เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ร่วมพัฒนา ศักยภาพผู้พิการทางสายตา บริจาคเงินประมูลกล้อง Leica ชุดพิเศษสนับสนุน มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ - Bangkok Focus : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, 18 November 2022

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ร่วมพัฒนา ศักยภาพผู้พิการทางสายตา บริจาคเงินประมูลกล้อง Leica ชุดพิเศษสนับสนุน มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ


เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ร่วมพัฒนา
ศักยภาพผู้พิการทางสายตา 
บริจาคเงินประมูลกล้อง Leica ชุดพิเศษสนับสนุน
มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ FPT ส่งมอบโอกาสการพัฒนาศักยภาพให้กับผู้พิการทางสายตา ด้วยการมอบเงินให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ จำนวน 9.5 ล้านบาท ในโครงการประมูลกล้องถ่ายภาพชุดพิเศษ Leica รุ่น M 10-P Limited Edition เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 (เพื่อ 22 องค์กรการกุศล) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิทั้งด้านการศึกษาและฝึกอาชีพ สำหรับพัฒนาศักยภาพผู้พิการทางสายตาให้มีความรู้ความสามารถ และได้รับโอกาสในสังคมที่เท่าเทียม

นายธนพล ศิริธนชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Country Chief Executive Officer) บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ด้วยเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน โดยไม่แบ่งแยกเพศ วัย และความสามารถ บริษัทฯ จึงเดินหน้ากิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้เข้าร่วม “โครงการประมูลกล้องถ่ายภาพชุดพิเศษ Leica รุ่น M 10-P Limited Edition เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 (เพื่อ 22 องค์กรการกุศล)” ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันการประมูลคริสตี้ส์ ประเทศไทย เพื่อร่วมสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจของ 22 มูลนิธิและองค์กรการกุศล

ในโอกาสนี้ บริษัทฯ ได้ประมูลกล้องถ่ายภาพ 1 ชุด และได้มอบเงินประมูลเพื่อสนับสนุนมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นเงินจำนวน 9,500,000 บาท ซึ่งมีนายขรรค์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วยนางเสาวณี สุวรรณชีพ รองประธานกรรมการ คนที่ 1 มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ และ นายนิติกร กรัยวิเชียร เลขาธิการมูลนิธิส่งเสริมการถ่ายภาพ และอดีตนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

สำหรับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งมีเป้าหมายในการช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาด้วยการพัฒนาความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตประจำวันโดยไม่หวังผลตอบแทน ผ่านการบริหารงานและดำเนินงานใน 5 องค์กร ได้แก่ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ, ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด, ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด, ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด และศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน

“ด้วยเล็งเห็นถึงศักยภาพของผู้พิการทางสายตาและเชื่อมั่นว่าทุกคนสามารถขยายขีดความสามารถของตนเองได้ บริษัทฯ จึงต้องการผลักดันให้ผู้พิการทางสายตาได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ พร้อมมุ่งสนับสนุนด้านการศึกษาและการฝึกอาชีพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเท่าเทียม” นายธนพลกล่าวปิดท้ายNo comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์