การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง สำนักผู้ตรวจการแผ่นดินและยูนิเซฟเพื่อ ส่งเสริมการปกป้องสิทธิเด็ก - Bangkok Focus : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, 11 November 2022

การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง สำนักผู้ตรวจการแผ่นดินและยูนิเซฟเพื่อ ส่งเสริมการปกป้องสิทธิเด็กการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง
สำนักผู้ตรวจการแผ่นดินและยูนิเซฟเพื่อ
ส่งเสริมการปกป้องสิทธิเด็ก

กรุงเทพ, 10 พฤศจิกายน 2565 – นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน และ นางคยองซอน คิม ผู้อำนวยการองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อส่งเสริมการปกป้องสิทธิเด็ก โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางในประเทศไทย ความร่วมมือระหว่างสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินและองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย มุ่งเน้นเพื่อยกระดับมาตรฐานการฝึกทักษะด้านอาชีพและการจ้างงานให้กับเยาวชน โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนที่ไม่ได้ทำงาน ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา หรือการฝึกอบรมใด ๆ เพื่อให้เยาวชนทุกคนจะมีความรู้ความสามารถและทักษะในการใช้ชีวิตอย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ในศตวรรษที่ 21 ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ในภาพ

 จากซ้ายไปขวา

1. พันตำรวจโท กีรป กฤตธีรานนท์, เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
2. นายทรงศัก สายเชื้อ, ผู้ตรวจการแผ่นดิน

3. รองศาสตราจารย์อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์, ผู้ตรวจการแผ่นดิน

4. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต, ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน

5. นางคยองซอน คิม, ผู้อำนวยการ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย

6. นางเซอเวอรีน ลีโอนาร์ดิ, รองผู้อำนวยการ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย

7. นางสาวอิลาเรีย ฟาเวโร่, หัวหน้าฝ่ายพัฒนาวัยรุ่นและการมีส่วนร่วม องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์