ส.อ.ท. เปิดศูนย์การเรียนรู้ พลิกโฉมพื้นที่ธุรกิจสู่ แหล่งเรียนรู้นวัตกรรมทางธุรกิจ - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Sunday 22 January 2023

ส.อ.ท. เปิดศูนย์การเรียนรู้ พลิกโฉมพื้นที่ธุรกิจสู่ แหล่งเรียนรู้นวัตกรรมทางธุรกิจส.อ.ท. เปิดศูนย์การเรียนรู้ พลิกโฉมพื้นที่ธุรกิจสู่
แหล่งเรียนรู้นวัตกรรมทางธุรกิจ

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้ FTI Connect Learning Center by GS1 Thailand ศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านธุรกิจ โดยมี ดร.คมสัน เหล่าศิลปเจริญ รองประธาน ส.อ.ท. และประธานสถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) ให้การต้อนรับ ณ ชั้น 1 อาคารปฎิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ หวังผลักดันเป็นแลนด์มาร์คนำเสนอข้อมูลทางธุรกิจผ่านเครื่องมือและนวัตกรรมที่ทันสมัย เปิดให้เข้าชมฟรีตั้งแต่วันที่ 17 มกราคมนี้

นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า “ส.อ.ท.พร้อมเดินหน้าดำเนินงานตามกรอบพันธกิจในการพัฒนาและเสริมความแข็งแกร่งให้อุตสาหกรรมไทยด้วยเทคโนโลยี ดิจิทัล และนวัตกรรมใหม่ ส่งเสริมธุรกิจสู่ความยั่งยืนต่อไป โดยสถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) ได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ FTI Connect Learning Center และมุ่งหวังว่าศูนย์การเรียนรู้ฯ แห่งนี้จะเป็นแลนด์มาร์คในการนำเสนอข้อมูลความรู้ทางธุรกิจผ่านเครื่องมือและนวัตกรรมที่ทันสมัย รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับการทำธุรกิจให้แก่ภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป”

ดร.คมสัน เหล่าศิลปเจริญ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และประธานสถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) ระบุว่า “GS1 Thailand หรือ สถาบันรหัสสากล ได้ดำเนินงานในประเทศไทยมากว่า 35 ปี ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนกำหนดเลขหมายบาร์โค้ดมาตรฐาน GS1 สำหรับประเทศไทย อีกทั้งยังมีส่วนในการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจยกระดับมาตรฐานสากล และเพื่อให้องค์กรสามารถเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน สถาบันฯ จึงดำเนินการปรับเปลี่ยนร้าน FTI Connect Shop ร้านขายสินค้าและของที่ระลึกของ ส.อ.ท. ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ FTI Connect Learning Center by GS1 Thailand เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจที่จะสร้างประโยชน์แก่สังคมในวงกว้าง ซึ่งเนื้อหาที่จัดแสดงในศูนย์การเรียนรู้ฯ จะเปลี่ยนไปตามสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมในช่วงเวลานั้นๆ”

“ศูนย์การเรียนรู้ FTI Connect Learning Center by GS1 Thailand มีการแบ่งโซนนำเสนอออกเป็น 4 โซน ได้แก่ 1) โซนแนะนำหน่วยงาน ส.อ.ท. สภาอุตสาหกรรมจังหวัด 76 จังหวัด และกลุ่มอุตสาหกรรม 45 กลุ่ม และหน่วยงานภายใต้ ส.อ.ท. 2) โซนให้ความรู้ในเรื่องวิวัฒนาการของภาคอุตสาหกรรมจากอดีตถึงปัจจุบัน 3) โซนให้ข้อมูลด้านการใช้มาตรฐานสากล GS1 ในการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) และเรียกคืนสินค้า (Recall) ซึ่งช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและโอกาสทางการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ 4) โซนจัดแสดงนวัตกรรมการซื้อขายในอนาคต ที่คำนึงถึงความสะดวกสบายในการใช้งานของผู้บริโภค และช่วยให้ผู้ขายสามารถเก็บข้อมูลในการซื้อขายได้อย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น” ดร.คมสัน กล่าวเสริม

ทั้งนี้ ศูนย์การเรียนรู้ฯ จะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2566 เป็นต้นไป ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อเพื่อนัดหมายเข้าชมล่วงหน้าได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สถาบันฯ www.gs1th.org/learning-centerNo comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์