ่านมา สามารถส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ปลุกชีวิตให้กับเมือง และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจระหว่างการจัดงานได้สูงถึง 1,368 ล้านบาท มีผู้เข้าชมกว่า 1.75 ล้านคน ดังนั้นคาดว่าในปี 2566 จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากยิ่งขึ้น ทั้งเม็ดเงินและผู้เข้าชมงาน" ดร. อรรชกา กล่าว

สำหรับแนวคิดงานครั้งนี้คือ "urban'NICE'zation เมือง - มิตร - ดี" เพื่อสร้างความ 'น่าอยู่ น่าลงทุน น่าท่องเที่ยว' ใน 6 มิติด้วยกัน ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม การเดินทาง วัฒนธรรม ชุมชน ธุรกิจสร้างสรรค์ และความหลากหลายของผู้คนในสังคม ที่มีการออกแบบเป็นกิจกรรมใน 4 รูปแบบ ได้แก่

1. Showcase & Exhibition แสดงผลงานจากนักสร้างสรรค์นำเสนอแนวคิดเพื่อการแก้ไขปัญหา และพัฒนาคุณภาพชีวิต
2. Talk & Workshop กิจกรรมบรรยาย และเวิร์กช้อป เพื่อให้ความรู้และแนวคิดใหม่จากนักสร้างสรรค์ ผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ
3. Creative Market & Promotion เปิดตลาดนัดสร้างสรรค์ 6 ตลาดทั่วกรุงเทพฯ กว่า 80
แบรนด์ดีไซน์
4. Event & Program กิจกรรมสร้างบรรยากาศ และความเคลื่อนไหวกับเมืองในหลากหลายรูปแบบ อาทิ การแสดงดนตรี การฉายภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง ตลอดจนการจัดเทคนิคแสงสี บนสถาปัตยกรรม รวมถึงการเปิดบ้านของคนในย่าน (Open House) คาดว่ากิจกรรมทั้งหมดนี้ จะช่วยปลุกบรรยากาศแห่งความสร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นความคิดของคนเมือง พัฒนากรุงเทพฯ เป็นเมืองที่ดีขึ้นสำหรับทุกคนรศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร ได้เป็นหนึ่งในผู้ร่วมสนับสนุนการจัดเทศกาลออกแบบกรุงเทพ 2566 หรือ Bangkok Design Week 2023 (BKKDW 2023) ครั้งนี้นับเป็นเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญ ที่มีเป้าหมายในการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ละย่าน ด้วยการใช้สินทรัพย์ในย่านมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดขึ้น สอดรับกับแผนงานการจัดเทศกาล 12 เดือนของ กทม. ที่มีการบรรจุไว้ในปฏิทินกิจกรรมของกทม. เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นกิจกรรมสำคัญทำให้กรุงเทพฯ มีภาพลักษณ์เป็นเมืองสร้างสรรค์ระดับโลก เป็นการสร้างสีสันในกรุงเทพฯ และสร้างผู้ประกอบการและคนรุ่นใหม่ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนนโยบายของ กทม.ที่จะนำไปสู่การต่อยอด พลิกฟื้นเศรษฐกิจในย่านอื่น ๆ ที่ประสบปัญหาซบเซา และสร้างโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้วยความคิดสร้างสรรค์ ให้สอดรับไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไป ตามการพัฒนาความเจริญของเมือง

"การนำแพลตฟอร์มของการขับเคลื่อนย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นตามย่านต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ จนสามารถเป็นย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่มีการยกระดับความเป็นอยู่ ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่พร้อมนำเอาอัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่โดดเด่นของแต่ละถิ่นที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ มาสู่การต่อยอด โดยนักออกแบบมืออาชีพเพื่อให้เกิดประโยชน์ และความร่วมมือกับชุมชนในย่าน เป็นอีกหนึ่งนโยบายที่สำคัญในการบริหารกรุงเทพฯ"

