งานมหามงคลพิธีเบิกเนตรท้าวเวสสุวรรณ และพิธี สวดภาณยักษ์ใหญ่ ประจำปี 2565 - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Sunday 25 December 2022

งานมหามงคลพิธีเบิกเนตรท้าวเวสสุวรรณ และพิธี สวดภาณยักษ์ใหญ่ ประจำปี 2565


งานมหามงคลพิธีเบิกเนตรท้าวเวสสุวรรณ และพิธี
สวดภาณยักษ์ใหญ่ ประจำปี 2565

ดร.นราวดี แสงรัตนกุล ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา , ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการ การศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฏร , ดร.อรพรรณ สินประสงค์ ผู้ อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการ เพชรเกษม , ประธานกรรมการวัดศรีนวล และคุณเสาวนีย์ บุนนาค ร่วมงานมหามงคลพิธีเบิกเนตรท้าวเวสสุวรรณและพิธีสวดภาณยักษ์ใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๕
ในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ ถือเป็นวาระอันเป็นมหามงคลยิ่งที่วัดศรีนวลได้อัญเชิญรูปหล่อองค์ ท้าวเวสสุวรรณเนื้อสัมฤทธิ์ ขนาดสูง ๓.๘๐ เมตรมาประดิษฐานยังวัดศรีนวล แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร โดย มีพิธีบรวงสรวงและเบิกเนตรท้าวเวสสุวรรณ ซึ่งทางวัดศรีนวลได้รับความเมตตาจาก ท่านเจ้าประคุณสมเด็จ พระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก กรรมการมหาเถรสมาคม ได้มาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และได้รับเกียรติจาก ดร. อรพรรณ สินประสงค์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ทั้งนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้คนในชุมชนตามประวัติท้าวเวสสุวรรณ เป็นเทพผู้ยิ่งใหญ่ ๑ ในท้าวจตุโลกบาลทั้ง ๔ สถิตอยู่บนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา ประทับอยู่ทางทิศเหนือ เป็นอธิบดีแห่งอสูร มีอสูรรากษส และภูตผีปีศาจเป็นบริวาร ท่านเป็นเทพผู้ทำหน้าที่ปกป้องพระพุทธศาสนา และท่านเป็นเทพผู้คุ้มครองโลกมนุษย์ เชื่อกันว่าท่านจะคอยปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิต อีกทั้งยังเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภที่มีขุมทรัพย์มหาศาล ดังนั้น ผู้คนจึงนิยมกราบไหว้บูชาท่าน ขอพร ขอโชคลาภ รวมถึงปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีให้หมดไป

และในวันเดียวกันภายหลังพิธีบรวงสรวงทางวัดยังจัดพิธีสวดภาณยักษ์ใหญ่ เป็นบทสวดโบราณซึ่งอานิสงส์ของการสวดภาณยักษ์ใหญ่มีความเชื่อว่าจะช่วยป้องกันภัยและสิ่งชั่วร้าย อีกทั้งช่วยขับไล่ภูตผี วิญญาณไม่ดีให้ออกไปจากตัวผู้สวด ที่มาจากยักษ์ชั่วร้าย และอมนุษย์ที่ประสงค์ร้ายได้ ปกป้องคุ้มครองผู้สวดและผู้สดับให้อยู่สุขสวัสดี ซึ่งในพิธีของวัดศรีนวลนี้ถือเป็นการจัดขึ้นครั้งแรกในรอบ ๓๕ ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา (การตั้งพื้นที่วัด)


ทั้งนี้สาธุชนสามารถเข้ากราบสักการะ ท้าวเวสสุวรรณ ได้ที่วัดศรีนวล แขวง/เขต หนองแขม กรุงทพมหานคร ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๘.๐๐ น. - ๑๘.๐๐ น. และร่วมสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรม วัดศรีนวล แขวง/เขต หนองแขม ได้ที่ ธนาคารออมสิน สาขา หนองแขม ชื่อบัญชี วัดศรีนวล แขวงหนองแขม เลขที่บัญชี 020399499522

ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ https://www.facebook.com/WatSiNuanNongKhaem

รับชมวีดีโอบรรยากาศงานคลิก >>> https://youtu.be/lED88653U8c


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์