มูลนิธิ EDF รับมอบเงินสนับสนุน ทุนการศึกษาจาก School of Wealth - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Thursday, 29 December 2022

มูลนิธิ EDF รับมอบเงินสนับสนุน ทุนการศึกษาจาก School of Wealthมูลนิธิ EDF รับมอบเงินสนับสนุน
ทุนการศึกษาจาก School of Wealth

มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) โดยนายธัญญากร รัตนประสิทธิ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายรณรงค์ทุนการศึกษา รับมอบเงินเพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่ยากจนภายใต้โครงการทุนการศึกษาในปีการศึกษา 2566 ที่จะถึงนี้ จากนายอำนาจ ลิ้มเจริญ (ที่ 2 จากขวา) ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการ School of Wealth บริษัท เอส โอ ดับบลิว จำกัด

มูลนิธิ EDF มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนที่ด้อยโอกาสด้วยการมอบทุนการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมซีเอสอาร์ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในโรงเรียนและชุมชน โดยเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทย ก่อตั้งในปี พ.ศ.2530 การดำเนินงานของมูลนิธิ EDF เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ

หน่วยงาน หรือผู้ที่สนใจต้องการร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาหรือจัดกิจกรรมซีเอสอาร์ให้นักเรียนยากจนสามารถติดต่อมูลนิธิ EDF ได้ที่อีเมล public@edfthai.org ทาง Line: @edfthai เว็บไซต์ www.edfthai.org สำหรับการบริจาคทางออนไลน์ หรือโทรศัพท์ (02) 579 9209-11 (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-16.30 น.) หรือเฟสบุ๊กแฟนเพจ https://www.facebook.com/edfthai โดยการบริจาคหรือทำกิจกรรมผ่านมูลนิธิสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์