เชลล์ ประเทศไทย ฉลองครบรอบ 130 ปี พร้อมยืนหยัดเคียงข้างคนไทย เพื่อยกระดับ คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Friday 14 October 2022

เชลล์ ประเทศไทย ฉลองครบรอบ 130 ปี พร้อมยืนหยัดเคียงข้างคนไทย เพื่อยกระดับ คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
เชลล์ ประเทศไทย ฉลองครบรอบ 130 ปี
พร้อมยืนหยัดเคียงข้างคนไทย เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

21 กันยายน 2565 บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ฉลองครบรอบ 130 ปีที่ดำเนินกิจการในประเทศไทย ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมคาเพลลา กรุงเทพ ร่วมกับผู้แทนจากภาครัฐ พันธมิตร และลูกค้า โดยมีนายปนันท์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการ เป็นประธานในการจัดงานเลี้ยงฉลอง โดยได้รับเกียรติจากนายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวลล้อม นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และ Mr. Istvan Kapitany, Global Executive Vice President of Shell Mobility

ไฮไลท์จากงานฉลองครบรอบ 130 ปี คือ คำชื่นชมจากแขกผู้มีเกียรติคนสำคัญทั้ง 4 ท่าน ที่ได้ขึ้นมาร่วมอวยพรและถ่ายทอดมุมมองของแต่ละท่านที่มีต่อเชลล์ประเทศไทย และเติบโตเคียงข้างคนไทยโดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับโลกส่งมอบพลังงานคุณภาพสูงให้กับสังคมไทย เข้าไปมีส่วนร่วมในทุกๆ มิติของคนไทยในยามที่เกิดวิกฤติต่างๆ พร้อมสนับสนุนและดูแลคุณภาพชีวิตให้กับสังคมไทยตลอดระยะเวลาที่อยู่ในประเทศไทย

เชลล์ประเทศไทย เริ่มดำเนินกิจการตั้งแต่ที่เรือบรรทุกน้ำมัน เอส.เอส. มิวเร็กซ์ มาเทียบท่าที่ไทยเมื่อปี พ.ศ. 2435 ซึ่งเชลล์ได้ดำเนินกิจการในไทยนับแต่นั้นเป็นต้นมาอย่างยาวนา ด้วยความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบพลังงานคุณภาพสูงเพื่อสนับสนุนความเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการส่งเสริมการพัฒนาสังคม

และก้าวต่อจากนี้ไป เชลล์ประเทศไทย เน้นย้ำการให้ความสำคัญกับประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการเติบโต และพร้อมนำนวัตกรรม เทคโนโลยี และประสบการณ์ด้านพลังงาน มาสนับสนุนความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศตลอดจนนโยบายของภาครัฐ พร้อมส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศไทยไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ตามกลยุทธ์ Powering Progress และมุ่งมั่นเป็นพันธมิตรที่ไว้วางใจได้กับทุกภาคส่วน (Trusted Partner) เพื่อการส่งมอบพลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม เติบโตเคียงข้างคนไทยทุกคน

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติของเชลล์ในไทยได้ที่: https://www.shell.co.th/th_th/about-us/country-history.html

(จากซ้ายไปขวา) นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวลล้อม, นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน, นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา, Mr. Istvan Kapitany, Global Executive Vice President of Shell Mobility, นายปนันท์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด และนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์