บีเอเอสเอฟ ร่วมกับเทศบาลเมืองแสนสุข จัด กิจกรรมโครงการ “BASF Beach Cleaning Challenge 2022” เป็นครั้งแรกในไทย - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Sunday, 11 December 2022

บีเอเอสเอฟ ร่วมกับเทศบาลเมืองแสนสุข จัด กิจกรรมโครงการ “BASF Beach Cleaning Challenge 2022” เป็นครั้งแรกในไทยบีเอเอสเอฟ ร่วมกับเทศบาลเมืองแสนสุข จัด
กิจกรรมโครงการ “BASF Beach Cleaning 
Challenge 2022” เป็นครั้งแรกในไทย 

นำจิตอาสาร่วมเก็บขยะ ทำความสะอาดริมชายหาดบางแสน ชลบุรี ร่วมสร้างความยั่งยืนด้วยมือของทุกคน

ชลบุรี: บีเอเอสเอฟ ประเทศไทย นำโดย คุณรสจันทร์ โลหะกิจสงคราม (ที่ 6 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการกลุ่มสำหรับประเทศไทยและเวียดนาม ร่วมกับเทศบาลเมืองแสนสุข นำทีมจิตอาสาจำนวนกว่า 120 คน จากทีมจิตอาสาบริษัท บีเอสเอสเอฟ ประเทศไทย และจิตอาสาในท้องถิ่น เพื่อร่วมกันเก็บขยะมูลฝอย และทำความสะอาดตามจุดต่างๆ ณ บริเวณชายหาดบางแสน หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญใน จ. ชลบุรี ตามพันธกิจหลักของ บีเอเอสเอฟ ในฐานะที่เป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้ง Alliance to End Plastic Waste (AEPW) ร่วมกับบริษัทต่างๆ องค์กรภาครัฐและเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมทั่วโลก นับเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อจัดการกับความท้าทายระดับโลกเกี่ยวกับการจัดการขยะพลาสติก รวมทั้งการสนับสนุนโซลูชั่นหลังการใช้งานเพื่อให้สามารถรีไซเคิลนำกลับมาใช้ซ้ำเพื่อไม่ให้เป็นขยะในสิ่งแวดล้อมทั่วโลก ทั้งนี้ กิจกรรมที่หาดบางแสนที่ได้จัดขึ้นเป็นโครงการนำร่องภายใต้การบริหารจัดการเป็นระเบียบ ตั้งแต่การแบ่งกลุ่ม การแจกแจงรายละเอียด โซนเก็บขยะ ตลอดจนมีการแยกขยะต่างๆ โดยเฉพาะขยะพลาสติก เพื่อที่จะสามารถนำไปทำขยะรีไซเคิลให้เกิดประโยชน์ต่อไป นอกจากนี้ ยังมีการชั่งน้ำหนักขยะเพื่อนำไปแลกเปลี่ยนเป็นของใช้ต่างๆ ที่จำเป็นให้กับอาสาสมัครที่เข้าร่วมทำกิจกรรม ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ให้ผู้คนหันมาเอาใจใส่และช่วยกันดูแลความสะอาดและเพื่อส่งผลต่อความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในปัจจุบันและต่ออนาคต โดยบริษัทฯ ได้มีแผนการที่จะมีการทำกิจกรรมเก็บขยะและรักษาความสะอาดในพื้นที่อื่นๆ อีกต่อไปในอนาคต


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์