เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี ได้รับการรับรอง ISO ถึง 3 มาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทั่วโลก - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Monday 12 December 2022

เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี ได้รับการรับรอง ISO ถึง 3 มาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทั่วโลกเด็กซ์ซอน เทคโนโลยี ได้รับการรับรอง ISO ถึง 3 
มาตรฐาน การันตีคุณภาพการบริหารงานองค์กร
ได้ในระดับสากล สร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้าใน
กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานกว่า 40 ประเทศทั่วโลก

กรุงเทพฯ 12 ธันวาคม 2565 – บริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัทผู้พัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ให้บริการการตรวจสอบท่อนำส่งน้ำมัน และก๊าซ และการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย (NDT) ได้เพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารองค์กรให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลด้วยการผ่านการรับรอง ISO ถึง 3 ระบบ คือ ISO 9001 ISO 45001 และ ISO 14001 สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่จะยกระดับการทำงานให้เป็นไปอย่างมืออาชีพ และครอบคลุมในทุก ๆ มิติ พร้อมทั้งตอกย้ำความเชื่อมั่นการให้บริการแก่คู่ค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเลียม

นางมัลลิกา แก่กล้า ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่สามารถยกระดับการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลด้วยมาตรฐาน ISO 14001 : 2015 ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่าเราเป็นบริษัทฯ ที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีความตั้งใจในการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรมาโดยตลอด จนทำให้เราได้รับ ISO ถึง 3 ระบบ โดยก่อนหน้านี้ในปี 2558 ได้รับการรับรองมาตรฐานครั้งแรก ISO 9001: 2015 ซึ่งครอบคลุมเรื่องระบบการจัดการคุณภาพงานบริการ (Quality Management) และทางบริษัทยังเล็งเห็นความสำคัญของบุคคลากรภายในองค์กร จึงให้ความสำคัญในเรื่องสุขอนามัย และความปลอดภัยในที่ทำงานเพราะเราเชื่อว่าพนักงานทุกคนคือรากฐานที่สำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จด้วยกัน จนทำให้เมื่อปี 2561 เราผ่านเกณฑ์การพิจารณา ISO 45001 : 2018 (Occupational Health & Safety Management) อีกด้วย”

“เด็กซ์ซอนฯ ไม่เพียงแต่เป็นบริษัทฯ ที่ลูกค้าในหลากหลายภูมิภาคทั่วโลกเช่น แอฟริกา, อเมริกาใต้, อเมริกาเหนือ, เอเชีย และยุโรปให้การยอมรับในเทคโนโลยีที่ทันสมัย แต่เรายังสามารถเพิ่มความมั่นใจด้วยกระบวนการดำเนินงานที่มีความมาตรฐาน ISO ถือเป็นจุดแข็งที่ทำให้ลูกค้าเลือกเราเป็นคู่ค้าได้ง่ายขึ้น อีกทั้งทำให้การขยายธุรกิจไปทั่วโลกเป็นไปอย่างราบรื่น จนทำให้เรามีฐานลูกค้ากว่า 2,000 ราย กระจายอยู่กว่า 40 ประเทศทั่วโลก” นางมัลลิกา กล่าวเสริม

เด็กซ์ซอนฯ ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 14001 ด้วยกระบวนการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบจนเป็นที่ยอมรับ โดยได้วางแนวคิดตามหลักการจัดการของเสีย 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) ผ่านโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกากอุตสาหกรรมที่มีปัญหาเสี่ยงต่อการลักลอบทิ้ง นอกจากนี้ยังผ่านการรับรองในโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) จากกระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งนี้ จากกิจกรรมที่ผ่านมาถือเป็นความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความรับผิดชอบและความตั้งใจให้การประกอบธุรกิจได้ดำรงอยู่คู่กับสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนตลอดไป

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) สามารถเยี่ยมชมที่เว็บไซต์ https://www.dexon-technology.com หรือ https://www.facebook.com/Dexontechnologyเกี่ยวกับเด็กซ์ซอน เทคโนโลยี

เด็กซ์ซอน เทคโนโลยีเป็นบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำที่ให้บริการการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย (NDT) การตรวจสอบความสมบูรณ์ภายในของระบบท่อนำส่ง และการตรวจสอบการประเมินความสมบูรณ์ของระบบท่อนำส่งให้กับลูกค้าทั่วโลก โดยสำนักงานใหญ่ของเด็กซ์ซอนตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกของประเทศไทย มีบุคลากรกว่า 400 คน นอกจากนี้การทำการทดสอบอย่างละเอียด การพัฒนาการวิจัยและสิ่งอำนวยความสะดวกทางวิศวกรรม เทคโนโลยีการตรวจสอบที่ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยเริ่มตั้งแต่การวิจัยเทคนิคการตรวจสอบเบื้องต้นไปจนถึงการทดสอบและการใช้งาน ได้รับการดูแลโดยทีมพัฒนาการวิจัยและวิศวกรรมภายในองค์กร ตลอดจนสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขได้ตามความต้องการและข้อกำหนดเฉพาะของลูกค้า ทั้งนี้ เรามุ่งมั่นกับกระบวนการและการส่งมอบบริการตรวจสอบที่มีคุณภาพและความปลอดภัย ตลอดจนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า และในฐานะองค์กร เราให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของบุคลากรของเรา บุคลากรของลูกค้า และชุมชนเป็นอันดับแรกNo comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์