ในการจัดเทศกาล #BKKDW2023 มี 9 ย่านที่เข้าร่วมเทศกาลฯ ประกอบด้วย

1. ย่านเจริญกรุง - ตลาดน้อย ชวนนักท่องเที่ยวเดินชมงานดีไซน์บนถนนสายแรกของประเทศไทย จากนั้นลัดเลาะเข้าไปในชุมชนเก่าที่กลายเป็น 'ย่านต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์' กว่า 200 โปรแกรม สร้างสรรค์จากนักสร้างสรรค์ทั่วสารทิศ ที่ตบเท้าเข้ามาจัดงานในย่านนี้ โดยมีไฮไลท์สำคัญได้แก่Circular Café มีแนวคิดแบบ Zero Waste ตั้งแต่การตกแต่งพื้นที่และออกแบบเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ด้วยวัสดุรีไซเคิล การลดใช้พลังงานและทรัพยากรในการจัดการ ไปจนถึงการนำเศษวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ประโยชน์ ที่ชวนคนเมืองมาร่วมทดลองเป็นผู้ผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบอย่างสร้างสรรค์
Seatscape & Beyond โดย One Bangkok ที่นั่งสาธารณะที่มอบประสบการณ์ใหม่แก่คนเมือง การนำเสนอผลงานรอบสุดท้ายโดย 10 ทีมผู้ชนะในโครงการ One Bangkok Urban Furniture Competition 2022 'Seatscape & Beyond' ที่ออกแบบเฟอร์นิเจอร์สาธารณะ เพื่อยกระดับบริบทแวดล้อมของพื้นที่นั้น ๆ
WASTE IS MORE สร้างสรรค์ออกแบบโดย MORE ด้วยการสร้างสรรค์และส่งต่อความคิดผ่านนิทรรศการที่จุดประกายความคิดที่ว่า "ไม่มีของเสีย มีเพียงทรัพยากรที่มีคุณค่า" ชวนวงการการออกแบบ วงการวิจัยและพัฒนาวัสดุ โรงงาน ผู้ประกอบการที่มีขยะอยู่ในมือ หรือผู้ที่สนใจแนวคิดความยั่งยืนมาช่วยกันส่งต่อไอเดียพร้อมลงมือทำต่อไป
Re-Vendor เจริญกรุง 32 ที่มีการออกแบบของ CEA ร่วมกับ Cloud-Floor , CommDe/ID CU, KU และ Street Vendors CRK32 ร่วมกันออกแบบเชิงทดลองของร้านค้าแผงลอย ในซอยเจริญกรุง 32 เพื่อสร้างนำเสนอสตรีทฟู้ดริมทางในรูปแบบใหม่ให้เป็นมิตรกับเมืองทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม ธุรกิจ ชุมชน และผู้คนที่มีหลากหลายในเมือง

2. ย่านเยาวราช บนพื้นที่ไชน่าทาวน์ - ย่านเยาวราช ทรงวาด สำเพ็ง สู่การสร้างสรรค์ให้ย่านแห่งนี้ไม่มีวันหลับใหลและกลายเป็นพื้นที่ในการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ UNESCO - Bangkok City of Design ภายใต้โปรเจ็กต์ "City Trooper X Academic Program" จากความร่วมมือของนักพัฒนาเมือง สถาบันการศึกษา และกลุ่มนักวิชาการ ร่วมค้นหาความต้องการของเมืองไปพร้อม ๆ กันNew bus stop design ภายใต้แนวคิด Academic Program: Bangkok City Trooper โดยการหยิบอัตลักษณ์จีนที่เป็นวัฒนธรรมหลักของพื้นที่มาออกแบบป้ายรถเมล์รูปแบบใหม่ จากกลุ่ม MAYDAY! เขตสัมพันธวงศ์ให้ใช้งานง่ายขึ้น ป้ายนี้ก็จะติดตั้งถาวรใช้งานต่อไป
You do me I do you ออกแบบโดย D&O association โดยรังสรรค์ผลงานที่มีการใช้วัสดุที่ไม่คุ้นเคยด้วยการแลกเปลี่ยนวัสดุระหว่างสตูดิโอ เช่น เหล็กไปสู่โรงงานหวาย โดยนําหลักการและสไตล์การออกแบบเฉพาะตัวของศิลปินมาปรับใช้และสร้างสรรค์ผลงานใหม่

3. ย่านสามย่าน - สยาม ศูนย์รวมแหล่งการเรียนรู้ และศูนย์กลางธุรกิจที่สำคัญของกรุงเทพฯ และสนามทดลองของคนสร้างสรรค์มาระดมไอเดียนอกกรอบในพื้นที่ เช่น Art4C House of Passa Saratta เป็นต้นCASETiFY และ BKKDW2023 ออกแบบโดย CASETiFY แบรนด์ไลฟ์สไตล์และอุปกรณ์เสริมเทคโนโลยีระดับโลก สร้างคอลเลคชั่น 'เคสโทรศัพท์' ที่สะท้อนบริบทกรุงเทพฯ โดยศิลปินไทย 10 ท่าน บอกเล่าเรื่องราวของกรุงเทพฯ ที่สามารถพกพาไปได้ทุกที่

