“ปรับ เปลี่ยน ปลุก ปั้น” จัดเวิร์คชอปปรับพื้นฐาน การเล่นกรีฑา พร้อมเปิดเวทีพูดคุยสร้าง แรงบันดาลใจสานเจตนารมณ์สร้างสังคม คนรักกีฬาในกลุ่มเยาวชน - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Saturday 31 December 2022

“ปรับ เปลี่ยน ปลุก ปั้น” จัดเวิร์คชอปปรับพื้นฐาน การเล่นกรีฑา พร้อมเปิดเวทีพูดคุยสร้าง แรงบันดาลใจสานเจตนารมณ์สร้างสังคม คนรักกีฬาในกลุ่มเยาวชน“ปรับ เปลี่ยน ปลุก ปั้น” จัดเวิร์คชอปปรับพื้นฐาน
การเล่นกรีฑา พร้อมเปิดเวทีพูดคุยสร้าง
แรงบันดาลใจสานเจตนารมณ์สร้างสังคม
คนรักกีฬาในกลุ่มเยาวชน

โครงการ ปรับ เปลี่ยน ปลุก ปั้น โดยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมครั้งที่ 3 ที่ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม จังหวัดพะเยา ส่งเสริมให้เยาวชนเล่นกรีฑาด้วยการส่งโค้ชมืออาชีพไปปรับพื้นฐานการเล่นกรีฑาที่ถูกต้อง พร้อมเปิดเวทีพูดคุยสร้างแรงบันดาลใจโดยนักกรีฑาต้นแบบที่มีผลงานระดับชาติ และผู้ฝึกสอนที่สร้างนักกรีฑาทีมชาติมาแล้วมากมาย

นายวินัย ทองรัตน์ กรรมการบริหาร กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า กรีฑาเป็นกีฬาที่มีการใช้ทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐานของร่างกายหลายด้าน ทั้งการเดิน การวิ่ง การกระโดด การทุ่ม การพุ่ง และการขว้าง และเป็นกลุ่มกีฬาที่ได้รับความนิยม โดยมีการแข่งขันกันแพร่หลายทั่วโลก ทั้งในระดับวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ระดับชาติ ระดับนานาชาติ ซึ่งกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้เห็นความสำคัญของกรีฑาจึงได้ส่งเสริมให้ประชาชนเล่นกีฬาประเภทนี้มาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งบรรจุไว้ในโครงการ ปรับ เปลี่ยน ปลุก ปั้น ด้วย โดยนำมาฝึกสอนให้กับเยาวชนที่ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม จังหวัดพะเยา


“โครงการ ปรับ เปลี่ยน ปลุก ปั้น ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 นอกจากจะมีเวิร์คชอปปรับพื้นฐานการเล่นกรีฑาให้กับเยาวชนแล้ว ยังมีการเสวนาพูดคุยเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนหันมาเล่นกรีฑามากขึ้น โดย อภิสิทธิ์ ช้างหิน และ พงษ์สุรเชษฐ์ วงศ์ไชย ตัวแทนนักกรีฑาจังหวัดพะเยา เจ้าของเหรียญทองกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พัทลุงเกมส์ ครั้งที่ 37 และ สมบัติ จันทร์ผ่องศรี ผู้ฝึกสอนนักกรีฑาจังหวัดพะเยาที่สร้างนักกรีฑาทีมชาติมาแล้วมากมาย นอกจากนี้ โครงการยังได้มอบอุปกรณ์กีฬา และทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนด้วย” นายวินัยกล่าว

สำหรับ ปรับ เปลี่ยน ปลุก ปั้น เป็นโครงการที่กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย จัดขึ้นเป็นปีแรก โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างพื้นฐานการเล่นกีฬาที่ถูกต้องและมีมาตรฐาน

เพื่อนำไปสู่การสร้างสังคมคนรักกีฬา สามารถเพิ่มนักกีฬาระดับท้องถิ่น สู่ระดับจังหวัด และระดับชาติ ซึ่งโครงการในปีแรกนี้จะจัดกิจกรรมรวม 4 ครั้ง ที่โรงเรียน 4 แห่ง ในภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้ แต่ละแห่งจะมีการฝึกทักษะชนิดกีฬาที่แตกต่างกัน ได้แก่ ตะกร้อ คิกบ็อกซิ่ง กรีฑา และฟุตบอลชายหาด โดยใช้กลยุทธิ์ปรับ เปลี่ยน ปลุก ปั้น คือ“ปรับ” พื้นฐานด้านกีฬาให้เยาวชนด้วยเกมกีฬาสันทนาการ “เปลี่ยน” อุปกรณ์กีฬาใหม่แทนอุปกรณ์กีฬาที่เสื่อมคุณภาพ “ปลุก” แรงบันดาลใจให้เยาวชนด้วยนักกีฬาต้นแบบ และ “ปั้น” ด้วยการมอบอุปกรณ์กีฬา และมอบทุนการศึกษาให้โรงเรียน


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์