TGE ตั้งแม่ทัพใหม่ ปรับโครงสร้างองค์กรรับการ เติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมวางเป้าหมายปี 2566 รุก ขยายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าเป็น 100 เมกะวัตต์ - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Friday 30 December 2022

TGE ตั้งแม่ทัพใหม่ ปรับโครงสร้างองค์กรรับการ เติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมวางเป้าหมายปี 2566 รุก ขยายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าเป็น 100 เมกะวัตต์TGE ตั้งแม่ทัพใหม่ ปรับโครงสร้างองค์กรรับการ
เติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมวางเป้าหมายปี 2566 รุก
ขยายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าเป็น 100 เมกะวัตต์

'บมจ. ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่' หรือ TGE ผู้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด ปรับโครงสร้างองค์กรรองรับการเติบโตทางธุรกิจรอบด้าน ประกาศแต่งตั้งซีอีโอคนใหม่ "นายสุเมธ ลักษิตานนท์" เสริมความแข็งแกร่งและขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ก้าวสู่ผู้นำธุรกิจพลังงานสะอาด พร้อมวางเป้าหมายปี 2566 เดินหน้าขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งในมือเพิ่มขึ้นเป็น 100 เมกะวัตต์

นายพงศ์นรินทร์ วนสุวรรณกุล ประธานกรรมการบริหารและกรรมการ บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ TGE เปิดเผยว่า ล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการปรับโครงสร้างองค์กรและทีมผู้บริหาร เพื่อตอบสนองแผนกลยุทธ์สร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยแต่งตั้งให้ "นายสุเมธ ลักษิตานนท์" ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป ซึ่งจะเป็นผู้บริหารที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันบริษัทฯ ได้มีการเสริมทัพทีมบริหารเข้ามาอีก 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหารองค์กร และฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจตามเป้าหมายขยายการเติบโตไปยังพลังงานสะอาดหลากหลายรูปแบบ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการดำเนินธุรกิจในปี 2566 คาดว่าจะมีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งในมือเพิ่มเป็นประมาณ 100 เมกะวัตต์ (MW) ด้วยการเข้าประมูลโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนในอนาคต ตลอดจนแผนกลยุทธ์รุกเข้าสู่โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดประเภทใหม่ๆ ที่มีศักยภาพ พร้อมทั้งจะนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงเดินหน้าเจรจากับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีศักยภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างรายได้และกำไรที่ดีอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ขณะที่ภาพรวมธุรกิจในปัจจุบัน โรงไฟฟ้าของ TGE มีกำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น 61.6 MW ประกอบไปด้วยกลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลที่เปิด COD แล้วจำนวน 3 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 29.7 MW และกลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าขยะชุมชนในอนาคต 4 โครงการ (ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดสระแก้ว ชุมพร ราชบุรี และสมุทรสาคร) กำลังการผลิตติดตั้งรวม 31.9 MW

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์