โอสถสภาคว้ารางวัลสายด่วนผู้บริโภคดีเด่น พร้อมได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการ ศูนย์ติดต่อลูกค้าเป็นรายแรกใ - Bangkok Focus : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Friday, 23 December 2022

โอสถสภาคว้ารางวัลสายด่วนผู้บริโภคดีเด่น พร้อมได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการ ศูนย์ติดต่อลูกค้าเป็นรายแรกใโอสถสภาคว้ารางวัลสายด่วนผู้บริโภคดีเด่น
พร้อมได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการ
ศูนย์ติดต่อลูกค้าเป็นรายแรกในอุตสาหกรรม
สินค้าอุปโภคบริโภค

นายธีรวัฒน์ จันทรสมบูรณ์ ที่ปรึกษาหน่วยงานสายด่วนผู้บริโภค บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) (ขวา) เป็นตัวแทนรับมอบรางวัลสายด่วนผู้บริโภคดีเด่นและมาตรฐานระบบการจัดการศูนย์ติดต่อลูกค้า (ISO 18295-1: 2017) จากนายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ซ้าย) โดยโอสถสภาเป็นองค์กรในอุตสาหกรรมผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐานดังกล่าว ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน และการให้ข้อมูลลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพของสายด่วนผู้บริโภค สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนผ่านการส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพ ช่วยส่งเสริมสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค ซึ่งรวมถึงความมุ่งมั่นในการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้บริโภคและลูกค้าของโอสถสภา

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์