“UNFPA” จับมือภาครัฐ – องค์กรภาคี ร่วมรณรงค์ ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง หนุนสร้างสังคมแห่ง โอกาสและเท่าเทียมโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Tuesday 20 December 2022

“UNFPA” จับมือภาครัฐ – องค์กรภาคี ร่วมรณรงค์ ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง หนุนสร้างสังคมแห่ง โอกาสและเท่าเทียมโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง“UNFPA” จับมือภาครัฐ – องค์กรภาคี ร่วมรณรงค์
ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง หนุนสร้างสังคมแห่ง
โอกาสและเท่าเทียมโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ดร. โอซา ทอคิลส์สัน (ยืนกลาง) ผู้อำนวยการประจำประเทศไทย เป็นประธานจัดงาน “Orange Night” เพื่อขอบคุณและฉลองความสำเร็จต่อโครงการความร่วมมือต่างๆ จากทุกภาคีที่ผ่านมา ที่ร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ

โดยมี (จากซ้าย) นพ.บุญฤทธิ์ สุขรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ซึ่งเป็นตัวแทนจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข คุณภัทรพร เล้าวงค์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนพัฒนาสังคม เป็นผู้แทนจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คุณสิริลักษณ์ เชียงว่อง หัวหน้าสำนักงาน UNFPA ประจำประเทศไทย ดร. โอซา ทอคิลส์สัน (ยืนกลาง) ผู้อำนวยการประจำประเทศไทย คุณจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คุณนงลักษณ์ โงวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการกองสถิติสังคม สำนักสถิติแห่งชาติ คุณคริสติน่า อากีล่าร์ คุณสายสุนีย์ จ๊ะนะ ให้เกียรติร่วมงาน ที่โรงแรมพลาซ่าแอทธินี เมื่อวันก่อน

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์