ไทยพาณิชย์ - สถาบันวิทยาการนวัตกรรม เปิด หลักสูตร NIA X SCB Innovation-Based Enterprise (IBE) รุ่นที่ 4 - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Monday 26 December 2022

ไทยพาณิชย์ - สถาบันวิทยาการนวัตกรรม เปิด หลักสูตร NIA X SCB Innovation-Based Enterprise (IBE) รุ่นที่ 4ไทยพาณิชย์ - สถาบันวิทยาการนวัตกรรม เปิด
หลักสูตร NIA X SCB Innovation-Based 
Enterprise (IBE) รุ่นที่ 4 เสริมคมด้านนวัตกรรม
แก่ผู้ประกอบการสตรี 
ต่อยอดเครือข่ายธุรกิจที่ยั่งยืน

ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับสถาบันวิทยาการนวัตกรรม (NIA Academy) ภายใต้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ องค์การมหาชน (NIA) จัดการอบรมหลักสูตร NIA X SCB Innovation-Based Enterprise (IBE) รุ่นที่ 4 Innovative Woman Enterprise เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสตรีไทยที่เป็นเจ้าของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ จำนวน 40 บริษัท พร้อมทั้งสนับสนุนการสร้างเครือข่ายพันธมิตรและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมอบรม โดยมี นางกนกวรรณ ใจศรี ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสายงาน SME Upcountry 1 ธนาคารไทยพาณิชย์ และดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมเปิดงาน เมื่อเร็วๆ นี้

ผู้เข้าร่วมหลักสูตร NIA X SCB Innovation-Based Enterprise (IBE) รุ่นที่ 4 Innovative Woman Enterprise จะได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์และเสริมคมธุรกิจในแง่มุมต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญกว่า 20 ท่าน โดยเน้นแนวคิดการทำธุรกิจฐานคิดนวัตกรรม กลยุทธ์การทำการตลาดดิจิทัล และเทคนิคการบริหารจัดการธุรกิจ ตลอดจนต่อยอดเครือข่ายผู้ประกอบการเอสเอ็มอีกลุ่มนักธุรกิจหญิงให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน หลักสูตร NIA X SCB Innovation-Based Enterprise (IBE) ได้รับการตอบรับจากกลุ่มนักธุรกิจเอสเอ็มอีเป็นอย่างดี โดยตลอด 4 รุ่นของการจัดอบรม มีผู้ประกอบการธุรกิจเอสเอ็มอีเข้าร่วมรวมแล้วกว่า 150 บริษัทNo comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์