สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วม คอร์ส Digital Marketing In Action รุ่นที่ 5” - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Monday 23 January 2023

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วม คอร์ส Digital Marketing In Action รุ่นที่ 5”สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วม
คอร์ส Digital Marketing In Action รุ่นที่ 5”

8 วัน 8 หัวข้อ กับ 14 ผู้เชี่ยวชาญในสายงานดิจิทัล...ในคอร์สเดียว ได้ทั้งความเข้าใจ และกลับไปทำได้จริง

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ขอเชิญท่านพบกับคอร์ส “Digital Marketing In Action รุ่นที่ 5” หนึ่งเดียวที่จะให้ท่านผู้บริหารได้ reskill และ upskill ความรู้เกี่ยวกับการตลาดในโลกยุคดิจิทัลแบบเจาะลึก 8 วัน 8 หัวข้อ กับ 14 ผู้เชี่ยวชาญในสายงานดิจิทัล ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 25 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ เทอมินอล 21 พลาดไม่ได้ หากท่านเป็นผู้บริหาร นักการตลาด เจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการ SME และผู้ที่สนใจในการทำการตลาดออนไลน์ ที่ต้องการเรียนรู้โลกการตลาดยุคใหม่ ทั้งในเรื่องของเทรนด์ที่เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ และวิธีการทำการตลาดที่เปลี่ยนไป เรียนรู้จากหลากหลาย case study ที่น่าสนใจ และนำสิ่งที่เรียนมาปรับใช้ลงมือทำในรูปแบบ workshop

หลักสูตร “Digital Marketing In Action” จะช่วยให้คุณ

· มองเห็นภาพกว้างการเปลี่ยนแปลงของยุคดิจิทัลในอนาคต

· มองเห็นความเปลี่ยนแปลงของเทรนด์ผู้บริโภคในยุคดิจิทัล

· ฝึกการเจาะใจและเข้าถึงผู้บริโภคยุคดิจิทัล

· เข้าใจว่า DATA มีผลต่อการ Run Business อย่างไร?

· เข้าใจการสร้างคอนเทนต์ให้มีคุณค่า เนื้อหาโดนใจลูกค้า

· เรียนรู้การวางแผนกลยุทธ์ แผนปฎิบัติการณ์ การวาง KPI

· เข้าใจภาพรวมของแพลตฟอร์มใหม่ๆ รวมถึงกลยุทธ์ในการใช้ Digital Media

· ได้รู้จริง ผ่านการทำ workshop วางแผนการตลาดดิจิทัลจากโจทย์จริง

เรียนจริง ลงมือจริง รู้จริง เอาไปทำได้จริง…โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในสายงานการตลาดดิจิทัล

คุณกัญชลี สำลีรัตน์ Founder and Managing Director at DigiNative - a member of iiG

คุณจรัส จรัสรุ่งเรืองชัย Performance & Ecommerce Lead, Publicis Media Thailand

คุณณัฐพล ม่วงทำ เจ้าของเพจการตลาดวันละตอน ผู้เขียนหนังสือ Personalized Marketing

คุณณัฐวรรธน์ ศรีสุข Director, Digital Marketing Program School of Business Administration

Bangkok University

ดร.ดั่งใจถวิล อนันตชัย Chairman of Management Board, INTAGE Thailand

คุณธัญญ์นิธิ อภิชัยโชติรัตน์ Co-Founder,Small World for KidsCo.,Ltd. นักการตลาดดิจิทัลยอดเยี่ยมของเอเชีย

1 ใน10 Facebook Alpha Tester ของประเทศไทย และ LINE Certified Coach

ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ อุปนายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

คุณนัฐพล บุญภินนท์ Managing Director, N-SQUARED ECOMMERCE

คุณบังอร สุวรรณมงคล CEO and Founder, Hummingbirds Consulting

คุณเมธี จารุมณีโรจน์ Chief Marketing Officer, CardX

คุณวศุตม์พล ชฎาธรสุธาสิน Human Relationship Building Expert, Professional instructor and Inspirer

ดร.สมชาติ วิศิษฐชัยชาญ กรรมการบริหารและที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร

ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคมสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

Vice President of Learning Architect & Marketing Competency, MAT

คุณสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล Strategic Planning Director &Co-Founder, BrandBaker Co.,Ltd.

Vice President of Digital Marketing & Technology, MAT

คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ Group Chief, Brand Innovation & Marketing, Dentsu Group

ค่าใช้จ่ายหลักสูตร สมาชิกสมาคมฯ ท่านละ 45,000 บาท (ไม่รวม VAT)

ผู้สนใจทั่วไป ท่านละ 49,000 บาท (ไม่รวม VAT)

สามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่: https://www.marketingthai.or.th/event/digital-marketing-in-action-5/

สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-679-7360-3 หรือ Line: @matsociety

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์