นักศึกษาไทยที่มีความใฝ่ฝันจะเรียนแพทยศาสตร์ และประกอบวิชาชีพในสหรัฐอเมริกา กระทรวงศึกษาธิการแห่ง รัฐนิวยอร์ก อนุมัติหลักสูตรเวชปฏิบัติรอบใหม่ให้ กับมหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จ - Bangkok Focus : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Monday, 30 January 2023

นักศึกษาไทยที่มีความใฝ่ฝันจะเรียนแพทยศาสตร์ และประกอบวิชาชีพในสหรัฐอเมริกา กระทรวงศึกษาธิการแห่ง รัฐนิวยอร์ก อนุมัติหลักสูตรเวชปฏิบัติรอบใหม่ให้ กับมหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จ
นักศึกษาไทยที่มีความใฝ่ฝันจะเรียนแพทยศาสตร์
และประกอบวิชาชีพในสหรัฐอเมริกาจะได้
ประโยชน์จากการที่ กระทรวงศึกษาธิการแห่ง
รัฐนิวยอร์ก อนุมัติหลักสูตรเวชปฏิบัติรอบใหม่ให้
กับมหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จ

ประเทศไทย (30 มกราคม 2566)— คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จ (St. George's University –SGU) ในเกรนาดา หมู่เกาะเวสต์อินดิส ได้รับการอนุญาตครั้งใหม่ จากกระทรวงศึกษาธิการแห่งรัฐนิวยอร์ก (NYSED) ให้เปิดหลักสูตรเวชปฏิบัติระยะยาว ที่โรงพยาบาลและศูนย์สุขภาพในสังกัดรัฐนิวยอร์ก การอนุญาตครั้งใหม่นี้จะมีผลสืบเนื่องเป็นเวลา 7 ปีไปจนถึงพ.ศ. 2572 หลังจากได้รับอนุญาตครั้งก่อนในพ.ศ 2558 นักศึกษาไทยที่มีความสนใจจะเรียนแพทย์ศาสตร์และประกอบวิชาชีพแพทย์ในสหรัฐอเมริกาจะได้รับประโยชน์จากสถานะที่ต่อเนื่องนี้ของ SGU

การได้รับอนุมัติโดย จากกระทรวงศึกษาธิการแห่งรัฐนิวยอร์ก ต้องผ่านการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวกับทรัพยากร หลักสูตร กระบวนการและผลลัพธ์ของ SGU และการประชุมร่วมกับนักวิชาการ และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยในช่วงฤดูใบไม้ผลิของปีพ.ศ 2565 ที่ผ่านมา นักวิชาการและผู้บริหารของมหาวิทยาลัยในช่วงฤดูใบไม้ผลิของปีพ.ศ 2565 ที่ผ่านมา คณะแพทย์ศาสตร์ถูกประเมินใน 5 ด้าน ได้แก่ ได้แก่รูปแบบการดำเนินงานเชิงสถาบันและความสัมพันธ์กับองค์กรเครือข่ายด้านการรักษาพยาบาล กิจการคณะซึ่งประกอบด้วยคุณสมบัติของอาจารย์ การศึกษาด้านแพทยศาสตร์ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์ การประเมินผล และผลสัมฤทธิ์ กิจการนักศึกษาทั้งในด้านความช่วยเหลือทางการเงินและการบริหารจัดการด้านหนี้สิน และทรัพยากรด้านการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ได้พิสูจน์ให้เห็นว่ามีฐานะการเงินที่มั่นคงและนักศึกษาสามารถเข้าถึงการใช้พื้นที่ เอกสารอ้างอิงด้านการแพทย์ และแพลตฟอร์มของเทคโนโลยีข้อมูลอย่างเพียงพอ

การได้รับอนุมัติจากรัฐนิวยอร์กสร้างความมั่นใจว่านักศึกษาแพทย์ของ SGU จะยังคงสามารถดำเนินการด้านเวชปฏิบัติได้ที่โรงพยาบาลเครือข่ายที่เป็นโรงเรียนแพทย์ในรัฐนิวยอร์ก เป็นส่วนสำคัญของการเตรียมตัวเป็นแพทย์อาชีพ SGU ร่วมมือกับโรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์และระบบสาธารณสุขกว่า 70 แห่งในสหรัฐอเมริกาแคนาดาและสหราชอาณาจักรในการสนับสนุนและและฝึกหัดด้านเวชปฏิบัติและภาวะฉุกเฉินซึ่งรวมถึงโรงพยาบาลเครือข่าย 17 แห่งในรัฐนิวยอร์ก

