มูลนิธิ EDF รับมอบเงินจากกล่องบริจาคเพื่อเป็น ทุนการศึกษานักเรียนที่ขาดแคลน - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Monday 16 January 2023

มูลนิธิ EDF รับมอบเงินจากกล่องบริจาคเพื่อเป็น ทุนการศึกษานักเรียนที่ขาดแคลนมูลนิธิ EDF รับมอบเงินจากกล่องบริจาคเพื่อเป็น
ทุนการศึกษานักเรียนที่ขาดแคลน

มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) โดยนายประเสริฐ บุณยฤทธิชัยกิจ (ซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์ รับมอบเงินจากการตั้งวางกล่องบริจาคภายในเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน จากนางสาวพัฒนี พลอยมีค่า (ขวา) ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน เพื่อสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 ให้นักเรียนที่ขาดแคลนในโครงการการศึกษาของมูลนิธิ EDF

สำหรับมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทย ก่อตั้งในปี พ.ศ.2530 โดยมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนที่ด้อยโอกาสด้วยการมอบทุนการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมซีเอสอาร์ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในโรงเรียนและชุมชน

หน่วยงาน หรือบุคคลที่สนใจตั้งวางกล่องบริจาคของมูลนิธิ EDF เพื่อร่วมช่วยระดมทุนการศึกษาให้นักเรียนไทยที่ขาดแคลนในพื้นที่ชนบทห่างไกล หรือจัดกิจกรรมซีเอสอาร์ให้นักเรียนและชุมชนสามารถติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิ EDF โทรศัพท์ (02) 579 9209-11 (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-16.30 น.) อีเมล public@edfthai.org ทาง Line: @edfthai เว็บไซต์ www.edfthai.org รวมทั้งติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิได้ที่เฟสบุ๊กแฟนเพจ https://www.facebook.com/edfthai ทั้งนี้การบริจาคหรือทำกิจกรรมผ่านมูลนิธิสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์