เงินติดล้อ เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหาร องค์กรชั้น นำจากประเทศเวียดนาม เพื่อแนะนำแนวทางการ สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้แข็งแกร่ง - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Sunday 11 December 2022

เงินติดล้อ เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหาร องค์กรชั้น นำจากประเทศเวียดนาม เพื่อแนะนำแนวทางการ สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้แข็งแกร่งเงินติดล้อ เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหาร องค์กรชั้น
นำจากประเทศเวียดนาม เพื่อแนะนำแนวทางการ
สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้แข็งแกร่ง

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR โดย นายปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ นำทีมงานเปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหารจาก 12 บริษัทชั้นนำจากประเทศเวียดนาม ซึ่งประกอบไปด้วย บริษัทสินเชื่อและบริษัทเทคโนโลยี ทั้งหมด 35 ท่าน ในกิจกรรม “TIDLOR Culture WOW” เพื่อแบ่งปันและแลกเปลี่ยนแนวทางการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่ใช้เป็นพื้นฐานการสร้างธุรกิจให้แข็งแกร่งของเงินติดล้อ นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมสำนักงานแผนกต่างๆ และได้พูดคุยถาม-ตอบ วิธีการสร้างค่านิยมองค์กรกับผู้บริหารและทีม Culture Gangster อย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้วางแผนสร้างค่านิยมองค์กรของตนเองต่อไป ซึ่งการสร้างวัฒนธรรมองค์กรถือเป็นกลยุทธ์สำคัญที่เงินติดล้อใช้ในการสร้างความแข็งแกร่งและความแตกต่างในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันความรู้และประสบการณ์การสร้างวัฒนธรรมองค์กรไปยังองค์กรต่างๆ ซึ่งไม่เพียงองค์กรภายในประเทศเท่านั้น แต่ยังขยายไปยังองค์กรต่างประเทศด้วย เพื่อเป็นประโยชน์ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้กับหน่วยงานอื่นๆ ต่อไป กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ สำนักงานใหญ่ บมจ.เงินติดล้อ อาคารอารีย์ ฮิลล์ เมื่อเร็วๆ นี้

ทั้งนี้ กิจกรรม TIDLOR Culture WOW จัดขึ้นสำหรับบุคคลภายนอก เพื่อส่งต่อแนวคิดและประสบการณ์ในการขับเคลื่อนธุรกิจผ่านการสร้างวัฒนธรรมองค์กรของเงินติดล้อ ผู้ที่สนใจเยี่ยมชมข้อมูลกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.tidlor.com/academy

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์