4. ย่านพระนคร / ปากคลองตลาด / นางเลิ้ง ย่านเมืองเก่าที่มีความคลาสสิกสะท้อนความเจริญของยุคสมัย พร้อมวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่น ที่นำมาต่อยอดสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์ สู่บริบทใหม่ของกรุงเทพฯ ตามจุดต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัยศิลปากร (วังท่าพระ) โรงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจ ประปาแม้นศรี ลานคนเมือง ไปรสนียาคาร บ้านนางเลิ้ง เป็นต้น32°F #น้ำแข็งละลายเพราะโลกร้อน หัวใจไหลอ่อนเพราะโรครัก ออกแบบโดย FOS design studio ค้นพบเสน่ห์ของอาคารประวัติศาสตร์ที่ข้ามผ่านกาลเวลาและได้กลายเป็นพื้นที่ปิดในปัจจุบัน เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ในย่านเก่าให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ โดยจัดแสดงการออกแบบแสงสว่างทางสถาปัตยกรรม ณ ประปาแม้นศรี กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Unfolding Bangkok - Living Old Building

Interactive Flower Experience โดย 27 JUNE STUDIO X HUMANS OF FLOWER MARKET BY ARCH SU การออกแบบแสงสว่าง โดยใช้ AR เทคโนโลยี สร้างปฏิสัมพันธ์เสมือนจริงใหม่ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จริงของย่านปากคลองตลาด
SATORIAL ออกแบบโดย SENSE OF NANG LOENG พัฒนาพื้นที่ในย่านนางเลิ้งให้เป็นแหล่งวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อสร้างพื้นที่และประสบการณ์ใหม่ผ่านเสียงดนตรีพร้อม Projection Mapping ท่ามกลางบรรยากาศชุมชนดั้งเดิมซึ่งเป็นแหล่งพำนักของศิลปินนักดนตรีไทยและนางรำ

5. ย่านอารีย์ - ประดิพัทธ์ โดยกลุ่ม AriAround ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายนักสร้างสรรค์ จัดกิจกรรม "เปิดบ้าน เปิดย่าน เปิดเมือง" ให้ชมสตูดิโด อาคารบ้านเรือน รวมถึงร้านค้าเป็นย่านสร้างสรรค์แห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมธุรกิจในพื้นที่ เช่น โครงการ 33 space สวนซอยประดิพัทธ์ 17 สวนกรมประชาสัมพันธ์สวนสาธารณะสร้างสรรค์ โดย AriAround แพลตฟอร์มที่ชวนคนในชุมชนแลกเปลี่ยนความใจดีและร่วมสร้างสรรค์ชุมชนของตัวเอง และสร้างความสัมพันธ์ของชุมชนกับพื้นที่สีเขียว

6. ย่านพร้อมพงษ์ ย่านเศรษฐกิจใจกลางเมือง ซอยสุขุมวิท 26 โดยกลุ่ม 49 & FRIENDS เป็นการรวมตัวของนักสร้างสรรค์ ยกระดับให้ย่านมีการเติบโตทางเศรษฐกิจ เป็นมิตรต่อการอยู่อาศัย และกลายเป็นอีกจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวห้ามพลาด49 & FRIENDS: LUMINOUS 26 พัฒนาสิ่งแวดล้อมใหม่โดย A49 / A49HD ในซอยสุขุมวิท 26 ออกแบบระบบส่องสว่างใหม่ เพิ่มความปลอดภัยของคนเดินถนนและรถยนต์ในยามค่ำคืน


7. ย่านบางโพ สานต่อ'ถนนสายไม้บางโพ ตํานานที่มีชีวิต' พื้นที่วัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์จากผู้ผลิตงานไม้ในย่านสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม หาซื้องานไม้ดีไซน์เก๋ราคาพิเศษในรอบ 15 ปี งานไม้ งานเฟอร์นิเจอร์ งานแกะสลัก ไม้แปรรูป ของตกแต่งประเภทต่าง ๆ รับส่วนลดสูงสุดกว่า 50% เดินในซอยไม้เข้าพาวิลเลี่ยน The Life of Wood โดย Bangpho Wood Street ที่สร้างโดยการนำโคมไม้แปรรูป แนวคิด 'FILL THE GAP - เติมเต็ม ต่อยอดยุคสมัย ต่อยอดอาชีพ' มอบประสบการณ์แก่ผู้เข้าชม ให้ถนนสายไม้เป็นถนนสร้างสรรค์ที่จะกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่ง พร้อมกับเดินช้อปและพักเหนื่อยได้ที่ Pocket Park สวนสาธารณะขนาดเล็ก จากแนวคิด Balance in Space โดย Bangpho Wood Street ปรับพื้นที่จอดรถเป็นพื้นที่สาธารณะ ด้วยวัสดุเหลือใช้ภายในย่านมาต่อยอดด้วยงานฝีมือของคนในย่าน

