“เงินติดล้อ” ปลื้ม“ทริสเรทติ้ง” คงอันดับ เครดิตองค์กรและหุ้นกู้ “เงินติดล้อ” ที่ระดับ “A” แนวโน้ม “คงที่” - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Tuesday 27 December 2022

“เงินติดล้อ” ปลื้ม“ทริสเรทติ้ง” คงอันดับ เครดิตองค์กรและหุ้นกู้ “เงินติดล้อ” ที่ระดับ “A” แนวโน้ม “คงที่”
“เงินติดล้อ” ปลื้ม“ทริสเรทติ้ง” คงอันดับ
เครดิตองค์กรและหุ้นกู้ “เงินติดล้อ” 
ที่ระดับ “A” แนวโน้ม “คงที่” 

“เงินติดล้อ” ปลื้ม“ทริสเรทติ้ง” คงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ “เงินติดล้อ” ที่ระดับ “A” แนวโน้ม “คงที่” ส่งผลดีต่อต้นทุนทางการเงิน โดยเฉพาะในช่วงภาวะดอกเบี้ยขาขึ้นทั่วโลก

นายปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR กล่าวว่า จากการจัดอันดับเครดิตล่าสุดของ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด นั้น บมจ.เงินติดล้อ ได้รับการคงอันดับเครดิตองค์กรและอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ที่ระดับ “A” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” ซึ่งปัจจุบันถือเป็นอันดับเครดิตที่สูงที่สุดในกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจ non bank ประเภทสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ โดยในมุมมองของทริสเรทติ้งเห็นว่าบริษัทฯ มีสถานะการเป็นผู้นำในธุรกิจสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ สามารถรักษาฐานทุนที่แข็งแกร่ง โดยมีผลประกอบการที่น่าพอใจ และการควบคุมคุณภาพสินทรัพย์อยู่ในระดับที่ยอมรับได้จากแนวทางการบริหารความเสี่ยงอย่างระมัดระวัง นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อีกด้วย

นายปิยะศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ A แนวโน้ม คงที่ นั้น ถือเป็นเรื่องสำคัญในการดำเนินธุรกิจ เพราะส่งผลต่อต้นทุนทางการเงินของบริษัท ในการระดมทุนผ่านตลาดตราสารหนี้ ซึ่งอันดับเครดิตเป็นการประเมินความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหนี้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และอันดับความน่าเชื่อถือเป็นลักษณะที่สำคัญของตราสารหนี้ภาคเอกชน ซึ่งบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ A จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มอันดับความน่าเชื่อถือ Investment Grade ที่นักลงทุนสถาบันส่วนใหญ่ให้ความสนใจและสามารถลงทุนได้ และยังสามารถสร้างผลตอบแทนเป็นที่น่าพอใจให้กับนักลงทุนได้ดี โดยอันดับเครดิตที่แตกต่างกันจะส่งผลต่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เงื่อนไข และต้นทุนทางการเงินที่แตกต่างกัน องค์กรที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ดีกว่า มีแนวโน้มที่จะออกตราสารหนี้ที่มีดอกเบี้ยต่ำกว่า ทำให้ต้นทุนในการดำเนินธุรกิจโตช้ากว่า ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการดำเนินธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปัจจุบันที่ภาวะดอกเบี้ยขาขึ้นกำลังเกิดขึ้นทั่วโลก สามารถติดตามรายละเอียดเงินติดล้อเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.tidlor.com และ Facebook เงินติดล้อ หรือสอบถามรายละเอียดผลิตภัณฑ์และบริการได้ที่ call center หมายเลข 088-088-0880 ตลอด 24 ชม

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์