ก.ล.ต.อนุมัติแบบคำขอ “MASTER” ขายไอพีโอ 65 ล้านหุ้น เดินหน้าเข้าตลาด mai - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Sunday 11 December 2022

ก.ล.ต.อนุมัติแบบคำขอ “MASTER” ขายไอพีโอ 65 ล้านหุ้น เดินหน้าเข้าตลาด maiก.ล.ต.อนุมัติแบบคำขอ “MASTER” ขายไอพีโอ 
65 ล้านหุ้น เดินหน้าเข้าตลาด mai มุ่งสู่ผู้นำ 
รพ.ศัลยกรรมเสริมความงามครบวงจร

ก.ล.ต. อนุมัติแบบคำขอ บมจ. มาสเตอร์ สไตล์ หรือ MASTER หนึ่งในผู้นำด้านศัลยกรรมความงามของไทย ภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลมาสเตอร์พีช” ขาย IPO จำนวนไม่เกิน 65 ล้านหุ้น พร้อมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ “นายแพทย์ระวีวัฒน์ มาศฉมาดล” แม่ทัพใหญ่ ย้ำแผนระดมทุนเพื่อรองรับการปรับปรุงอาคารและห้องผ่าตัดบนพื้นที่โรงพยาบาลเดิม – จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับการศัลยกรรม – การปลูกผมและดูแลเส้นผม – บริการดูแลผิวพรรณและเลเซอร์ เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นำโรงพยาบาลศัลยกรรมเสริมความงามแบบครบวงจร “เดือนพรรณ ลีลาวิวัฒน์” กรรมการผู้จัดการ ไพโอเนียร์ แอดไวเซอรี่ ที่ปรึกษาทางการเงิน เผยหลัง ก.ล.ต. อนุมัติแบบคำขอ เตรียมเดินสายโรดโชว์ให้ข้อมูลนักลงทุน

นายแพทย์ระวีวัฒน์ มาศฉมาดล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) หรือ MASTER โรงพยาบาลด้านศัลยกรรมเสริมความงาม ภายใต้ชื่อโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช “Masterpiece Hospital” เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้อนุมัติแบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 65,000,000 หุ้นเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565

โดยหุ้นไอพีโอ MASTER จำนวนรวมไม่เกิน 65,000,000 หุ้น มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็น 27.08% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ประกอบด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกิน 50,000,000 หุ้น คิดเป็นไม่เกิน 20.83% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ และหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดย In Glory Investments Limited ไม่เกิน 15,000,000 หุ้น คิดเป็นไม่เกิน 6.25% ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในหมวดธุรกิจบริการ

สำหรับวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ เพื่อลงทุนในโครงการปรับปรุงอาคารและห้องผ่าตัดบนพื้นที่โรงพยาบาลเดิม รวมถึงจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับการศัลยกรรม (Surgery) การปลูกผมและดูแลเส้นผม (Hair) และบริการดูแลผิวพรรณและเลเซอร์ (Skin), เงินลงทุนสำหรับก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร เพื่อขยายพื้นที่ศูนย์บริการ เช่น ศูนย์ดูแลเส้นผม ศูนย์ดูดไขมัน ศูนย์ตา และศูนย์สุขภาพชาย รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวก และสำนักงาน รวมถึงใช้เงินระดมทุน เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับแผนการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต

“แผนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในครั้งนี้ เป็นก้าวสำคัญในการขยายธุรกิจ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเติบโตในอนาคตอย่างต่อเนื่อง และการระดมทุนในครั้งนี้ยังเปิดโอกาสให้นักลงทุนและประชาชนทั่วไปได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการต่อยอดความสำเร็จของ MASTER พร้อมกับความมุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำศัลยกรรมเสริมความงามครบวงจรของไทย” นายแพทย์ระวีวัฒน์ กล่าว

นางสาวลภัสรดา เลิศภานุโรจ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MASTER กล่าวว่า MASTER มีความมุ่งมั่นและตั้งใจพัฒนาและยกระดับ MASTER ให้เป็นโรงพยาบาลด้านศัลยกรรมครบวงจรยุคใหม่ เพราะเล็งเห็นปลายทางความต้องการของลูกค้าที่ต้องการทำให้ตัวเองดูดีขึ้น จนเกิดเป็นการบอกต่อ และได้รับความเชื่อมั่นในด้านคุณภาพและบริการที่ประทับใจมาโดยตลอด

ขณะเดียวกัน ผลประกอบการของ MASTER มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอด 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2562-2564) โดยบริษัทฯในปี 2562 – 2564 และงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทฯ มีรายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล 414.03 ล้านบาท, 611.06 ล้านบาท, 659.51 ล้านบาท และ 1,011.14 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 47.59, ร้อยละ 7.93 และร้อยละ 133.99 ตามลำดับ และมีกำไรสุทธิ 61.25 ล้านบาท, 128.55 ล้านบาท, 162.80 ล้านบาท และ 222.22 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 14.66, ร้อยละ 20.89, ร้อยละ 23.59 และร้อยละ 21.86 ตามลำดับ

ด้านนางสาวเดือนพรรณ ลีลาวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไพโอเนีย แอดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ของบริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) หรือ MASTER เปิดเผยว่า MASTER พร้อมนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุนในลำดับถัดไป ภายหลังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้อนุมัติแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนเป็นที่เรียบร้อย โดยคาดว่าจะเดินสายให้ข้อมูล (โรดโชว์) นักลงทุนในต่างจังหวัดและกรุงเทพมหานคร

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์