8. ย่านวงเวียนใหญ่ – ตลาดพลู / คลองสาน ถนนสายวัฒนธรรม ความเชื่อ อาหาร และศิลปกรรม ในรูปแบบใหม่ โดย SC Asset ร่วมกับ กลุ่มยังธน สถานบันการศึกษา กลุ่มนักสร้างสรรค์ กลุ่มผู้ประกอบการ ชุมชนคนในพื้นที่ และย่านคลองสาน ดึงสินทรัพย์สร้างมูลค่าเพิ่มมานำเสนอในการออกแบบใหม่ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย ด้วยกิมมิคนั่งเรือเที่ยวตามสไตล์ กลุ่ม SUP X Klong San และไอคอนสยามงานถลกหนังที่ไม่ต้องกลัวหนังถลอก แค่เข้าไปสัมผัสจัดการออกแบบให้เข้ากับที่อยู่อาศัยที่ "THE MAKER" ซอยกรุงธนบุรี : อยู่อย่างย่านเจริญรัถ โดย SC Asset ออกแบบผลิตภัณฑ์ จัดวางในพื้นที่ห้องตัวอย่างของ The Reference Condominium ที่แสดงถึงความทรงจำที่สื่อถึงบริบทพื้นที่


9. ย่านเกษตร ด้วยแนวคิด 'GREEN LIVING กรีนดีอยู่ดี' ไม่ใช่แค่เที่ยวงานเกษตรแฟร์ แต่ต้องข้ามฟากเข้าตลาดอมรพันธ์ ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และกลุ่มร้านค้าผู้ประกอบการ ชุมชนคนในพื้นที่เข้าร่วมเทศกาลฯ ครั้งนี้ พบกับไฮไลต์ที่สร้างสรรค์ พร้อมออกแบบการบริหารจัดการขยะด้วยจุดทิ้งขยะรูปแบบใหม่ ด้วยแนวคิด 'การจัดการขยะ และของเสียจากตลาดสดรถเข็นขายอาหาร' ออกแบบร่วมกันระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ J Market เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงระบบการจัดการขยะภายในตลาดให้ดียิ่งขึ้น


มาร่วมสร้างกรุงเทพฯ ให้เป็น 'เมือง - มิตร - ดี' สำหรับทุกคนใน #BKKDW2023
ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.bangkokdesignweek.com
FB และ IG: bangkokdesignweek
Twitter: @BKKDesignWeek, Line: @bangkokdesignweek

#BKKDW2023 #BangkokDesignWeek #urbanNICEzation

เกี่ยวกับเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ
เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ หรือ Bangkok Design Week เป็นเทศกาลสำคัญที่ได้รับการบรรจุไว้ในปฏิทินกิจกรรมของกรุงเทพมหานคร และเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมทั้งร่วมผลักดันกรุงเทพมหานครให้เติบโตและโดดเด่นในฐานะเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ยูเนสโก (UNESCO Creative City Network) ในสาขาด้านการออกแบบ (Bangkok City of Design) อีกด้วย

เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ ดำเนินการโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ร่วมกับผู้ร่วมจัดเทศกาลฯ ทั้งภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา และองค์กรระหว่างประเทศกว่า 60 หน่วยงาน รวมถึงนักออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์กว่า 2,000 ราย โดยมียอดผู้เข้าชมงานทั้งไทยและต่างประเทศรวมแล้วมากกว่า 400,000 คนในแต่ละปี

เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ ไม่เพียงส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย ทั้งในแง่ของการเป็นเวทีแสดงผลงานของนักออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์ การกระตุ้นให้เกิดการแข่งขัน ตลอดจนการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ แต่ยังส่งผลกระทบเชิงบวกที่ขยายผลสู่ธุรกิจแวดล้อมต่าง ๆ เช่น การตลาด การพิมพ์ สื่อออนไลน์ แกลเลอรี ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ธุรกิจของฝาก-ของที่ระลึก โลจิสติกส์ การท่องเที่ยว ที่พักโรงแรม บริการขนส่งมวลชน ฯลฯ

เกี่ยวกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน): สศส. หรือ Creative Economy Agency (Public Organization): CEA จัดตั้งขึ้นเมื่อ 14 สิงหาคม 2561 โดยการยกระดับ TCDC ขึ้นเป็นองค์การมหาชน ในการกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นพลังขับเคลื่อนไปสู่เศรษฐกิจที่สมดุลและยั่งยืนในระยะยาว หนึ่งในภารกิจที่สำคัญของ CEA คือการสร้างย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นจริง โดยการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ที่เอื้อต่อบรรยากาศสร้างสรรค์และการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ ตลอดจนมีความตั้งใจที่จะเชื่อมโยงสู่ชุมชนโดยรอบให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ CEA ยังทำหน้าที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ให้เติบโตจากการพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงเครือข่าย เพื่อให้ใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือยกระดับธุรกิจและคุณภาพชีวิตของคนไทย

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์