แพทยสภาและทันตแพทยสภาเกรนาดา (GMDC) ซึ่งเป็นสถาบันรับรองของ SGU เพิ่งผ่านการรับรองโดย สหพันธ์โลกเพื่อการศึกษาทางการแพทย์ (WFME) ซึ่งจะมีผลจนพ.ศ 2575 ตั้งแต่ปีพ.ศ 2567 เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยที่ได้การรับรองโดยองค์กรที่ผ่านมาตรฐานของ WFME เท่านั้นที่จะสามารถเข้าสอบใบอนุญาตทางการแพทย์ของสหรัฐอเมริกา (USMLE) หรือมีตำแหน่งแพทย์ประจำบ้านในสหรัฐอเมริกา และด้วยการรับรองของ WFME นักศึกษาแพทยศาสตร์ของ SGU จะมีเส้นทางที่ชัดเจนและแน่นอนในการมีคุณสมบัติครบที่จะเข้าสอบ ใบอนุญาตทางการแพทย์ของสหรัฐอเมริกา และการเป็นแพทย์ฝึกหัดประจำบ้านในสหรัฐอเมริกา การได้รับอนุมัติจาก จากกระทรวงศึกษาธิการแห่งรัฐนิวยอร์กอย่างต่อเนื่องนี้ ทำให้นักศึกษาแพทย์ของ SGU เชื่อมั่นได้ว่าจะได้ดำเนินการด้านเวชปฏิบัติ สำหรับการฝึกหัดหลังจากได้ผ่านการทดสอบ ใบอนุญาตทางการแพทย์ของสหรัฐอเมริกาขั้นแรกแล้ว ในปัจจุบันรัฐนิวยอร์กแคลิฟอร์เนีย ฟลอริดา จอร์เจีย และนิวเจอร์ซีย์กำหนดให้นักศึกษาแพทย์ผ่านการรับรองดังกล่าวเพื่อฝึกหัดด้านเวชปฏิบัติ ซึ่ง SGU ได้ผ่านการรับรองของทั้ง 5 รัฐ

มาริออส เลาคัส คณบดีคณะแพทยศาสตร์ SGU กล่าวว่า "เราดีใจเป็นอย่างยิ่งที่นักศึกษาของเราจะยังคงได้รับประโยชน์จากการหมุนเวียนด้านเวชปฏิบัติกับโรงพยาบาลที่เป็นพันธมิตรทั่วรัฐนิวยอร์ก ประสบการณ์ทักษะและความสัมพันธ์ด้านวิชาชีพที่นักศึกษาสร้างระหว่าง ประสบการณ์ฝึกหัดในโรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์ในนิวยอร์กมีค่าเป็นอย่างยิ่งต่ออนาคตของการปฏิบัติวิชาชีพแพทย์ เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการรับรองนี้สำหรับความมุ่งมั่นที่เรามีในการฝึกหัดแพทย์รุ่นใหม่ที่ได้รับใบอนุญาตให้ปฏิบัติหน้าที่ในสหรัฐอเมริกา"

SGU ผ่านการรับรองโดย แพทยสภาและทันตแพทยสภาเกรนาดา (GMDC) ซึ่งได้รับการยอมรับจาก สหพันธ์โลกเพื่อการศึกษาทางการแพทย์ (WFME) และคณะกรรมการแห่งชาติด้านการศึกษาและการรับรองทางการแพทย์ต่างประเทศ(NCFMEA) การอนุมัติด้านเวชปฏิบัติโดย กระทรวงศึกษาธิการแห่งรัฐนิวยอร์ก สร้างเส้นทางของนักศึกษาแพทย์ที่มีคุณสมบัติจากการเรียนมหาวิทยาลัยที่ SGU ในเกรนาดา สู่การหมุนเวียนปฏิบัติงานในโรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์ในรัฐนิวยอร์ก ในขณะนี้ SGU เป็นผู้ผลิตแพทย์รายใหญ่ที่สุดให้กับระบบสาธารณสุขของสหรัฐอเมริกา[1]

SGU ผลิตแพทย์มากกว่า 20,000 คน ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของโลกจากนักศึกษา ผู้จบการศึกษา และบุคลากรของคณะที่มาจากมากกว่า 150 ประเทศ มีพวกเขาปฏิบัติหน้าที่ในทุกรัฐของสหรัฐอเมริกาและกว่า 150 ประเทศ รวมถึงประเทศไทย ขณะนี้ SGU มีนักศึกษาแพทยศาสตร์ที่มาจากไทยมากกว่า 30 คน

เกี่ยวกับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จ

มหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จ (SGU) ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1976 โดยมีเป้าหมายในการดึงดูดผู้มีความสามารถและความเชี่ยวชาญสูงสุดจากทั่วโลก ได้พัฒนาเป็นศูนย์กลางสำหรับความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับโลก SGU นับว่าเป็นสถาบันระดับนานาชาติอย่างแท้จริง เพราะนักศึกษาและคณาจารย์มาจากกว่า 150 ประเทศ ทำให้ได้มุมมองในระดับโลกที่หาได้ยาก จึงสามารถให้ความรู้อย่างดีเยี่ยมแก่นักเรียนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกอย่างรวดเร็ว คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จ เปิดหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต (พ.บ.) 4 ปี และเปิดหลักสูตรขั้นสูง 5, 6 และ 7 ปี โดยสามารถรับนักศึกษาจากระบบการศึกษาทั่วโลก SGU มีเครือข่ายโรงพยาบาลและศูนย์สุขภาพขนาดใหญ่ในเครือมากกว่า 75 แห่งในสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร และเปิดโอกาสพิเศษให้นักศึกษาได้เริ่มต้นวิชาชีพแพทย์ในเกรเนดา สหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร หรือ อินเดีย

[1] ข้อมูลภายในของ SGU เกี่ยวกับนักศึกษาแพทย์ที่จบการศึกษาและการส่งแพทย์ฝึกหัด ณ.เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 พบว่า ในฐานะที่เป็นโรงเรียนแพทย์ที่มีนักศึกษาจำนวนมากที่สุดจบออกไปในแต่ละปี SGU ส่งนักศึกษาแพทย์จำนวนมากที่สุดให้กับโครงการแพทย์ประจำบ้านในแต่ละปี


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์