เอชพี อิงค์ (ประเทศไทย) และมูลนิธิเอชพี ห่วงใย โรงเรียนชนบทห่างไกล ร่วมกับมูลนิธิ EDF ส่งเสริมศักยภาพไอซีทีให้นักเรียน - Bangkok Focus : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, 18 November 2022

เอชพี อิงค์ (ประเทศไทย) และมูลนิธิเอชพี ห่วงใย โรงเรียนชนบทห่างไกล ร่วมกับมูลนิธิ EDF ส่งเสริมศักยภาพไอซีทีให้นักเรียน


เอชพี อิงค์ (ประเทศไทย) และมูลนิธิเอชพี ห่วงใย
โรงเรียนชนบทห่างไกล ร่วมกับมูลนิธิ EDF 
ส่งเสริมศักยภาพไอซีทีให้นักเรียน

นางสาววรานิษฐ์ อธิจรัสโรจน์ (แถวยืนหน้า-ที่ 9 จากซ้าย) รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอชพี อิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้แทนมูลนิธิเอชพีในประเทศไทย ถ่ายภาพร่วมกับนางสาวศรัณม์รัชต์ ก้องสกุลโชติกา (แถวยืนหน้า-ที่ 10 จากซ้าย) รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี เขต 4 นางพลอยภัสสร์ พูลสวัสดิ์ (แถวยืนหน้า-ที่ 5 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่อาสาสมัครเอชพี อิงค์ และคณะครูและนักเรียน ในโอกาสมอบอุปกรณ์ไอซีที พร้อมงบประมาณจัดตั้งศูนย์สืบค้นวิทยบริการภายใต้โครงการ Learning on the GO! รวมถึงจัดอบรมแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในหัวข้อประวัติความเป็นมาของเอชพี อิงค์ และนวัตกรรม เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน กระบวนการพัฒนาความคิด การสร้างแรงบันดาลใจสู่อาชีพในอนาคต และ เอชพี ไลฟ์ (HP LIFE) แพลตฟอร์มโปรแกรมฝึกอบรมทักษะการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปทั่วโลกสามารถลงทะเบียนเรียนหลักสูตรที่ตนเองสนใจได้ฟรีรวม 32 หลักสูตร 7 ภาษา นอกจากนั้นบุคลากรอาสาสมัครเอชพี อิงค์ ยังได้ร่วมกับนักเรียนปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้โรงเรียนอีกด้วย

สำหรับโครงการ Learning on the GO! มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมพัฒนาการศึกษาโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารแก่นักเรียนในพื้นที่ชนบทห่างไกล รวมถึงส่งเสริมความเท่าเทียมกันด้านดิจิทัลที่จะช่วยส่งเสริมเพิ่มพูนโอกาสการเข้าถึงการศึกษา สาธารณสุข และโอกาสเศรษฐกิจ และช่วยพัฒนาการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนได้มากขึ้นตามลำดับ

นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นมา บริษัท เอชพี อิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด และมูลนิธิเอชพี ได้ร่วมกับมูลนิธิ EDF จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านไอซีทีแก่นักเรียนอย่างต่อเนื่อง

องค์กรหรือผู้สนใจที่ต้องการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม หรือสนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนด้อยโอกาสร่วมกับมูลนิธิ EDF สามารถติดต่อมูลนิธิได้ในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-16.30 น. โทรศัพท์ (02) 579 9209-11 อีเมล public@edfthai.org ทาง Line: @edfthai เฟสบุ๊กแฟนเพจ https://www.facebook.com/edfthai หรือคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเกี่ยวกับการดำเนินงานของมูลนิธิที่เว็บไซต์ www.edfthai.org

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์